Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEONICL T CERDDOE: CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH TN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO YN NODIANT gan M. 0. JONES, A.O. Rhif 7. IONAWR 1, 1881. Pris 2ff. Cerddoriaeth "Cronicl y Oerddor." Rhif 1.—"Cân y Medelwyr" (The Reaperi SongJ. íthan-gan i Leisiau Gwrywaidd gan D. Emlyn Evans. Pris, Hen Nodiant, 2g. ; Sol-ffa, lc. Rhif 2.—"Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu," Anthem Gynulleidfaol gan John Thomas, Llanwrtyd. Rhif 3. "Clyw, gân yr 'Herlydd" (Hark,hark, the larlc). Rhangân (Part Song) gan Alaw Ddu. Rhif 4, 5.—"Y Cristion yn marw." Côrawd gan Gwilym Gwent. Pris, Hen Nodiant, 4c.; Sol- ffa 2g. Rhif 6, 7.—"Yr ifanc swynol Clöe" (The youthful, charming Chlòe). Canig (Glee) gan C. L. Wrenshall. "Gwyn fyd y tangnefeddwyr (Tôn i blant). D. Emlyn Evans. Pris, Hen Nodiant, 4c.; Solffa 2g. Yr olaf ar wahan, Hen Nodiant, 2g.; Sol-ffa lg. TENOR NEU SOPRANO yn cael ei chanu gan Eos Morlais a Madame Edwards (rtéé Hattie Davies), gyda llwyddiant mawr :— " Llam y Cariadau," GAN Iî. S. HUGHES. Yr oreu o waith y cyfansoddwr poblogaidd hwn. Anfoner, gyda blaendal (18 Stamps), cludiad yD rhydd, at R.. C. Jenrins, Music Warehouse, 2, Stepney Street, Llauelly. AEGRAFFIAD WEITHIAU JOHN NEWYDD CERDDOROL Y DIWEDDAR AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAR0D GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidfaol, Pris l£ Y Ddau Nodiant ar yr un copL GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road, Chester; William Hugnes, Dolgelley; L Jones, Treherbert; a'r holl Lyfrwerthwyr. "y gwir yn erbyn y byd." "goreuarf.arf dysg." "gwelldysgnagolüd.»* "calon wrth galon." "düw a phob daioni.'» êìûîMû êeueMaeíJol Cgmru A GORSEDD BEIRDD YNYS PRYDAIN, A GYNELIR YN MERTHYR TYDFIL, Âwst 30ae/í, Sìatn, a Medi la/, 1881. Rhestr o'r Prif Destunau Cerddorol. 1.—Am y Gantawd oreu (y geiriau i'w hysbysu ar y Programme). Gwobr, £21 gan y London Welsh Choir, a Thíws Aur gan y Pwyllgor. 2.—Am y Tair Cân Bedair Rhan oreu, ar eiriaü Cymreig a Seisnig, a ddewiso y cyfansoddwr. Gwobr, £10 10s., gan B. Evans, Ysw., Abertawe. 3.—I'r Brass Band, ddim dan 12 mewn nifer, "We never will bow down" (Handel). Unrhyw drefn- iad. Gwobr, £12 12s., a Thlws Aur i'r' Arweinydd; ail wobr, Baby Trombone, gwerth £18 18s., gan Mri. Besson & Co., Llundain. 4.—I'r Orchestral Band, ddim dan 8 mewn nifer, "Caliph de Bagdad" cyhoeddedig gan Mri. J. R. Lafleur a'i Fab, Llundain. Gwobr, £7 7s. 5.—TrFife and Drum Band, ddim dan 12 mewn nifer " Unrhyw dair Alaw Gymreig." Gwobr, £5 5s. a Thlws Arian i'r Arweinydd. 6.—I'r Côr ddim dan 150 na thros 300 mewn nifer, "Ye nations offer unto tìie Lord" (Hymn of Praise, Mendelssohn), a "Haleliwia ! Amen" ( D. Emlyn Evans). Gwobr, £100, a Thlws Aur i'r Ar- weinydd. 7.—I'r Côt o un gynulleidfa, ddim dan 60 mewn nifer, Rhan laf o " Weddi Habacuc," (J. A. Líoyd.) hyd ddiwedd chorus Rhif 3 (caniateir i'r côrau ddewis soloist tu allan iddynt eu hunain, ond rhaid i'r arweinydd fod o'r un gynulleidfa a'r côr). Gwobr, £25 a Thlws Aur i'r Arweinydd. 8.—I'r Côr o un gynnulleidfa, ddim dan 30, ac na enillodd dros £12 o'r blaen, "Yr.Arglwydd sydd yn teyrnasu" (Jolm Thomas, Rhif2yn "Cronicl y Cerddor"). Rhaid i'r arweinycíd fod o'r un gynulleidfa a'r côr. Gwobr, £10 a Thlws Arian i'r anyeinydd* Rhestr gyílawn o'r testynaU yn nghydag enwau'r beirniaid, a phob manylion peÜach, i'w cael gan yr . ysgrifenydd ar y telerau arferol, ^ RHYS T. WILLIAMS, Abertonllwyd, Treherbert. Allan o'r Wasg—yn y ddauNodiant—pria 6oh., Gan "YFAMIWPHLENTYN, "ganR.S. Hvjhes, Ar Werth gan I. Jones, Swyddfa'r "Cröfliel," Tíeherbert.