Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerääoriaeth yn mhlitìi y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNOUTHAWO ÎN JNODIANT gan M. 0. JöNES, A.O. Cyf. III. Rhif29. TACHWEDD 1, 1882. Pris 2g. DR. PABRY'S NEW MUSIC. JOSEFH; An Easy and Popular CANTATA (Cantawd Syml a Phoblogaidd), most suitable for young Choirs, and the Choruses can be lcarnt by Children, being simyle and tahing. Yn bwrpasol i gorau ieuainc, a'r cydganau o fewn cyrhaedd plant. Old Notation. w'ith English and Welsh Words, 2s.; Sofa ( Welsh Words ojüy), Sd. TELYN YR YSGOL SUL; Part III, Solfa'now ready, Price M.; Parts I é II, Soìfa, Reduced to 3cZ. each; Uld Notation, Part I, Qd. Mae " Telyn yr Ysgol Sul" yn dyfod yn un o'r llyfrau mwyaf gwasanaethgar yn yr iaith Gymreig; am fod y geiriau mor dda, a'r gerddoriaeth mor hawdd a phoblogaidd. BOOK OF SONGS; (LLYFR 0 GANEÜON.) Yn bnmp o Ranau: Pris, Hen Nodiant ls. 6eh., Sol-ffa Is. y Rhan. Mae pob rhan yn cynwys darlun hardd o'r Awdwr. BOOK QF DUETS; (LLYFR O DDLUAWDAU.) Yn ddwy o Ranau: Pris, Hen Nodiant ls.; Sol-ffa Gch. y Rhan. Mae y ddwy Ran yn cynwys y Darlun. EMMANUEL; (An Oratorio.) OldNotaüon, Paper Cover, 6s. ,, Cloth Boards, 8s. ,,ElegantlyBound,\QjÇ>. Soìfa, Paper Cooer, Ss. Cloth Boards, 4/6. Elegantly Boimd, 6s. BLODWEN; (An Opera.) Dedicated by Special Permission to H.R.H. the Princess of Wales. (Cyflwynedig i Dywysoges Cymru.) OldNotaüon,PaperCover,5s. j Soìfa, Paper Covcr, 2s. Cloth Boards, 7«. „ Cloth Boards, 3/6. ,,E!egantlyBound,ìO/6. | ,. Eìeggjitìy Bound. 5s. CONGREGATiONAL ANTHEMS; Yn ddwy o Ranau ; Lris 6ch. y Rhan. CHORAL LIST. Forty-Six Choruses, suitable for Competition, Concerts, &c; the attention of Eisteddfod ajid Cojicert Comjjûttees is drawn to this list of excelkjit and cheap Chorums, all are marlced às to their grades of difficulty._______ Dymunir galw svîw oin Cerddorion at GOR Y LLAN, s ,. t . Cyfres Fisol o Ddarnau hawdd a byr, yn y ddau nodiant gjda geiriau Cymreig a Saesnig, at wa/anaeth Corau Ieuanc em Gwlad. Pris 2g. y Rhifyn. Cyhoeddiry Rhifyn Cyntaf Ionawr laf. 1883, rlan yr enw "HEN GLYCHAU'R LLAN," a. , , Cydgan Ddesgrifladol i S.A.T.B. Blaendal Blynyddol, 2s.; drwy y Post, 2s. éc.________ All ordtJ-s to beprepaid and addressed (pob archeb gyda blaen-dal i'w hanfon) :—J. PARRY & SON, Music Publishcrs, 9, Castle Street, Swassea. JhEORY Of ^UglC AND fojVÍPO£ITION TAUGHT BY CORRESPONDENCE. Addrbss:—Mr. C. FRANCIS LLOYD, Mus. Bac, Oxon., L. Mus., T. C. L,, 9 Alma Pláce, North Shields. Argraffiad iiswydd WEITIIIAU °CERDDOROL Y DIŴEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gymilleidfaol, Pris H. Y Ddau Nodiant ar yr un copi. DEFFRO, GWISG NERTH ; Anthem. Pris, Hen Nodiant, 6cli., Sol-ffa, 3c. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road Chester ; William Hugìies, Dolgelley; I, Jones, Trelierbert; a'r holl Lyfrwerthwyr. MÜSÍCÍL' GÖLLE^OF"' ẄALËS.' PRINCIPAL..................................DR. PARRY ASSISTANT...............JOSEPH HAYDN PARRY. SepteJJiber term opened Mojiday the ÌSth. Already 100 Students. Three S :holarships. Medals and Prizes are awarded annually. Fees—£1 lOs.; £2 2s.; £4 4s., and £6 6s. per terni. ŸTnae^MrrŴTLÛlFTHTMÀsT^ Y Tenor Buudugol yn Eisteddfodau Cenedlaethol Wrexham, Caerdydd, a Merthyr, &c, yn agored i dderbyn Engagemejüs i feirniadu mewn Eisteddfodau ac i ganu mewn Oratorios, Ccuitatas, a Miscellaneous Concerts. Cvfeikiad :—21, Floj'tJice Strect, Neath. Ät y Cerddorion. Cynygir'gwobr gyntaf o £1 10 0 ao ail wobr o £1 0 0 am y DON netj ANTHEM oreu i blant, i lanw 4 tudalen yr un o'r Chonicl (H.N.). Rhaid i'r geiriau fod yn gyfryw fel ag y gellir eu cy- hoeddi yn rhydd—yn Noji-copyright. Y cyfansoddiadau i'w gyru i'r Golygydd, Hereford, erbyn'y laf o Ionawr 1883. j|Sr Cofied ein cyfeillion ieuainc f>d y dadansoddia îau o'r Anthem " Gwir yw'r gair" i'n cyrhaedd ar ncu cyn y lófed o'r mis presenol, ac mai y wobr ydyw y copi harddaf (clot.h gilt) gwerth 10/- o'r oratorio '-Jeremiah" gan yr awdwr.