Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DRYSORFA GYNtfÜLLEIDFAOL. 'Llawer a gynniweiriant, a Gwybodaeth a amlheir i' Riiíf. 77.J MAI, 1849. [Cyf. VII. ARWYDDIÔN DYFODIAD YR ARGLWYDD. ' Ac efe yn eistedd ar fynydd yr Oìewydd, y dysgyblion a ddaethant ato o'r neilldu,- gan ddywedyd, Mynega i ni, pa bryd y bydd y pethau hyn ? a pha arwyddion fydd o'th ddyfodiad, ac o ddiwedd y byd ?' Mat< 24, 3. Pan y rhoddwyd gofyniad cyffelyb i'n Harglwydd gan ryw Phanseaid, y rhai a ofyn- as;mt iddo, pa bryd y deuai teyrnas Dduw, yr Iesu a 'atebodd iddynt, ac a ddywedodd, na ddeuai teyrnas Dduw wrth ddysgwyl; ac ni ddywedant, Wele yma, neu Wele acw; canys wele teyrnas Dduw o ch mewn chwi y niae.' Efe a waharddodd y Phariseaid í argeisio ar ol arwyddion a rhyfeddodau, cyn y byddai iddynt roesawi teyrnas Dduw ; ond YJe a'u cymhellodd i argeisio am ei fewnol ysbrydol deyrnas, teyrnasiad ei Ysbryd o'u mewn, pa un sydd yn dyfod nid gyda dysgwyl, gan roddi rhybudd yn mlaen llaw, ond yn debyg i'r gwynt yn gwneuthur swn pan yn dyfod, ond ni allwn ddywedyd pa bryd y daw. Mewnol ac ysbrydol deyrnas Crist a ddylem ni geisio yn flaenaf, ae nid oes un arwydd i'w ddysgwyl cyn y daw y deyrnas hono. Ond, pan y darfu i'r dysgybl'on ofyn y gofyniad mewn modd dirgel i'w Harglwydd, y dysgyblion (y rhai oeddynt yn barod yn aelodau o'i deyrnas ysbiydol,) a ddymunent wybod pa bryd y bydd.ii teymas ei ogoniant i ymddangos, a pheth a fyddai arwyddion ei ddyfodiad, yr lesu ni altaliodd eu manylrwydd, ac ni waharddodd iddynt argeisio am yr arwydd, ond ele a aedi yn mlaen ar unwaith i ateb eu gofyniad. Nododd allan iddynt pa fath a fyddai y i»au-arwyddion, y rhai a fyddent i dwyllo, pe yn ddiehonadwy, yr etholedigion; a rhoddodd iddynt ychydig o wir arwyddion, y rhai a fyddeut i barhau yn gyfarwyddyd i'w bobi yn mhob oes; ac yn fwyaf neillduol r'r rhai hyny a fyddai yn byw pan y byddai y dydd mawr i ddy/od. Ond, ar |yr un pryd, er i'r laehawdwr roddi i nì amryw arwyddion o'i ddyfodiad, y mae weJi dywedyd mewn modd neilldool, am y dydd na'r awr n» wyr un dyn, gweithredol eiliad ei ddyfodiad ni all neb ragfynegu gyda sicrwydd. 'Gwyhwch,' medd efe, ' am na wyddoch pa awr y daw eieh Harfilwydd.' Y mwyafpaiod, a'r mwyaf ei ddysgwyliad a synir wrth ei ddyfodiad disymwth :^' Ara hyny byddwch ehwithai» barod, oblegid yn yr awr ni thybioch, y daw Mab y dyrt.' Mor bell, modd bynag, nid oes gwaharddiad wedi cael ei roddi i edryeh i raewn i bethau a ddaw, ac i ddywedyd oddiwrth yr hyn sydd wedi cymeryd lle, fod dyfodiad yr Arglwydd yn neshau; yr ydym yn cael ein hannog i sylwi ar arwyddion yr amserau gydaehyfeinad at yr amgylchiad. Gwas drwg ydyw hwnw a ddywed, «Fod yr Argiwydd yn oedi dyfod/ ac y mae y cyfryw yn deilwng o gerydd. Ein dyledswydd ydyw manol sylwi, pa beth ydyw gwir arwyddion dyfodiad yr Arglwydd, fel pan yr ym- ddangoso rhai o honynt^ y byddo i ni ddywedyd, y mae yn agos, hyd y nod, wrth y drws. Ond heb fyned i ymheiaethu,cymerwn i sylw y pethau canlynol, fel arwyddioa dyfodiad yr Arglwydd. _ 1. Ysbryd Cenadol Eglwj/s Dduw. Y y 14 adn. dywed ein Harglwydd, Yr Efengyl hon am y deyrnas a bregeihir drwy'r holl fyd, er tystiolaeth i'r holl genhedloedd, acyna daw y diwedd.' Y broffẃydoliaeth hon a gafodd gy tìavtmad rhanol yn ninystr Je.usaltm, 17