Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO ÎN NODIANT GAN M. 0. JONES, A.C. Cyf. III. Riiif 33. MAWRTH 1, 1883. Piìis 2g. ^OYNWY^IAD^ Cerrfdoriaeth :—"Pwv SYDD FEL YE Abglwydd?" AnthemGynulleidfaol,gan W.Hughes (Alaw Manod), Ffostiniog. Y "Delyn Aur," Hen Alaw. Beirniadaeth (Oystadleuaeth y Cronicl) Adolygiadau—Congl yr Hen Alawon Congl y Tonio Sol-ffa Bwrdd y Golygydd In Memoriam—Eisteddfod Genedlaethol Gaci Y "Delyn Aur " ... Y gerddoriaeth yn y Sol-íîa Barddonìaeth—Hanesion ... Hysbysiadau dydd DAL 433 435 4oü 437 437 438 4:;(.) 441 443 BEIRNIADAETH. CYSTADLEÜAETH Y "CRONICL." Tôn ìicu Anthem ì Bíant. ■ Derbyniwyd 2ô o gyfansoddiadau yn dwyn y ffugenwau canlynol:—Taliesin o Fôn, Cotîii, Nwyfut», Ap Iolo, Dirwestwr, Nagrom, Gwladys, Rusticus, Y tlawd, Iorwerth, Bugail bach, 13. S., Sebastian Bach, A. L , Morwr, 11. G. J. (1), a (2), Ap Tudor, Vogt (1), a (2), üu bach, A. B., Nid Arabi Pasha, Adoniah, a Bugail—y rhai a ddosbarthwn fel y canlyn :— Dosuartii Isaf,—Yr ydym yn gosod amryw gyí'ansoddiadau yn y dusbarth hwn uìd am eu bod yn wallus iawn, ond yn hytrach am i'od eu harddull yn anmhriodol neu annheilwng—naill ai yn anaddas fel darnau i blant, ncu yute yn rliy arwynebol a masw, y melodion a'r cyngbanedd- ion yn rhai ystrydebol a ehyffredin fel ag y mae winbredd mawr o fân gyfansoddiadau y dyddiau presenol y mae yn ddrwg genym addci ; gresyn os bydd i'r rhwyddineb a píia uu y mcis- trolir rheolau cyffredin cerddoriaeth drwy gyf- rwngy Sol-ffa gynyrchu tô o gerddorion di-ddim, di-ddrwg, di-dda, fyddant yn ymfoddloni ar hen felodion llippa, a chynghaneddion sâl y dum-dum. Y mao yn sicr o lciaf fod darnau o'r fath yu cynyddu yn gyflym yn ein mysg, ac, y niae arnom ofn, yn boblogaidd gan lawer o'n cantorion a'u cantorcsau am fod cu dysgu yu hawdd a di- drafferth. Y cyfansoddiad cyntaf—er nad y salaf hwyrach—ng y sylwn arno yw eiddo BugaiL—Auystwyth, a rhediad y lleisiau yn annaturiol yn fynych. Dyblir nodau yn ddian<r- enrhaid, ceir amryw 8au a 5au cudd ac accenol rhwng y ddau brif lais, dylid esiyn o'r nod arweiniol i'r Tonydd mewn amgylchiad t'el hyn:— E^, Eij, i F y Tonydd newydd, ac nid lawr i C. Yn fynych hcfyd ni adferir yr annghydseiniaid yn briodol. Anthem ar " Gadewch i blaut bych- aui" sydd gan Adoniah.—Agora yn weddol, ond yn fuan gwelir profion nad yw yr awdwr wedi meistroli ei gelfyddyd na'r dirgeìwch o wybod beth fedd- ylir wrth uAnthem." Y niae'n bryd i ysgrifen- wyr Cymrn roddi heibio ffolinebau fel y canlyn (yn y T. a'r B ):— Dduw, teyrnas Ddttw. Ac ni wua yr EJ a'r EJ yn yr ail esiumpl mo'r tro o gwbl. Y mae yr accen hefyd yn dra thrwsgl yn fyuych, megys hyn-ÿ &c. Darn bychan eithaf cywir sydd gan Un bach, ond y mae yn dra masw, ac y mae y trawsgyweiriad o E2 i F a'r dychweliad sydyn yu ol ì E*î drachefn yn rhy bell ac annaturiol. A. B.—Anystwyth ydyw y felodeg, ac nid ydyw yr awdwr yn triu ei annghydseiniaid yu briodol. Dyblir y 5ed lleiedig, a chydsymuday Soprano o D i C# a'r Tenor o C i Bl—7au an- ngherddorol a hagr. Yogt, 1.—Digoa tlws, ond yn cin hadgoffa o "Ffo rhag y cwpan" gan Mr. John Thomas. Coíìed yr awdwr fod rheolau arbenig parth paro- toad ac adferiad i ail wrthddull y cord cyffredin —G/4. I\iae y diweddeb yn yr Islywydd yn gâs, a'r donyddiaeth (rhwng y C| mewn un Uais a'r Cÿ mcwn llais arall) yn gymyeglyd. Vogt, 2.—" Y Lili " ydyw ei destun ef, a Rhan-gan ydyw ai-uduìl y cyfausoddiad, ac o