Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 4.] EBRÍLL, 1844. [Cyf. II. AMBCHIAD I AELODAU YR EGLWYSI CYNNULLEIDFAOL YN LLOEGR. Gan y Parch. J. A. James, Birmingham. Mft. GrOL.,—Wrth ddarllen yn y Christiar,. Wit- ness am Fawrth, Anerchiad o eiddo y gweinidog enwog a pharchus hwnw, Mr. James, o Bir- mingham, at ein cyfeillion yn Lloegr, teimlais awydd i roi crynodeb o hono yn y Drysorfa, er dwyn ei darllenwyr i ystyried eu sefyllfa, gwerthfawrogi yr egwyddorion a broffeswn," ym- drechu eu deall yn well, a'u hamddiffyn mewn modd priodol. E. G. Anwyl Frodyr a Chwiorydd yn Nghrist,—Fod perthynas agos iawn rliwng ein hegwyddorion ni í'el Cyn- nulleidfaoJion a chrefÿdd efangylai'dd, sydd eglur i bawb a ystyrio y mater yn ofalus a diduedd. 1. Mae ein cyfundraeth oll wedi ei seilio ar yr egwyddor hou, sef, awdur- dod digonol yr ysgrythyrau santaidd. Gair Duw yw ffynnon gwirionedd, otferyn adenedigaeth, moddion sant- eiddhad, a ffynnon diddanwch. Ni all crefydd efangylaídd ffynu ond ynawyr a thir yr ysgrythyr: dyma rym ein cyfundraeth. 2. Mae hawl anniddymadwy pawb i chwilio yr ysgrythyr, yn un arall o'n hegwyddorion, yr hon a duedda, nid yn unig i'n dwyn i ddarllen gair Duw, ond hefyd i'n dwyn i deimlo ein cytrif- oldeb pwysig i Dduw, ac i weddio am gyfarwyddyd dwyfol. Rhoddwn heibio bob awdurdod o eiddo yr eglwys ar y gydwybod, ac ymwrthodwn yn ìlwyr â thraddodiadau^dynol. 3. Mae awdurdod Crist fel unig Ben ei eglwys, yn egwyddorsylfaenol. Iddo ef fel Perchen pobawdurdod ysbrydol, y P'yga pob glin, ac y cyffesa pob taf'od. Oddiwrtho Ef% daw pob cyfraith a rwyma gydwybod, ac a reola yr eg- lwys. Cydnabyddirei bresennoldebef yn ein eyfarrodydd fel ein Llywodraeth- wr. Nid ydym am wneud cyfreithiau, ond «fuddhau. Os y w y gweinidog yn rheo)i,mae hyny yn ènw'Crist, athrosto ef. Os yw y bobl yn ymostwng, gwnant hyny iddo ef fel gwas Crist, a chyf- lawnwr ei ewyilys. Crist yw Pen yr eglwys; ac nj allwn oddef gweled cre- adur yn cael ei wisgo â'i addurnwisg freninol ef. Dros Grist fel Pen ys- brydol yr eglwys, y dadleua ein brodyr yn yr Alban. 4. Trwy wneuthur tystiolaeth o wir droedigaeth at Dduw, ac nid seremo- niau crefyddol, yn saiì aelodaeth eg- lwysig, yr ydym yn dal allan y gwa- haniaeth rhwng byd ac eglwys yn fwy cywir ac amlwg. Yr ydym fel liyn, yn y modd egluraf a difntolaf, yn cydna- bod yr angeurheidrwydd o santeidd- rwydd i wneuthnr i fynu wir Gristion, ac i'n haddasu i'rnefoedd yn y diwedd. Ni wyddom ni ddim am fbd bedydd yn ail-eni, na bod confìrmashon yn gwneud ei ddeiJiaid yn "aelodau i Grist, yn blant i Dduw, ac yn etifeddion teyrnas nefoedd." Ein harwydd-air ni yw, "Yn Nghrist Iesu, ni ddichon enwaed- iad ddim, na dienwaediad, ond creadur newydd." Ni wyddom am ddim a rydd i ddyn hawl i, na chymhwysder at freintiau cymundeb y saint, ond tyst- iolaeth foddhaol ei fod ef eì hun yn siint. Ein cyngor i'r rhai a dderbyn- iwn y w, " JHoJwch eich hunain, a ydych yn y ffvdd/' &c. Ni all unrhyw dde-