Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEONICL YCEBDDOB: CYLCHGRAWN MISÖL, At icasanaeth Cerddoriaeth yn mlilith y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO YN NODIANT gan M. O. JONES, A.C. Rhif 8. CHWEFROR 1, 1881. Pris 2sr OYNWYSIAD. Cerddoriaeth :—" Molianwn Dduw," Cydgan gan y Parch. E. Stephen ( Tanymarian). " " Nos Ser- Belydrog" (Htarlighted Midnight) Rhangân i Gôr y Plant, gan R. S. Hughes. tudal. Y Llais ... ... ... ... 114 Program Eisteddfod Genedlaethol Merthyr 115 Eisteddfod Gadeiriol y Clochfaen ... 116 Congl v Tonic Sol-ffa ..; ... ... 116 Y Brif Ddinas ... ... ... 118 Y Rhangân i'r Plant ... ... ... 119 Y Prif ddarn yn y Sol-ffa ...... 121 Mr. Sims Reeves.—Bwrdd y Golygydd ... 123 Nodion Personol ... ... ... 124 Hanesion ... ... ... ... 125 Hysbysiadau ... ... ... ... 113,128 Cerddoriaeth "Cronicl y Cerddor." Rhif 1.—"Cân y Medelwyr" (The Iíeapers' SongJ. Rhau-gan i Leisiau Gwrywaidd gan D. Emlyn Evaus. Pris, Heu Nodiant, 2g. ; Sol-ffa, lc. Rhif 2.—"Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu," Anthem Gynulleidfaol gan John Thomas, Llanwrtyd. Rhif 3. "Olyw, gâu yr 'He-lydd" (Hark,hark, the lark). Rhangân (Part Song) gan Alaw Ddu. Rhif 4, 5. — "Y Cristion yn marw." Côrawd gan Gwilyui Gwent. Pris, Hen Nodiant, 4c.; Sol- ffa 2g. Rhif 6, 7.—"Yr ifanc swynol Clöe" (The youthful, charniing GhlöeJ. Canig (GleeJ gan C. L. Wrenshall. Prís, Hen Nodiant, 4g.; Sol-ffa 2g. "Gwyn fyd y tangnefeddwyr," tôn i blant gan D. Emlyn Ëvans. Pris, Hen Nodiant, 2c.; Solffa lg. Rhif 8.—"Molianwn Dduw," Cydgan gan y Parch. E. Stephen (Tanymanan). Pris, Hen Nodiant, 2g.; Sol-ffa, lc. "Nos Sêr-Belydrog" (Starlìghted Mid- night), Tôn i blant gan R. S. Hughes. Pris, Sol ffa, lc. ALLAN O'R WASO. "haleliwia! amen" CYDGAN gan D. EMLYN EVANS. Hen Nudiant 4c. Tonic Sol-ffa 2g. I'w gael, gyda bláendâl yn unig, oddiwrth yr Awdwr. Meybicr Tkrrace, HEREFORD. "t gwir yn erbyn y byd.m "goreü arf.are dysg." ugwelldysgnaaolud.'» "calon wrth galon." "düw a phob daioni.'' Ci^tebbfab êénrtlaet|ol Cgmru A GORSEDD BEIRDD YNYS PRYDAIN, A GYNELIR YN MERTHYR tydfil. Aii'st 30aera, 3lam, a Medî la/, 1881. Rhestr o'r Prif Destunau Cerddoro/. 1.—Am y Gantawd oreu (y geiriau i'w hysbysu ar y Programme). Gwobr, ,£21 gan y London Welsh Ghoir, a Thíws Aur gan y Pwyllgor. 2.—Am y Tair Gân Bedair Rhan oreu, ar eiriau Cymreig a Seisnig, a ddewiso y cyíansoddwr. Gwobr, JIO 10s., gan B. Evans, Ysw., Aberü\we. 3.—Pr Brass Band\ ddim dan 12 mewn nif'er, uWe never will bow down" (Handel). Unrliyw drefn- iad. Gwobr, J2L, a Thlws Aur i'r Arweinydd; ail wobr, Baby Trombone, gwerth ^£18 18s., gan Mri. Besson & Co., Llundain. 4.—I'r Orchestral Bandy ddim dan 8 mewn nifer, "Galiph de Bagdad" cyhoeddedig gan Mri. J. R. Laíieur a'i Fab, Liundain. Gwobr, £1 7s. 5.—YrFife and Drum Band, ddim dan 12 raewn nifer " Unrhyw dair Alaw Gymreig." Gwobr, £b 5s. a Thlws Arian i'r Arweinydd. 6.—I'r Gôr ddiin dan 150 na thros 300 méwn nifer, "Fe nations offer unto the Lord" (Hymnof Praise, Mendelssohn), a "Haleliwia ! Amen" ( D. Enilyn Evans). Gwobr, £100, a Thlws Aur i'r Àr- weinydd. 7.—I'r Côr o un gyrmlleidfa, ddim dan 60 mewn nifer, Rhanlafo "Weddi Habacuc," (J. A. Lloyd.) hyd ddiwedd chorus Rhif 3 (caniateir i'r corau ddewis soloist tu allan iddynt eu hunain, ond rhaid i'r arweinydd fod o't un gynulleidfa a'r côr). Gwobr, £25 a Thiws Aur i'r Arweinydd. 8.—I'r Côr o un gynnulleidfa, ddim dan 30, ac na enillodd dros £12 o'r blaen, "YrArglwydd sydd yn teyrnasu" (John Thomas, Rhif 2yn "Cronicl y Cerddor"). Rhaid i'r arweinydd fod o'r un gynulleidí'a a'r côr. Gwobr, £10 a Thlws Arian i'r arweinydd. Rhestr gytiawn o'r testynau yn nghydag enwau'r beirniaid, a phob manylion peilacn, i'w caél gan yr ysgrifenydd ar y telerau arferol. RHYS T. WILLIAMS, Abertonllwyd, Trelierbert. Allan o V Wasg—yn y dd w Nodiant—pris 6oh., Ar Wcrth gan I. .byies, Sw öan "YFAMI'WPrlLENTYN: "ganR.S.IIughes. yddfa'r "Crônîcl," T)ebpvliert.