Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO IN NODLANT GAN M. 0. JONES, A.C. Cyf. III. Rhip 28. HYDREF 1, 1882. Pris 2<r MUSICÁL COLLEGE OF WALES. PRINCIPAL ASSJSTANT ...... DR. PARRY. JÜSEPH HAYDN PARRY. September term opens Monday tlie 18th. Already 100 Students. Three Scholarships. Medals & Prizes are awarded anntially. Fees—£1 lOs.; £2 2s.; ,£4 4s., and £6 6s. per term. (te&òoriaeih ííelnuòb ptt D. EMLYN^EVANS. CHWECH O ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL (hoJlol syml), yn cynwys:—(1) "Gadewch i blant bych- ain," (2) " Yn mlaen, yn mlaen chwi filwyr Duw," (3) "Er i'r ffigysbren, na fiodeuo," (4) "Gwyn ei fyd y gwr," (5) " O Dduw! rho im' dy hedd," (6) " Gias ein Har- glwydd Iesu Grist." Gyda geiriau Cymreig a Seisníg, ac yn y ddau nodiant, pris yn gyflawn 9c.; i w cael het- yd ar wahan. ------------ Bhanaanau i Leisiau Gwrywaidd. H. N. S. Ffa * 1 " Cân y MedelwyT'' (Beapers' Song) 2g. lg. *2 "Bedd y dyn tylawd " (Thepoor maris grave) 2f 1"". *3 " Dewr feibion vr Eryri" ( Ye sons of proud Snowdonia) 3c. l£g. * "Haleliwia ! Amen;" Cydgan (CJiorus). 4c. 2g. * 'Ta foddd y cwympodd y cedyrn;" Anthem. 4c. 2g. "Bryniau Caersalem ;" Anthem. 2g. * ''Y Tylwyth Teg ;" Cantata............ 2/6. 9c. * "O ddedwydd ddydd;" Becit. & Air (T.) 1/6. Gc. * "Brenin y Tylwyth teg;" Cân (Song) (B.) 1/Q. 6c. * " Bedd Lleweîyn (Llewelyris Grave.) Argraffiad newydd a rhatach 1/6. 4c. * Wìth English toords also. Yr oll i'w cael, gyda blaendfd yn unig, oddiwrth y cyfansoddwr, Meyrìch Terrace, Hereford; neu—yn nghyda chyfansoddiadau diweddar ereill yr awdwr—o swyddfa " Cbonícl y Cebddob," Treherbert. I Soprano neu Denor, "Hen Gadair Wag y Teulu," Gan J. PETERS (Afan Alaw). Geiriau Cymreig a Seisnig yn nghyda'r ddau nodiant ar yr un copi. Pris 6ch. I'w ehael gan y cyhoeddwr, O. DAVIES (Álaw Meudwy fìslnúc Warchouse, Llan- elly, Carm. Can newyc'd i Soprano neu Denor, Y Geiriau Cymreiggan Dewi Haban, a'r Saesneggan Titüs Lnwis, Ysw. Y Gerddoriaeth gan Jolm (Dtoeit, Jlsto., (dDtoam JUato). Ilen Nodiant, \s. Sol-ŷ'a 4c. I'w chael gan y cyhoeddwr, D. L. JONES (Cynalato), BEITOJSÍ FERRY. THEORY 0F ^USIC AND £oMPO£ITION TAUGHT BY CORRESPONDENCE. Addeess:—Mr. C. FRANCIS LLOYD, Mus. Bac, Oxon., L. Mus., T. C L., 9 Alma Place, North Shields. _........___________ Ärgraffiad newydd WEITIIIAU °CERDD0R0L Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Antheni Gynulleidíàol, Pris lh Y Ddau Nodiant ar yr un copi. DEFFHO, GWISG NERTH ; Anthem. Pris, Hen Nodiant, 6ch., Sol-ffa, 3c. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road Chester ; William Hughes, Dolgelley; I. Jonee, Trelierbert; a'r holl Lyfrwerthwyr. NEW SONG, Üilit|ottlo6eme|aiwst By the eminent Welsh composer,___ E/. S. HTJGHES. Price, Two ShiUings Net. Pubiished by JOSEPH WILBIAMS, 24, Berner's St, London, W., and I. JONES, Teehebbeet. (Llinos Sawel), Briton Ferry, A ddymuna wneyd yn hysbys ei bod yn barod i dder- byn ymrwymiadau fel Soprano mewnOratonos a Lhyng- herddau amrywiol. ______^„^.,______— T^™'r am " CBoíacL t^Ceeddor."— Ánfonir trwy y post yn T Isolam flwyddvn, un copi am 2s. 6ch.; dau am 4s. 3c; tn am 6s Yr eiW arferol i Lyfrwerthwyr a doabartbwy^ Pẅ Lxhcbioni'w hanfonil. Jíar», Stationers' Hall, Treher- bert, Gltun.