Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 6.] MEHEFIN, 1844. [Cyf. II. COFIANT MR. JOHN PAUL FISHER, BüNGAT, SWYDD SUFFOLR. Bu farw y dyn ieuanccaruaidd hwn o'r darfodedigaeth, pari yn 16eg mlwydd oed. Wedi iddo ddihoeni dros betli amser, byddai yn iýnych yn addaw gwellhad iddo ei hun. Ond dydd Iau, Ionawr u, 1844, gwelodd ei gyfeillion nad oedd gobaith am ei adferiad, a meddyliasant nad oedd ganddo fawr amser i fyw yn y byd hwn. Teimlai efe ddifFyg anadl mawr, heb nemawr o boen. Dydd Sadwrn canlynol, daeth ei fam ato, wedi bod ychydig amser yn absennol; dy wedodd wrthi, Bu fy mrawd yn ymddiddan â mi yn awr yn nghylch y pethau mwyaf eu pwys; a buasai yn hyfryd genyf pe buaswn yn ymddiddan mwy am danynt cyn hyn. PwyJlodd ychydig, a dywedodd, "Nid yw'r byd hwn yn ddim i mi yn awr; mae yr Arglwydd, o'i ryfedd ras, wedi diddyfnu fy ineddwl yn hollol oddi- wrtho." Chwennychai ymddiddan ych- waneg â hi, ond gorfu ar ei fam, gan dristwch a gofid ineddwl, fyned oddi- wrtho. Ar y Sabboth diweddnfy bu efe byw, dywedodd wrth gyfaill ag oedd arferol o ymweled ag ef, y gallasai yn awr roi i fynu ei dad a'i fam, a'u gadael. Yr oedd hyn yn brawf fod ei enaid yn cael ei gynnal gan gysuron yr efengyj, oblegid yr oedd ei serohiad- au yn gynes iaw'n at ei rieni, a'i ym- lyniad yn gryf wrthynt. Daeth cyf- eilles ato ag oedd yu arfer ei wylied yn y dyddiau diweddaf, a gofynodd iddo, "A oedd ofn angeu wedi Jlwyr ymadael ag ef?" Atebodd, " Nid yn hollol, ond yr wyf yr. gobeîthio v eaí* y juddugoliaeth." Yna hi a ddy wedodd, Os liyny ydyw eich profiad, yr wyf yn sicr y cewch eich dymuniad." Yn y prydnawn, pan yr oedd ei dad yn eistedd ar y sofa, eìlrychodd yn gràff arno, a dywedodd wrtho, " Chwi a fuoch yn dad tyner iawn i mi, ac yr wyf yn ddiolchgar i chwi am byny." Atebodd yntau, yn cael ei orchfygu gan ei fawr serch ato, " Na ddywedẃ^ fel yna, ni allaf mo'i oddef." Yr ùedd wedi cael ei flino yn fawr hyd yn hyn gan amheuon ac bfnau; ond yn awt cafodd brofi y llawenydd a'r heddwch liyny a godant oddiwrth wybodaeth oGrist. Yn awrrproíbdd y gwirionedd pwysig hwnw, sef, bod cyfiawnder Duw yn cael ei fawrygu trwy ei drugaredd i'r pechadur sydd yn credu yn Nghrist, ac yn cael ei gyfiawnhau trwy werth- fawr waed yr Oen, a'i achub rhag dig- ofaint trwyddo ef. 0 hyn allan cafodd ei feddwl ei gadw mewn perffaitli heddwch, yn y tangnefedd hwnw y mae Crist yn ei"roi, yr hwn sydd uwch- law pob dealJ. Pan oedd ei dad jrn sefyl'l wrth ochr y gwely, canfu gyfnewidiad yn ei wyn- ebprj'd a barai argraff ar ei íeddwJ fod ei angeu yn agos. Gofynodd iddo, " Fy machgen anwyl, a ydy w pob peth yn dda?" Edrychodd arno dan wenu, ac atebodd, " Ydyw." " A ydyw Crist yn werthfawr ?" "Ydyw," eb efe, " y mae efe oll yn oll." Rlewn cyfeiriad at ofynîad Mrs K. y dydd o'r blaen, gofynodd ei dad iddo, "A ydyw ofn angeu wedi ei symud yn awr?" Ateb- odd yn wrol, "Ydyw." Gofynwyd eilwaith iddo, "A ydychchwi yn caru yr Iachawdwr?" Yr oedd efe yn awr ỳn rhy flinderus i ateb; ond ymafael- 1G