Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEOMCL. T-'-CEEDDOE: CYLCHGRAWN MISOL. At wasanaethOerddoriaeth yn mlilith y Cymry. 0 DAN OLYGIAETH YN CAEL E.I. Y-TONIC SOL-FFA* D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO YN NODIANT gan M. O. JONES, A.C. RíIIF 11. MAI 1, 1881. Pris 2g. CYNWYSIAC Cerddorlaeih :—"Ar HyFRYt» hafaidd foreu," Rhan- gân gan R. Jtfills. " Beth a dalaf i'r Abglwydd," Anthem i'r Ysgol Sul gan D. W. Lewis. Cyfeiliant Beirniadaethau ... Barddoniaeth Yr Anthem Y Rhan-gân yn y Sol-ffa... Congl y Tonic Sol-ffa Congl y Cyfansoddwr Ieuanc—Adolygiad.... Bwrdd y Golygydd—Yr Eisteddfod Genedlae Hanesion Hysbysiadau TÜBAL \m 165 166 167 169 171 172 dlaethol 173 174 161,175 Cerddoriaeth ein rhifyn nesaf :—"Yr Arghvydd yw fy nghraig," gan T. Price, Rhymni; a Thôn i'r plant. Cerddoriaeth "Cronicl y Cerddor." Yn yr Hen Nodiant aW Sol-ffa. EHTF. 1 *Cân y Medelwyr; Rhan-gan i T.T.B.B... 2 Yr Arglwydd pydd yn teyrnasu; Antbem 3 *Cìyw gâayr 'Hedydd; Rhan-gam. 4, 5 Y Crieiion yn marw; Cyd-gan 6, 7 *Yr ifanc swynol Clne: Canig 7 Gwyn fyd y tangnefeddwyr; Ton i blant (S. A. B.)............ 8 Molianwn Ddaw: Cyd-gan 9 «Hiraeth ; Rhan-gan i T. T. B. B. 10 Gwir yw'r gair; Anthem 11 Ar hyfryd hafaidd foreu; Rhan-gan D. Emlyn Evans. John Thomas. Alaw Ddu. G. Gwent. C. L. Wrenshall. D. Emlyn Evans. Parch.E.Stephen. J.W.ParsonPrice. üwain Alaw. R. Mills. Yn y Sol-ffa yn unig:— 8 *Nos Ser-belydrog (I blant) ......{ g8* gSg^L 9 O dywed i'm b'le caret fyw (I blant) ... E. E. Davies. 10 Twrgwyn (Cynghaneddiad buddugol)... D. C. Davis. 11 Beth a dalaf i'r Arglwydd; Anthem ... D. W. Lewis. * With English words also. Pris : Hen Nodiant, 2g. y rhifyn; Sol-fFa lg. Teleraü am "Cronicl y Cerddor."—Anfonir trwy y post yn fisol am flwyddyn, un copi am 2s. 6c.; dau am 4s. 3c.; tri am 6s. Y r elw arferol i Lyfrwerth- wyr a Dosbarthwyr. Pob archebion i'w hanfon i I. Jones, Stationers' Hall, Treherbcrt. ALLAN O'R WASG. CAN Y FAM l'W PHLENTYN. Y GEIRIAU GAN Y GERDDORIAETH GAN R. S- HUGHES. PRIS CHWE' CHEINIOG- Trehebbert: Cyiiöeddedig ac ar Werth gan I. Jones, Bute street. ARGRAFFIAD NEWYDD WEITHIAU "cERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidfaol, Pris 1$. Y Ddau Nodiant ar yr un copi. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road, Chester ; William Hugh.es, Dolgelley ; I. Jones, Treherbert; a'r hoîî Lyfrwerthwyr. CAETREP ODDICAETEEF. TY Y CERDDORION CYMREIG. TY Gc W ÄJL IA. (Prŵate Hotel and Boarding HouseJ 9, Upper Wüburn Place, LONDON, W.C. Perchenog (ProprietorJ E. JENEINS. ?5 ALLAN O'R WASG. "haleliwia! amen; CYDGAN gan D. EMLYN EVANS, fletj, Nodiaj}t 4c. Tonic Sol-ffa 2g. I'w gaelj gyda blaendâl yn unig, oddiwrth yr Awdwr, a Meyricr Tehrace, HEREFORD.