Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL I CERDÜOR: CYLCHGRAWN MISOL. At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry* 0 DAN OLYGIAETH TN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTIIWYO ÎN NODIANT gan M. 0. JONES, A.O. Rhif 12. MEHEFIN 1, 1881. Pms 2g. OYNWYSIAD. Cerddoriaeth.—"Fr Arglwydd yw fy nohraig," Anthem gan T. Price. "Cartref," Tôn i'r^plant gan Aîaw Afan.______________ TÜDAL. 179 180 182 183 184 185 1 Cronicl" ( Beirniadaeth Y Beimiad Cystadleuaeth y Barddoniaeth "Beth a dalaf i'r Arglwydd" (Gorpheniad) ... Y Dôn i'r plant Y prif ddarn yn y Sol-ffa... Congl y Tonic Sol-ffa—Congl y Cyfansoddwr. leuanc Bwrdd y Golygydd—Cymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol—N odion Hanesion Hysbysiadau ... ... . . ...177, 187 189 190 191 &T Cerddoriaeth ein rhifyn nesaf:—"Ibwyy mae gwae ? " Yr Anthem fuddugol yn nghystadleu- aeth y "Cronicl," ac Emyn-dôn gan y Parch, Owen Davies ( Eos Llechyd ). Gyda'r un rliifyn cyhoeddir Cynwysiad cyfiawn ein cyfrol gyntaf, yr hon a orphenir gyda'r rhifyn hwn. Cerddoriaetli "Cronicl y Cerddor." Yn yr Hen Nodiant a'r Sol-ffa. BHTP. 1 *Cân y Medelwyr; Rhan-gan i T.T.B.B ... D. EmlynEvans. 2 Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu; Anthem John TÌiomas. 3 *CIyw gân yr'Hedydd; Rhan-gan. ... Alaw Ddu. 4, 5 Y Crisüon yn marw; Cyd-gan ... G. Gwent. 6, 7 *Yr ifanc swynol Cloe: Canig ... C. L. Wrenshall. 7 Gwynf.ydy tangnefeddwyr; Ton i blant (S. A. B.)... ... ... ... D. Emlyn Evans. 8 Molianwn Dduw: Cyd-gan ... ... Parch.E.Stephen. 9 'Hiraetb; Rhan-gan i T. T. B, B. ... J.W.ParsonPrice. 10 Gwiryw'rgair; Anthem ... ... Owain Alaw. 11 Ar hyfryd hafaidd foreu; Rhan-gan ... R. Mills. 1S Yr Arglwydd yw fy nghraig ; Anthem ... T. Price. Yn y Sol-ffa yn unig:— 8 *Nos Ser-belydrog (I blant) ......{ ™e£ g^^ 9 O dywed i'm b'le caret fyw (I blant) ... E. É. Davies. 10 Twrgwyn (Cynghaneddiad buddugol)... D. C. Davis. 11,18 Beth a dalaf i'r Arglwydd; Anthem... D. W. Lewis. 12 Cartref (Iblant) .........Alaw Afan. * With Eng7ish loords also. Pris : Hen Nodiant, 2g. y rhifyn; Sol-ffa lg. Telerau am "Cronicl y Cerddor."—Anfonir trwy y post yn fisol am fiwyddyn, un copi am 2s. 6c.; dau am 4s. 3c.; tri am 6s. Y r elw arferol i Lyfrwerth- wyr a Dosbarthwyr. Pob archebion i'w hanfon í I. Jones, Stationers' HalJ, Treherbert. ARGRAFFIAD NEWYDD WEITHIAU °CERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidfaol, Pris l£. Y Ddan Nodiant ar yr un copi. GOSTYNGIAO I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road, Chester ; William Hughes, Dolgelley ; I. Jones, Treherbert; a'r holl Lyfrwerthwyr. Newydd eu Cyhoeddi. YFANWY (MYVANWY): Deuawd i T. B. Y geiriau Cymreig gan Ceiriog, a'r geiriau Seisnig gan Titus Lewis, f.s.a. Y gerddoriaeth ( yn y ddau nodiant) gan D. Emlyn Evans. Pris 6ch. yR ENETH WEN" (The ìovehj X MaidJ : Balad i Mezzo Soprano. Y geiriau Cymreiggan Mynyddog, yn nghyda lled-gyfieithiad i'r Saesneg gan Brythonfryn. Y gerddoriaeth gan D. Emlyn Evans. Pris Swllt. ¥Cân i Soprano neu Denor. R ENETH DLAWD AMDDI- ^ FAD ; y geiriau gan y Parch. Gurnos Jones, a'r gerddoriaeth (yn y ddau nodiant) gan R. S. Hüghes. Pris 6ctí. LAM Y CAEIADAU (Lovers' ^^ Leaji )j Cân i Soprano neu Denor. Y geùiau gan Ap Ceredig, Llundain ; a'r gerddoriaeth gan R. S. Hughes. Pris Swllt. AN Y FAM I'W PHLENTYN ; ^§° Mezzo Soprano. Y geiriau gan Glan Padarn, a'r gerddoriaeth (yn y ddaunodiant) gan R. S. Hughes. Pris 6ch. TjlFAEWEL! {Farewell!) CAn i I, Denor (yn cael ei chanu gan Éos Morlais), gan M. W. Griffiths. Pris 6ch. Treherbert: Cyhoeddediíj ac ar werth gan I. Jones, Statiouers' HaIL