Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL T CEËDDOB: CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO YN NODIANT gan M. 0. JONES, AC. Bhip 4. HYDREF 1, 1880. Pris 2g. CfetëS&foS êeneWaeííjal Cgmnt A GYNELIR YN MEETHYR TYDFIL, 18 8 1. RHESTR O'E PRIP DESTÜNAU CERDDOROL. 1.—Am y "Chorus" goreu ar eiriau Cymreig o'r Ysgrythyr, pa rai a hysbysir yn y Pro- gramme, gwobr £15 los. 2.—Am y "Tair Cân Bedair Ehan" oreu ar eiriau Cymreig a Seisnig a ddewiso y cyf- ansoddwr, gwobr £10 10s., gan B. Evans, Ysw , Abertawe. 3.—Am y "Gân Gadeiriol" oreu, addas i'w chanu ar gadeiriad Bardd. Y geiriau i'w hysbysu yn y dyfodol, gwobr £5 5s., gan Miss Mary Davies, Llundain. 4.—Am y " Gân " oreu i Baritone ( yr awdwr i ddewis ei eiriau), gwobr £3 3s., gan Mr. Lucas Williams, Llundain, a thlŵs arian f gan gyfaill). Y BRIF WOBR GORAWL — £150 A THLWS ATJR. Rhestr gyflawn o'r testynau i fod yn barod mis Tachwedd—a dymunir ar bawb sydd yn bwriadu rhoddi testyn a gwobr i anfon gwybod- aeth i'r Ysgrifenydd mor fuan a byddo modd. Dros y Pwyllgor:— Cadeirydd:—D. ROSSER, (Asaph Cynon,) PONTYPRIDD. Is-Gadeirydd:—A. H. THOMAS, (Crymlun), Llansamlet. Ysgrifenydd:—RHYS T. WILLIAMS, Abertonllwyd, Trehebbert. Oerddoriaeth "Oronicl y Oerddor." Rhif 1.—"Cân y Medelwyr " (The Reapers1 Song). Ilhau-gan i Leisiau Gwrywaidd gan D. Emlyn Evans. Pris, Hen Nodiant, 2g. ; Solffa, lc. Rhif 2.—"Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu," Anthem Gynulleidfaol gan John Thomas, Llanwrtyd. Rhif 3. "Clyw, gân 5T 'Hedydd (Hark, Üarh, the lark). Rhangân [Part Soìuj) gan Alaw Ddu. AT Ÿ CERPPÒRÍÖ'nIËÜAÎNC. Dymuna cyhoeddwr lí Cronicl y Cerddor" GYNYG COPI O ALAWON Y BRYNIAU YN WOBR AM..Y CYNGHANEDDIAD GOREU (i leisiau cymysgj o'r Heu Alaw Gymreig "TWRGWYN." Gan mai yr amcan yw cefnogi ein Cerddorion ieuainc, ni wobrwyir unrhyw un a f'ydd wedi enill dros haner gini o wobr yn fiaenorol. Ni wobrwyir ychwaith os na fydd teilyno, lod digon- ol. Y cynghaneddion i'w hanfon i'r Golygydd erbyn y cyntaf o Rhafyr, 1880. *** Gweler hefyd y nodiad yn nhu:lalen 59. 'Tc^r^^ëdiTyn yIntlad höno^ Deuawd i T. B. neu S. B. yn y ddau nodiant. Pria gostyngol 6ch. I BWY Y PERTHYN MAWL.—Anthem GynuUeid- faol yn y ddaú Nodiant 2g. " Dylai gacl ei chanu gan bob cynulleidfa yn ein gwlad."—Genedl Gymreig. DANÍEL—Cantawd. Solfla 6ch. Hen nodiant 1/6. "Mae üaniel yn sicr o enill ffafrgyda phawb, mae yn wir dda, ac yn llawn o'r elfen bobiogaidd."— Genedl Gymreig. JONAH.— Cantawd. Solffa 6ch. " Mae enw Mr. Davies yn ddigon wrth y llyfrau hvn i'w sicrhau i fod yn dda. Dylai Jonah gael derbyniad gan ein holl Ysgolion Sabbothol a'n corau plaut.''—Genedl Gymreig. Gan H. Davies (Pencerdi Maelor), Garth, Ruabon. ADSAIN O'R GLYN (Echo from the Valley) Cân i Baritone er cof am y diweddar Alaw Buallt. Y geiriatt gan Titus Lewi.<, FS.A., acEurfryn.Pris, HenNodiant, 1/-; Sol-ffa, 4c. Cyhoeddedig yn swyddfa "Cronicl y Cerddor."