Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CBONICL CEBDDOE: CYLCHGRÄWN IWSOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CABL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO TN NODIANT GAN M. 0. JONES, A.C. Rhif 9. MAWRTH 1, 1881. Pris 2g. OYNWYSIAD. Cerddoriaeth;—"Hiraeth" (LongingJ, Rbangân gan J. <V. Parson Price. "0 dywed im' b'le caret Fyw," Tôn i blant, gan E. E. Davies. Cyfeiliant Beirniadaethau ... Y Dôn i'r Plant ......... Y Prif Ddarn yn y Tonic Sol-ffa ... Barddoniaeth—Adolygiadau Mr. Brinley Richards—Mr Henry Leslie ar Ranganu Ysgrifenu Oratorio—Bwrdd y Golygydd In Memoriam—Hanesion ... Hysbysiadau TUDAL. 131 133 135 137 139 140 141 142 129,144 #% Cerddoriaeth ein rhifyn nesaf :—"Gwir yw'r gair" Anthem gan Mr. John Owen (Owain Alaw); a'r Oynghaneddiad buddugol o "Twrgwyn." Oef&áoriaeth "Oronicl y Cerddor." Rhif L—"Cân y Medelwyr" (The Eeapere? SongJ. Rhan-gan i Leisiau Gwrywaidd gan D. Emlyn Evans. Pris, Hen Nodiant, 2g. ; Sol-ffa, lc. Rhif 2.—"Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu," Anthem Gynulleidfaol gan John Thomas, Llanwrtyd. Rhif 3. "Clyw, gân yr 'Hedydd" {Harhjiarh tìie lark). Rhangán (Part Song) gan Alaw Ddu. Rhif 4, 5.—"Y Cristion yn marw." Côrawd gan Gwilym Gwent. Pris, Hen Nodiant, 4c.; Sol- ffa2g. Rhif 6, 7—"Yr ifanc swynol Clöe" (The youthful, charming ChlöeJ. Canig (GleeJ gan C. L. WrenshalL Pris, Hen Nodiant, 4g.; Sol-ffa 2g. "Gwyn fyd y tangnefeddwyr," Tôn ì blant gan D. Emlyn Evans. Pris, Hen Nodiant, 2c.; Sol-ffa lg. Rhif 8.—"Molianwn Dduw," Cydgan gan y Parch- E. Stephen (Tanymarian). Pris, Hen Nodiant, 2g.; Sol-ffa, lc. "Nos Sêr-Belydrog" (Starlighted Mid- nightk Tôn i Blant gan R. S. Hughes. Pris, Sol-ffa, lc. Rhif 9.—" Hiraeth" (Longing), Rhangân gan J. W. Parson Price. Pris, Hen Nodiant, 2g,; Sol-ffa, lo, f'O dywed im' b'le caret fyw." Pris, Sol- ffa, lc, ALLAN O'R WASG. "haleliwia! amen," OYDGAN gan D. EMLYN EVANS. Hen Nodiant 4c. Tonic Sol-ffa 2g. I'w gael, gyda blaendâl yn unig, oddiwrth yr Awdwr, 4, Meveick Terrace, HEREFORD. 1T ¥ € I^lll>l>01tl0*. Dymuna y Cyhoeddwr gynyg gwobr flaenaf o £Lt ac ail o 10s., am y DON NEU ANTHEM OREU I blant; Y cyfansoddwr i ddewis ei eiriau a'i leisiau, a'r darnau ddim i fod dan ddwy, na thros bedair tudalen o'r Cronicl. Rhaid i'r lleisiau gael eu hysgrifenu ar erwyddau gwahanol, a dymunir ar Solffawyr yru copi yn yr Hen Nodiant. Ni wobrwyir oni fýdd teüyngdod digonol. Y cyfansoddiadau i'w danfon i'r Golygydd, 4, Meyrick Terrace, Hereford, erbyn Ebrül 2, 1881. ARGRAFFIAD NEWYDD WEITHIAU CERDDOBOL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidfaol, Pris l^ Y Ddau Nodiant ar yr un copi GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road' Chester; William Hughes, Dolgelley; I. Jones, Treherbert; a'r holl Lyfrwerthwyr.