Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEONICL T CEEDDOE: CYLCHGRAWN MISOL. At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhüth y Cymry. DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYSORTHWYO YN NODIANT gan M. 0. JONES, A.C. Ehif 10. EBRILL 1, 1881. Pris 2<r OYNWYSIAD. Cerddoriaeth .— "Gwir yw'r Gair," Anthem gan John Owen (Uwain Alaw). Y Cynghaneddig.d buddugol o "Twrgwyu." Cantawd mewn Capel—Beirniadaethau Canu Jynulleidfaol Barddoniaeth "Twrgwyn" Y Prif Ddarn yn y Tonic Solffa... Congl y Tonic Sol-ffa Adolygiadau—Bwrdd y Golygydd ... Hanesion Hysbysiadau TUDAL. 147 150 151 152 153 155 156 157 145,160 Cerddoriaeth ein rhifyu nesaf :—"Ar hyfryd haf- aidd foreu," Rhangan gydfuddugol yn nghystad- leuaeth y Cronicl, gan Richard Mills ; a "Beth a dalaf i'r Arglwydd," Anthem iuddugol gan D. W. Lewis, Brynaman. Oerddoriaeth "Cronicl y Cerddor." Rhif 1.—"Cân y Medelwyr " ( Thti ffeapers' SongJ. Rhau-gan i Leisiau Gwrywaidd gan D. Emlyn Evans. Pris, Hen Nodiant, 2g. ; Sol-ffa, lc. Rhif 2.—"Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu," Anthem Gyuulleidfaol gan John Thomas, Llanwrtyd. Pris, Hen Nodiant 2g.; Sol-ffa lc. Rhif 3. "Clyw, gàn yr 'Heiiydd" (Hark,hark, the larh). Rhangân (Part Somj ) gan Alaw L)du. Pris, Hen Nodiant 2g.; Sol-ffà lc. Rhif 4, 5. —" Y Cristion yn marw." Córawd gan Gwilym Gwent. Pris, Hen Nodiant, 4c.; Sol- fF^g. Rhif 6, 7.—;<Yr ifanc swynol Clöe" (Tìie youthful, chariniìiíj Chlöe). Canig (GleeJ gan C. L. Wrenshall. Pris, Hen Nodiant, 4g.; Sol-fì'a 2g. "Gwyn fyd y tangnefeddwyr," Tòn i blant gan D. Emlyu Evans. Pris, Hen Nodiant, 2g.; Sol-tt'a lc. Rhif 8.—"Molianwn Dduw," Cydgan gan y Parch. E. Stephen (Tanymanan). Pris, Hen Nodiaut, 2g.; Sol-ffa, lc. "Nos Sêr-Belydroy" (Starligìded Mid- niijhtj, Tôn i Blaut gau R. S. Hughes Pris, SoLffa, lc. Rhif 9.—" Hiraeth" (Longing), Rhangân gan J. W; Parson Price. Pris, Hen Nodiant, 2g.; öol-ffu, lc. "O dywed im' b'ie caret fyw." Tôn i blant gan E. E. Davies. Pris, Sol fi'a lc. Rhif 10.—"Gwir yw'r Gair." Anthcm gan John Owen (Owain Alaw). Pris, Hen Nndiant 2g.; Sol-fla lc. "Twrgwyu." Pris, Sol-ffa lc. ALLAN O'R WASG. "HALELIWIA ! AMEN," CYDGAN gan D. EMLYN EVA.NS« Ilen Nodiant 4c. Turtic Sol-ffa 2g. I'w gael, gyda blaendâl yn unig, oddiwrth yr Awdwr, 4, Meyrick Terrace, HEREFORÜ. ARGRAFFIAD NEWYDD WEITIIIAU CERDDOROL Y DIWEUDAR JOHN AMBROSE LLOYO. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidíaol, Pris H. Y Ddau Nodiant ar yr un copi. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosveiior Park Road, Chester ; Williain Hughes, Dolgelley ; I. J«»ne.s, Treherbert; a;r holl Lyfrwertlrwyr. CARTREF 0DDICARTREF. TY Y CERDDORION CYMRELG. TY GWALIA, fPriuate Hotel ancl Boarding HouseJ 9, Upper Woburn Place, LONDON, W.C. Perchenog (Propríetor) E. JENKINS. Telerau am "Croàicl y Cerdüor."—Anfonir trwy y post yn rìsol aui flwyddyn, un coyi am 2s. 6c.; dau ain 4s. 3c.; tii am b's. X r clw arí'erol i Lyfrwerth- wyr a Dosbarthwyr. Pob archebion i'w hanfon i 1. Juncs, Stationcrs' Hall, Treherbcrt.