Rhif. 36.] RHAGFYR, 1845. [Cyf. III. PREGETH GAN Y DIWEDDAR BARCH. T. WILLIAMS, I>at. 22, 2.—"Ynghanol ei heol hi, ac o ddan tu'r afon, yr oedd preri y bywyd, yn dwyn deuddeg rìiyw ffrwyth, bob mis yn rhoddi ei ffrwyth : a dail y pren oedd i iachau y cenhedloedd." Fe ddarfu i'r gwr duwiol a llafurus hwnw, Alexauder Crudence, yn ei F3-11- egair Ysgrythyrol, gasglu yr holl enw- au a roddir yn y Bibl ar Grist, Iach- awdwr y byd, o ddechreu Genesis i dcìiwedd y Datguddiad; ac yn ol y casgliad hwnw maent yn naw ugain a naw. Dyma un o honynt, "Pren y bywyd." Dywedai Paul, apostol mawr y Cen- hedloedd, "Yr wyf yn cyfrif pob peth yn dom ac jTn golled, o herwydd ar- dderchogrwydd gwybodaeth Crist Iesu fy Arglwycíd," Plül. 3. 8. Sicr yw, mai gwybodaeth o Grist yw y wybod- aeth oreu o bob gwybodaeth. Yr ydym ni yn euog; ond y mae efe yn Nodd'fa: yr ydym ni yn grwydraid; ond mae efe yn Arweinydd: yr ydym ni yn dlawd ; ond mae efe yn gyfoethog: mewn gair, yr ydym ni hebfeddu dim; ond mae efe yn meddu pob peth. " Dyma gyfarfod hyfryd iawn, Myfi yn Uwm a'r lesu yn llawn ; Myfi yn dlawd heb feddu dim, A'r Iesu'n rhoddi pob peth i'm'." Gwnawn ychydig sylwadau ar Grist dan " ' ' " galon, Pwy a esgyn i'r nef? hyny yw, pddiedig; ond yn amlwg* o fiaen ein bygaid, fel pren ynghanol heol, fel pren yn ochr ffordd neu lwybr, yn pJygu ei frigau, ac yn gostwng ei ganghenau, fel pe byddai am/ddenu einìlaw i ym- a%<ì ynẃffrwythau. Dýwed Paul, "Na ddywed yn dy Ni raid gwneuthur y naill na'r llall; mae efe yn ein hymyl. « Mae y gair yn agos atat, yn dy enau, ac ýn dy galon: hwn yw gair y fFydd, yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu." Rhuf. 10. 0—8. Felly y mae y gair yn agos atom, a Christ yn y gair. Mae yn amlwg yn y cysgodau; yn y prophwydoliaethau; ac yn yr efengylau; gallwn ei weled yno mor amlwg' â'r haul ganol dydd. Gosodir ef allan yn y manna a syrth- iodd o amgylch gwersylloedd Israel, ac yn y ffynnon a agorwyd i dŷ Dafydd, ac i breswylwyr^ Jerusalem. Mewn gair, mae efe yn IachawdAvr mawr, cyflawn o bob bendith, fel pren wedi ei lwytho â ffrwj'th— " Byn a'r Buwdod ynddo'n trigo. Pfrwythau'n trigo arno'n lhwn; Cysgod'd^no i'r fryddloniaid, "Oforeuddydd hyd brydnhawn " Llefarir am dano fel "Penconglfaen." Col. 1.18,19. " Efe y w y dechreuad, y cyntafanedigoddiwrthymeirw. Rbyng- o'dd bodd i'r Tad drigo o bob eyflawn- der vnddo ef." Mae ynddo bob cyf- lawnder; beth mwy a ellir ddywedyd? Gadewch i ni ganu hymn Paul, "Ben- dio'edic fvddo Duw a Thad ein Har- 1.3. " Y sawl a*i caffo, gwynfyd yw, Ni allant byth ddymuno mwy ; Feleinw'n heisiau 'gyd o'r bron. 34