Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Uô9/ CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry* O DAN OLYGrîÀË'ffi TN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN ÉŸANS, GYNOETHWYO TN NODIANT gan M. O. JONES, A.C. Ctf. 3. Rhif 25. GORPHENAF 1, 1882. Pais 2« Cerbòôtiaeth jfletopiib gatt D. EMLYN EVANS. CHWECH O ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL (hollol syînl), yn cynwys:—(1) "Gadewch i blant bych- ain," (2) " Yn mlaen, yn mlaen chwifilwyr Duw," (3) "'Eri'rfngysbren, na fiodeuo," (4)"Gwyn ei fyd y gwr," (5) "O Dduw! rhoim'dy hedd," (6) "GiaseinHar- glwydd Iesu Grist." Gyda geiriau Cymreíg à Seisnig* ac yn y ddau nodiant, pris yn gyflawn 9c.; i'w cael het- yd ar wahan. RJianganáu i Leisiau GwrytOaidd. H. N. B. Ffa 1 " Cân y Medelẃyr " (Reapers' SongJ 2g. lg. 2 " Bedd y dyn tylawd " f The poor man's grave) 2g. lg. 3 " Dewr feibion yr Ëryri" ( Ye sons ofproud Snnwdonia) 3c. l£g. "Haleliwia ! Amen;" Cydgan (Chorus). 4c. 2g. "Pa foddd y cwympodd y cedyrn;" Anthem. 4c. 2g. "Bryniau Caersalem ;" Anthem. 2g. 9c. 6c. 6c. * "Y Tylwyth Teg ;" Cantata............ 2/6. * "O ddedwydd ddydd;" Recit. & Air (T.) 1/6. * "Brenin y Tylwyth teg;" Oàn (Song) (B.) 1/6. * With English words also, Yr oll i'w cael, gyda blaendâl yn unig, oddiwrth y cyfansoddwr, Meyriclc Terrace, Hereford ; neu—yn nghyda chyfansoddiadau diweddar ereill yr awdwr—o Bwyddfa " Cbonicl y Cjebddob," Treherbert. NEW SONG, ilí i\u loöe me $ûxtà ^laiîrcu By tìie eminent Welsh composer, !R/. S. HTTO-IEIIES. Price Two ShUlings Net. Pubìished by JOSEPH WILLIAMS, 24, Berner's St. London, W., and I. JONES, Tkeherbekt. Telebatt am " Cboiticl t Ceebdob."—Anfonir trwy y post yn fisol am flwyddyn, un copi am 2s. 6ch.; dau am 4s. 8c; tri am 6s. Yr elw arferol i Lybwerthwyr a dosbarfcbwyr. Pob archebion i'w banfon i I. Jojtes, Statíoaers' Hall, Treh«r- *»rt, Glam. Gan newydd i Soprano neu Denor, Y Geiriau Cymreig gan Deẁi Haran, a'r Saesneggan Titus Lewis, Ysw. Y Gerddoriaeth gan Jûlm (Dtoett, f sto., (GDtoititt ^fctto). Hen Nodiant, \s. Sol-ŷ'a éc. I'w chael gan y cyhoeddwr, D. L. JONES (Cynalaw^ BRITOJN FERRY; CAN NEWYDD, / Soprano neu Denor, "Hen G-adair Wag y Teulu," Gan J. PETERS (Afan Álaw) Geiriau Cymreig a Seisnig yn nghyda'r ddau hodiani ar yr un copi. Pris 6ch. í'w chael gán y cyhoeddwr, C. DAV1ES (Alaw Jtfe«eÍMtt/,),Music Warehouse, Llan- elly, Carm. yHf:OF(Y OF ^U^IC AND pOMPO^ÍTION JAUGHT BY CORRESPONDENGE. Address :—Mr. C. FRANCIS LLOTD, Mus. Bac.* Oxon., L. Mus.> T. C. L., 9 Alma Placej North Shields. Argraffîad newydd WÊITHIAU °CERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWK ŸN BAROD GWEDDl HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidí'aol, Pris 1|. Y Ddau Nocliant ar yr un copi. DEFFRO, GWISG NERTH ; Anthem- Pris, Heh Nodiant, 6ch., Sol-ffa, 3c. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road Chester; William Hughes, Dolgelley; I. Jone», Treherhert; a'r holl Lyfrwerthwyr.