Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEONICL Y CEBÜDOR: CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO ÎN NODIANT gan M. O. JONES, A.C. Cyp. III. Rint 31. IONAWR 1, 1883. Pris 2sr. DR. PARRY'S NEW MUSIC. JOSEPH; An Easy and Popular CANTATA (Cantawd Syml a Phoblogaidc1), most suitable for young Ohoirs, and the Choruses can be learnt by Children, being simyle and tahing. Yn bwrpasol i goran ieuainc, a'r cydganau o fewn cyrhaedd plant. Old Notation, wîth English and ;. Welsh Words, 2s.; Solfa ( Welsh Words only), Sd. TELYN YR YSGOL SUL; Part III, Solfa, now ready, Price 3d.; Parts I & II, Solfa, Reduced to Zd. each; Old Notatlon, Part I, 6d. Mae " Telyn yr Ysgol Sul " yn dyíbd yn un o'r llyfrau mwyaf gwasanaethgar yn yr iaith Gymreig ; am fod y geiriaü mor dda, a'r gerddoriaeth mor hawdd a phoblogaidd. BOOK OF SONGS; (LLYFR O GANEUON.) Yn bump o Ranau: Pris, Hen Nodiant ls. 6ch., Sol-ffa ls. y Rhan. Mae pob rhan yn cynwys darlun hardd o'r Awdwr. BOOK QF DUETS; (LLYFR 0 DDhUAWDAU) Yn ddwy o Ranau: Pris, Hen Nodiant ls.; Sol-ffa 6ch. y Rhan. Mae y ddwy Ran yn cynwys y Darlun. EMMANUEL; (An Oratorio.) OldNotation, Paper Cover, 6s. ,, Cloth Boards, Ss. ,, ElegantlyBound, 10/6. Solfa, Papcr Cooer, 3«, Cloth Boards, 4/6. Elegantly Bound, 6s. BLODWEN; (Aa Opcra.) Dedicated by Sjtecial Permission to H. R. H. the Princess of Wales. (Cyflwynedig i Dywysoges Cymru.) Old Notation, Paper Cover, 5s. ,, Clotii Boa.rds, ls. ,, ElegantlyBound,10/6. So'fa, Paper Cooer, 2s. Cloth Boards, 3/6. Elegantly Boimd, 5s. CONGREGATIONAL ANTHEMS; Yn ddwy o Ranau ; Fris 6ch. y Rhan. Z " CHORAL LIST. ~ Forty-Six Choruses, suitable for Competition, Concerts, <L-c; the attention of Eisteddfod and Concert Committees is drawn to this list of cxceüent and cheap Choruses, all are marhed as to their grades of difficulty. Dyrannir galw s.ylw cin Oerddorion at GOR 'Y LLAN, Cyfres Fisol o Ddarnau hawdd a byr, yn y ddau nofliant gj da geiriau Cymreig a Saesnig, at wa«anaeth Corau Ieuanc ein Gwlad. Pris 2g. y Rhifyn. Cyhoeddir y Rhifyn Cyntat'Ionawr laf, 1883, dan yr enw "HEN GLYCHAU'R LLAN." . . Oydgan Ddesgrifiadol i S.A.T.B. Blaendal Blynyddol, 2s.; drwy y Post, 2s. 4c. A11 orders to be prepaid and addressed (pob archeb gyda blaen-dal i'w hanfon) :-J. PARRY & SON, Music Publishers, 9, Gastle Street, Swansea. JhEORY OF f^USIC AND j^OMPOSITION TAUGHT BY CORRESPONDENCE. Address:—Mr. 0. FRANGIS LLOYD, Mus. Bac, Oxon., L. Mus., T. C. L., 9 Alma Place, Nòrth Shields. Argraffiad newydd WEITHIAU °CERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Prisl/6 ADDOLIAD, Antliem Gynulleidí'aol, Pris \\. Y Ddau Nodiant ar yr un copi. DEFFRO, GẄISG NERTH ; Antìaem. Pris, Hen Nodiant, 6cli., Sol-ffa, 3c. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Anibrose Lloyd,Grosvenor Park Road Chester ; William Hughes, Dolgelley; I. Jones, Trelierbert; a'r holl Lyí'rwerthwyr. MlISÍc'ArCOLLEGEWwlLEÌ.' PRINCIPAL..................................DR. PARRY. ASSISTANT...............JOSEPH HAYDN PARRY. September term opened Monday the ISth. Already 100 Students. Three S'sholarships. Medals and Prizes are awarded annually. Fees—£1 lOs.; £2 2s.; £4 4s., and £6 6s. per term. Gan newydd i Soprano neu Denor, (§! §m\ p bai IfUtoáp Y Geiriau Oymreig gan.DEWl Haran, a'r Saesneg gan Titus Lewis, Ysw. Y Gerddoriaeth gan Johrt ©toeit, isto., (ŵaitt ,2Uato). Hen Nodiant, ls. Sol-ŷd 4c. IV chael gan y cyhoeddwr, D. L. JONES (Cynalaio), "BRITON ferry. DEUAWD DDIRWESTOL BOBLOGAIDD, "Y GWAHODDIAD," I Mezzo Soprano a Thenor, gan MISS CLARA N. DAVIES. Geiriau Cymreig a Saesnig. Yn cael ei hencorio bob tro y cenir hi. Y"n rhad drwy'r Post (haner-pris) 1/6. Oddiwrth yr awdures—71, Cowbridge Road, Canton, Cardiff.