Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEONICL Y CEEDDOR: CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETII YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EYANS, a YNO RT H W V O YN N O DIA NT GAN M. 0. JONES, A.O. Rhif 6. RHAGFYR 1, 1880. PílIS 2ff. Oerddoriaeth "Cronicl y Oerddor." Rhif 1. —'i<6ân y Medelwyr " (The Beaperó Song). íthau-gan i Leisiau Gwrywaidd gan D. Ernlyn Evans. Pris, Hen Nodiant, 2g. ; Sol-ffa, lc. Rhif 2.— "Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu," Anthem Gynulleidfaol gan John Thomas, Llanẁrtyd. Rhif 3. "Clyw, gân yr 'He.-lydd" (Hark,hark, the lark). Rhaugân (Part SongJ gan Alaw Ddu. Rhif 4, 5. — "Y Cristion yn marw." Côrawd gan Gwilym Gwent. Pris, Hen Nodiant, 4c.; Sol- ffa 2g. Rhif 6.—"Yr ifanc swynol Clöe" (The youthful, charming Chlòe). Canig (Clee) gan C. L. Wrenshall. OAN NEWYDD ; TENOR NEU SOPRÂNO ,yn cael ei chanu gau Eos Morlais a Madame .Edwards (ne'e Hattie Uavies), gyda llwyddiant mawr:— # Llam y Cariadau," GAN R. S. UUGHES. Y"r oreu o waith ycyfânsoddwr poblogaidd hwn. Anfoner, gydä blaendal (18 Stafnps), clndiad yn rhydd, at R. C. Jenkins, Music Warehouse, 2, Stepney Street, Llanelly. AEGEAFFIAD NEWYDD ŴEITHIAU CERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidfaol, Pris U Y Ddau Nodiant ar yr un copi. G.OSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road, Chester; William Hughes, Dolgelley ; I. Jones, Treherberí'; a'r holl Lyfrwerthwyr. "t gwir yn erbyn y byd. "goreuarf arf dysg." ltg welldysgnagolud.,< "calon wrth galon." "()w a phob daioni.'' fetebìtò ëcncbbetljol Cgmnt á:*gorsedd beirdd ynys prydaín, MERTHYÎTtYDFIL, Àwst 30«m, dl'àùt, a Metii \af. 1881. -Rhestr o'r Prif Destunau Gerddorol. 1»—Am y Gantawd oreu (y geiriau i'w hysbysu etto). Gwobr, £21 gan y London JFelsh Choir, aThlws Aur gan y Pwyllgor. 2.—Am y Tair Càn" Bedair Rhan oreu, ar eiriau Cymreig a Seisnig, a ddewiso y èyfansoddwr. Gwobr, £10 10s., gan B. Evans, Ÿsw., Abertawe. 3.—Fr Brass Band, ddim dàn 12 mewn nifer, "We nerer will bow down," (Handel). Unrh'yw drefn- iad. Gwobr, £12 12s., a Thlws' Aur i'r Arweinydd ; ail wobrj Baby Tronibone, gwerth £18 18s., gan Mri. Bessou & Co., Llundain.. 4.—Pr Orchestral Band, ddim dan 8 mewn nifer, : "Caliph de Bagdad,ì} cyhoeddedig gan Mri. J. R. Lafleur a'i Fab, Llundain. Gwobr, £7 7s. 5.—I'r Fife and Drum, ddim dan 12 mewn nifer " Unrìiyw dair Alaw Gymreig." Owobr, £5 5s. a Thlws Aîian i'r Arweinydd. 6.—I'r Côr ddim dan 150 na tìiros 300 mewn nifer, "Ye natious offer inäo the Lord" (Hymn of Praise, Mendelssohn), a "Haleliwia L Amen" (D. Emlyn Evans). Gwobr, £100, a Tlilws Aur i'r Àr- weinydd. . : 7.—Pr Côr o un gynulleidfay ddim dan 60 mewn nifer, Rhan laf o " Weddi Habceuc," (J. A. Lloyd.) hyd ddiwedd chorus Rhif 3 (caniateir i'r cûrau ddewis soloist tu allan iddynt eu hunain, ond rhaid i'r arweinydd fod o'r un gynullei'dfa a'r côr). Gwobr, £25 a Thlws Aur i'r Arweinydd. 8.—I'r Côr o un gynnulleidfa, ddim dan 30, ac na enillodd dros £12 o'r'blaen, "Yr^rglwwdd sydd yn teyrnasu" (Jolm Thomas, Rhif 2yn "Cronicl y Cerddor"). Rhaid i'r arweinydd fod o'r un gynullei(|j&, a'r cûr. Gwobr, £10 a Thlws Árian i'ç'arẃeinydd. . - Rhestr çyMwn o'r testynau yn nghydag enwau'r beirniaid, a.phob manylion: pellach, i'w cael ga:i yr ysgrifenydá ar y telerau arfèrol. RHYS T. WILLIAMS, Abcrtonlìwvd. Troherbejtẃ"-*-■*í*v: *";Yrgkifexvtm\