Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DRYSORFA GYMrJLLËIDFAOL, xLlawér ä gyríniweìriant, a Gwybúddeth a drhllieir V Rhif. 78.] MEHEFIN, 1849. [Cyf. VII. ABGYFODIAD CRISL Pan yr ydym yfi íroi eîn golwg i Galfaria, a threnrio ar y groes,- ar ba ẁn y bù Tywys- oií y bywyd farw,— ar yr adeg y mae yn saethu ì'n meddwl am fradwriaeth Judas, cenfîgen yr IaddeWon, diystyrwch a gwawd y Rhufeiniaid, gwadiad Pedr, llwfrdra y dysgyblion, ac anmharch y lluaws. Ar Galfaria yr ydym yn gwered Gen Duw yrt cýmeryd arno beerrodau y byd ; ' Fel oen yr arweiniwyd eí ì'r lladdfa,' ae fel y taut dafad o fläen y rhái a'i cneifiai.' Yma yr ydym yn gweled y gwaèd a dywalltwyd dros lawer er maddeuant pechodanj yma y gwelwn ffynnon wedi ei hagoí, i buro oddiwrth bechod ac aflendtd. Oddiwrth groes ein Hiachawdwr yr ydvmf yn dael ein cvmelî r droí ein.sylw at y bedd ; a chan fod cyrff y rhai a gosbîd fel drwg-weithredẁvr dan awdurdod a gallü y ltywodraethwyr Rhufeini^, aeth Joseph o Arimathea at Pilat, 1 ofyn coifF yr ìesu. Efe, yn nghyd a Nicomedûs, a beraroglasant y corff ; ac o'r diwedd a'i dodasant yn y bedd; yroeddyn ei ga lyn ychydig o wraaedd tlodion, duwiol, y rhai oeddynt y Cymdeithion yn yr orymdaith augladdol. Wedi ei osod yn y modd hwn, treiglwyd rnaen mawr,-a gösodwyd ef ar ddrws y bedd, a sebiwyd ef a'r sel Ruteinaidd - a gosod- wyd cndwraeth o filwyr i warchod y He, rhag ofn ì'r dysgybliony er cadarnhau mai efe oedd y Messia, ddyfod a'i l'adrata ef yiT y noíf. Ond ar foreu y dydd cyntaf o'r wyth- nos,disgynodd angel o'r nefoedd ; cryndod ac ysgydwodd y ddaear, daeärgryn a symud- odd y maen oddiar ddrwsy bedd ; torwyd y sel, daeth yr Iesu eíHan, ac ymddangosodd ì'w ddysijyblioii; 4 Efe a draddodwyd drosr eìn camweddau ni, ac a gyfôdwyd i'tt cyfiawnhau ni.' I. Nid oes dim yn fwy pwysig yn holl drefn iachaẁdwriaeth, nag adgyfòdiad Crisi o'r bedd. Ar hyn y mae ein gobaith yrr gorphwys; oblegid os na chyfodwyd Crist, 'oferywein ffydd ni, yr ydym eto yn ein pechodau.' Yr oedd yn bwysfawr, gan hyny, er cadarnhau ei anföniad i fod yn Iachawdwr, i gyfiawnhau ffydd y saint, i gymeryd meddiant o'r etifeddiaeth nefol, i'r hyn y gosododd ei fywyd i lawr—i dystio cyflawniad ei waiíh cyfryngol, ac, fel y byddai iddo fyned at y swydd yri y nefoedd, pa: un oedd yn anhebgorol er daioni ei eglwys, a lledaeniad ei deyrnas yma ar y ddaear. 1. Yr oedd adgyfodiud ein Harglwydd yn bwysfawr, er cndarnhau gwirionedd eì anfoniad. Dros yr ysbaid mawr 0 bedair mH o fìynyddoedd,-yr Eglwys a ymddiriedai y buasai iddo ddyfod yu Fab y dyn yn y cnawd. Yn fynych y llefarid am datio fel dymuniad yr höll genhedloedd, at yr hwn y byddai cynnülliad pobloedd ;■ fel y Silo nefol; feUwreiddyn a hiliogaeth Dafydd;- felcyff Jesse, a phlanhigyn enwog ; ac fe! pencongl faen. Ond er hyny, er nror eglur y llefarwyd ẅrth yr Iuddeẃon am ddull ei ymddangosiad, gan na ddaeth mewn mawredd ac urddasolrwydd daearol, yn ol ea. dysiìwyliad, unasant i wrthod ei gcnadwri, ansjhredasant ei ddwyfolrwydd, dirmygasant ei ddynoliaeth, erlidiasant ei ganlynwyr, ac o'r diwedd hwy a'i hoeiiasant ar bren, Ond fy narllenyddion, deuwch at y bedd.f Mewn ysbaid tridiau penderfynwyd y pwnc. Os na chyfododd yr Iesu, yr oedd yr luddewon yn iawn yrì eu gwrthwynebiad iddo> 21