Y DRYSORFA GYMlîLLEIDFAOL. 'Llawer a gynniweìriant, a Guoybodaeth a amlheir !* Rhif. 84.J RHAGFYR, 1849. [Cyf. VII. PEEGETH. ' Fe alîai ÿ cuddir chwi yn nydd digofamt yr Arglwydd.'—Seph. ii. 3.- Pan oedd Iesu Grist yn ordeinio deuddeg o bregethwyr, * Efe a roddes i ddau o honynf enwàu, Boanerges, yr hyn yw, Meibion y daran..' Y mae rhai o feibion y daran i'w cael eto, ac fe aìlai fod ambell daran yn dra buddiol i gyffroi yr anystyrìol. Mab y dar- an oedd Sephania, a Boanerges yr Hen Destament; canys taranau dystryw ydoedd yi ymadroddion cyntaf a ddiferodd dros ei enau, ' Gan ddystrywio y dystrywiaf bob dim oddiar wyneb ŷ ddaear, medd yr Arglwydd.' Galìem ddychymygu oddiwrth hyn yma, ei fod ynclywed bonîlefau y Caldeaid, gweryriad meirch Nebuchodonósor, a thwrf ol- wynion ei gerbydau, oherwydd y mae y fath deimladau cynnyrfus yn ei eiriau ; yr oedd gwreichion barnedigaeth megys yn disgyn o'i enau, fel pe buasai yn anmhosibl cael diangfa, ' Canys nid eu harian na'u haur chwaith a'u gwared hwynt ar ddiwrnod llid yr Arglwydd; ond a than ei eiddigedd ef yr ysir yr holl dir; canys gwna yr Arglwydd ddiben prysur ar holl breswyìwyr y ddaear.' Èithr yn nechreu yr ail bennod, y mae efe yn lliniaru peth, ac yn galw yr holl genedl i edifeirwch, ympryd, gweddi, ac ymos- tyngiad, am droseddu o honynt yn erbyn yr Ärelwydd, trwy gydymffurfio a'r Cherman- iaid, hen urdd ofergoelus o ofTeiriaid Baal. *"* * Ac nid oedd ganddynt ddim amser i'w golli, mewn trefn i fod yn gadwedig rhag y blinderau a fygythiwyd ; canys yr oedd y ddeddf ar esgor, y dydd yn myned heibio fel peiswyn, a digofaint yr Arglwydd yn mron ag ymarliwys arnynt; eto, * fe aHai y cuddir chwi,' osymostyngwch,■' yn nydd digofaintyr Arglwydd.' Y mae y goruchwylìaethau chwerwon a ddygir oddiamgylch yn y dyddiau presenol, yn galw am ymostyngiad gwinoneddol, a dychweliad pob un oddiwrth ei ffordd ddrygionus, ac oddiwrth y trawsder sydd yn eu dwylaw. ' Pwy a wyr a dry Duw ac edifarhau, a throi oddiwrth angerdd ei ddig, fel na ddifether ni. I. FOD YMDDYGIADAÜ PECHADUIIUS YR OES IION YN CYNNYEFU DUW I DDIGOFAINT. I. Mae y camddefnydd a wneir ofendithion y bywyd hwn,yn ei gynnyrfu i ddig- ofaint. Yr oedd y ddaear yma elen'i wedi ei llwytho a bendithion daioni', fel Uong fawr vn llawn o bob trysorau ; a Duw fei captain tmgarog, yn rhanu yr holl lwyth am ddirn ond diolchgarwch ; yr ydoedd wedi gwneyd fe! hyn y iìynedd, a dwy fTynedd yn ol, fel nad oes neb yn cofio am flynyddoedd mwy llwyddiannus; eithr pa fodd yr ymddygodd dynion tuag ato, ar ol eu coroni a thrugaredd ac a thosturi, onid sathru ei ddeddfau yr oeddynt, a difrodi ei fendithion yn afreidiol; yr oedd mwy na thair rhan o'r byd 'yn diystyru golud ei ddaioni ef a'i ddyoddefgarwch, a'i ymaros, heb wybod fod daioni Duw yn eu tywys i edifeirwch. r Pe baem yn gwybo 1 am yr holl wastraff a wnaethp«yd yn Mrydain y llynedd, byddai yn ddigon a pheri i attal dywedyd ddisgyn arnom; gwar- iwydsaith miiiwn am fyglys; pumm miliwn a thrigain am ddiod feddwoì; ysbeiliwyd naw miliwn oddiar y wlad, i gynnal yr Eglwys Loegr hono *' *' * heblaw miloedd o 45 -