Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

»m?a mmiMmmL Rhif. 35.] TACHWEDD, 1845. [Cyf. III. TREGETII GAN Y PARCII. J. DAYIES, MYNYDPIiACH. T)at. 19. 9.—"Ac efo a ddywedodd wrthyf, Ysprrif- ena, Bendigedig yw y rhai » elwir i swper neithior yr Üen. Ac efe íi ddywedodd wrthyf, Gwir eiriau Duw yw y rhai hyn." Peth cyffredin yw, fod gorfoledd yn canlyn buddugoliaeth. Ÿ rhan flaenaf o'r bennod hon a esyd allan deyrnasiad llwyddiannus y Messiah yn mysg Iuddewon a Chenhedloedd, ynghyd â goruchafiaeth y grefydd Gristiouogol ar gyfeiliornadau a drygau raoesol y byd. Yina, gwelir y butain fawr, yr hon a lygrodd y ddaear â'i phuteindra, wedi ei goddiweddyd gan Ben Cristion- ogaeth, â dymchweliad; yraa, gwelir y butain fawr, y bwystfil, a'r gau-broph- wyd, yn cael eu bwrw i lawr o'u gor- seddfeinciau. Pabyddiaeth, Mahomet- aniaeth, eilun-addoliaeth, a phob raath o drawsarglwyddiaeth, a Iwyr ddileir o'r eglwys Grístionogol, ac a ddinystrir allan o'r byd. Y pryd hwn, bydd eg- ìwys Dduw—y briodas-ferch, 'gwraig yr Oen—-yn mîilith pob cenedl, llwyth- au, ac ieithoedd, yn parotoi ei hun; sef yn ymdrwsio yn ngwisgoedd heirdd rhinweddau Cristionogol, megis cariad, undeb, santeiddrwydd, a llawenydd yn pechaduriaid at y wr, gan seilio eu peroriaeth ysbrydol ar destun priodas yr Oen. Y pryd hwn, bydd y gyfrinach a'r gymdeithas sydd yn hanfodi rhwng y g'waredigion *a'u Ceidwad, wedi dvfod i'"r radd uwchaf o berfteithi>wydd â mwynhad \n v bvd hwn. _ Mor hawdd y pryd hwn* fydd coroni AAvdwr ein îachawdwriaeth â «}ohantdiflino,adyrchafu am yr u wchaf nnweddau iachusòl sw^per mawr neith- ioryrOen! "Gwir eiriau Duw" yw gwledd ei holl waredigion ef. Gor- uchwyliaeth i gasglu ynghyd oddiar faes y wasgarfa ddinystriol, yn uu blant Duw yn Nghrist, yw'r efengyl. Dyma swper, neu arlwy priodas y dy- chweledigion â'r Ceidwad, a'r gwahodd- edigion â'u gilydd, yn Iuddewon a Chenedloedd, yn un corph j7n Nghrist trwy waed ei groes ef. Cyfeiria y geir- iau, tebygid, at yr amser hyfryd y pro- phwydir am dano yn amí yn y lhTfr hwn, sef y rail tìwyddau, pan y bydd Mab Duw yn dyweddio lliaws o bech- aduriaid, o bob cyrameiiad, yn bobl briodol iddo ei hun, trwy air ei ras, ac Ysbryd ein Duw ni. Pryd hwn bydd yr holl ddaear yn eiddo priodol i Grist, a'r holl saint yn un â'u gilydd, mewn ysbryd, gwaith, a dybenion uwchaf Cristionogaeth; sef gogoneddu Duw yn rahob peth, ac adeiìadu eu gilydd yn efengyl ei Fab ef. Egìur yw, yn ol iaith y testun, mai darpariaeth d'dwyfol yw yr oll o iach- awdwriaeth pechaduriaid. Ymdriniaf â'r geiriau yn y drefn a ganl^ra:— I. Y ddarpariaeth raslawn a eglurir yma, sef swper y hriodas Gristionogol, 'neu iacha.wdwriacth yr cfengyl, yn holl amryiciaeth ei heudìtlàon, i bawh a gredantyn Nghrist. Swper, yn briodol, yw y pryd olaf yn y dydd; hwn a ys- tyrid y pryd pènaf^ yn gyffredin, yn mhlith y Dwyreiniaid. Ciniaw, pryd o fwyd,* nawn-fwyd, yn gyffredinol, a arwydda Avledd o fwyd, heb un golyg- iad 'neillduol ar un amser o'r dydd i gyfranogi o hono. Gelwir barnau Duw, yii gyffelybiaetho], yn swper Duw, 31