Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWINÎ MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlitìi y Cymry. O DAN OLYGIAËTII YN CAEJL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTllWYO 1N NODIANT gan M. O. JONES, A.C. Cyf. III. Riiif27. MEDI 1, 1882. Pris 2< MÜSICAL COLLEGE OF WALES. PRlNCIPAL ASSJSTANT ...... DR. PARRY JÜSEPH HAYDN PARRY Already & Prizes £2 2s.: September term opens Monday the ISth. 100 Students. Three Scholarships. Medals are awarded annually. Fees—£1 10«.; £4 4s., and £Q 6s. per terni. teltòoriaeih ftctoiìjòö gait D. EMLYN ÉYANS. CHWECH O ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL (hoilol syml), yn cynwys:—(1) "Gadeweh i blant bych- ain," (2) " Yn mlaen, yn mlaen ehwi iilwyr Duw," (3) "Er i'r fîigysbren, lla flodeuo," (4)"Gwyn ei fyd y gwr," (5) "O Dduw! rho im' dyhedd," (tì) "Gias ein Ilar- glwydd Iesu Grist." Gyda geiriau Cymreig a >Seisnig, ae yn y ddau nodiant, pris yn gyfiawn 9e.; i'w eael het- yd ar wahan. ----------- Rhanganau i Leisiau, Gwrywaidd. H. N. S. Pfa *1 " Cân y Medelwyr" f Reapers' Son<j) 2g. lg. *2 " Bedd y dyn tvìawd " ( The poor ituin's gracej 2g. lg. *3 " Dewr feibion yr Eryri" ( Ye soìls oj proud Snowdonìa) 3c. Hg. "Halelíwia ! Amen;" Cydgan (Chorus). 4e. "Pa foddd y cwympodd y cedyrn;" Anthem. 4e. "Bryniau Caersalem ;" Anthem. 2g. 9c. 6c. 6c. * * 'Y Tylwyth Teg ;" Cantata............ 2/6. * "O ddedwydd ddydd;" Recit. & Air (T.) 1/6. * "BreninyTylwythteg;" €àn(Song){B.) 1/q. * "Bedd Llewelyn (Llewelyn's Gran.J Argrafliad newydd a rhatach 1/6. 4e. * With English words also. Yr oll i'w cael, gyda blaendâl yn unig, oddiwrth y cyfansoddwr, Meyrich Terrace, Hereford ; neu—yu nghyda ehyfansoddiadau diweddar ereill yrawdwr—o swyddfa " Chomiol y Cek©»ok," Treherbert. ~CAN NEẄY D ÖT I Soprano neu Denor, "Hen Gadair Wag y Teulu," Gan J. PETERS (AJ'an Alaw). Geiriau Cymreig a Seisnig yn nghyda'r ddau nodiant ar yr un copi. Pris 6ch. Fw chael gan y cyhoeddwr, C. DAV1ES (Alaw Meudwy),Mxkúc Warehouse, Iian- ehy, Carm. Can newydd i Soprano neu Denor, ê\ x$m\xûû%lmáu Y Geniau Cymreiggan Dewi Hakak, a'r Saesneggan Titüs Lhwis, Ysw. Y Gerddoriaeth gan Mìm ODlncit, JJbul, (GDtoiiitt ^huu). Hen Nodiant, \s. Sol-ija 4<\ I'w ehael gan y cyhoeddwr, D. L. JONES (Oynalaw). BRITON FERIli'. Jheory of ^lusic AND f OMPOSITIOH TAUGHT BY CORRESPONDENCE, Addbrss:—Mr. C. FRANCIS LLOYD, Mus. Bac, Oxon., L. Mus., T. C. L., 9 Alma Plaee, North Shields. Argrafììad newydd WEITIIIAU °CERDB0R0L JOHN Y DIWELDAH AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidíao], Pris i h. Y Ddau Nodiant ar yr un copi. DEFFRO, GWISG NERTH ; Anthem. Piis, Hen Nodiant, 6eh., Sol-ffa, 3c. GOSTYNGiAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lioyd,Gro8vem>r P'ark Road CÌiester; Williani Hugnes, Dolgelley; L Junes, Treherbert; a'r lioll Lyi'rwerthwyr." NEW BO.NG, lílilíílouloôemcjiaircsílllaibcit Bi/ the tminent Welsh comjiosrr, ■£ö. S- EETTGrlHIIES. Price T'joo ShiÜini/s Net. Published by JOSEPH WILLIAMS, 24, Berner's St. Lüjsdon, W., and I. J0x\ES, Tkehekbkkt. Miss KATE E. McOARTHY (Llinoö Sawel), Briton Ferby, A ddymuna wneyd yn hysbys ei bod yn barod i dder- byn ymrwymiadau fel Soprano mewnoraturios a Chyng- herddau amiywioi. Tjìlurau am " Oí.ontcl t Oerddou."—Anfonir trwy y post yu tisol arn flwydù.yn, un eopi am 2s. 6ch.; dau ain 4s. 3c; tri am 6s. Yr el\v arferol i LyftwerUiwyr a üi sbanbwyr. Pob archebion i'w baiiíon i I. Jojüjîb, teiaiioHers' Etaii, Troher- beit, ülam.