CYLCHGRAWN MISOL, , At toasanaeth Cerddoriaefh yn mhlitli y Cymry. O DAN OLYGÎAÈTH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO YN NODIANÎ gan M. O. JONES, A C, &hif 3. MEDI 1, 1880. Pris 2g> Cantawàaú Newydd, cyhoeddedig gan I. Jones, Stationers' Hall, Treherbert* Y TYLWYTÍTEGTga^D. Emlyn Evans Pris, Hen Nodiant, 2/6.; Sol-fi'a, 9d. PLANT Y TLOTTY: Cantawd Fuddugol Nawfed EiateddfodFIynyddolGarmel, Treherbert, Nadolig, 1878. Y Farddoniaeth gaíi Brynfab ; y Gerddor- iaeth gan Gwilym Gwent. Pris, Hen Nodiaat 2/6; •Solffa, 6ch. CYNWYSIAD—RHAN I teHIF. 1—Full Chorus..." MolaWd Dyngarwch"...... 2—Solo f^àÖo/.."Hawddywcânu".......,...... 3—Solo (Soprano)..." D'wedwch imi beth yw faawddfyd." 4—Fül& CHonus...<<FelMaì yn hardd ".......... 5—Solo (2nd Soprano)..." 0 mami anwyl"...... 6—Duet (Soprano & Alto)..." Dyddiau hyfryd " •7—Düet & Ghorus... " Os ydym yn amddifaid " RHAN II. 8—Solo (Soprano)..."Ai orsedd fy ngofal " ... 9—Solo(M&oJ..."Bu genyffam a thad " ...... 10—Duet (Sop. & Mezzo Soprano) " Pa le mae'n cẁẁef" 11—Chorus (Pîant)......" Ehedodd ein dyddiatt dedwydd " 12—Trio (lst & 2nd Sop., and AUo)..."Fla,nt y Tyddyn Cwyn ẁ 13—Solo (Mezzo Soprano) "Ar ol fy anwyì fam" 14—Quartet "Dyngarwch a'n geilw yn nçhyd" 15—Finale No. I .."Molawd dyngarwch "...... 16—Finale No. 2..." Molawd dyngarwch "___ OrcJiestral Parts gah Mr. G. R. Jones, (Caradög.) CANEÜON V GWYNFYDAÜ—Sol-ffa. Y Fa^ddon- iaeth (o'r Ysgrythyr) gan Richard Mynyddog Davies, y Gerddoriaeth gan D. Emlyn Evans. At Wasanaeth yr Ysgol Sabbothol, Band of Hope, Cymanfaoedd Cerddorol, &c.; Pris 4o» CYNWYSIAD. îtm& 1—"MWr dyrfa ar ìechẅedd y mynydd/ (Soìo, Çuartet, and Chorus.) 2_*< Y tlodion yn yr yspryd." (S. A. T. B.) 3—" Y sawl s/n nyfnder du»'* (S. A. T. B.) 4—"Dysgwn wir addfwynder.'' (S. A. T. B.) 6—" Gwyn fyd meddai dynion." (S. A. T. B.) 6—"Gẅnâ drugaredd»" fSoprano or TenorSob.) "7—" Bôchâdûr tro dy lygad," (S. A. T. B.) 8—" Gwyn fyd y tangnefeddwyr." ( Trio—S. Â. B) 9_-« Byd o erlidíau." (Ohôrus.) 10—MMawryw eich gWobr." (Antheìn—'Tmúf iiecii., AUoSohh WÌÇh*tK&) Cerddoriaeth "Oronicl ỳ Oerddor." Ýt ---------------. > Rhif 1.—"Cân y Medelwyr" (The Reapers' Song). Ehan-gan i Leisiau Gwrywaidd gan D. Emlyn Evans. Pris, Hen Nodiant, 2g. ; Sol-ffa, lc. Pthif 2.—" Yr Arglwydd sydd yn teyrnasü," Anthem Gynulleidfaol gan Mr. John Thomas, Llanwrtyd. AT Y CERDD0RI0N. Dymuna cyhoeddwr " Cronicl y Cerddor '* gynyg gwobr o Ddau Gini—gini a haner mewn arian, a gwerth haner gini o Gerddoriaeth—ani y Oan' Bedair-rhan oreu, i S.A.T.B., neu T.T.B.B., ar unrhyw eiriau moesoì neu wladgarol, y cyfryw eiriau i fod yn rhai ag y byddii* at ryddìd i'w cyhoeddi yn.yn y "Cronicl "—h. y.,: yn Non-copyright-. Y Ehan-gan i fod o'r hyá ' gofýnol i lanw 4 tud ^ o'r cyhoeddiad. Ni wobrwyir os na fydd teilýngdod digonol. Y cyfansoddiadau i'w gyru i'r golygydd erbyn y laf o Hydref, 1880. OYPANSODDIA.DAU NEWYDD GAÜL. D, EMLYN EYANS, v ADSAIN O'B GLYk (lEcho frôm the Yalley) Cân ì Baritone er cof am y diwecldar Alaw Buallt. Y geiriau gan Titus Leẃis, F.S.A., ac Eurfryn. Pris, Hen Nodiant, 1/-; Sol-ffa, 4ç. Allan o'r Wasg, yr 8fed fil,4< Pa fodd y cwym- podd y cedyrn," Anthem goffadwriaethol Mynyddog, ac uiÿ o^destunau Córawl Eistedd* föd Deheuclir Òymru. Hen Nodiant, 4c» Solrfì*a2g. - - - - ..... --■ -...... - - - A gyhoeddir ar y laf o Fedi :—-" Brynìaü Caersalem," Anthem gynulleidfaol er cof am y diweddar Mr. Tliomâs Morgans, Cas- tellnewydd Emlyn» Dygir i fewn yr Alaw Gymreig "Yr Hen Dderby.'? Pris Sol-ffa, 2g. Cyhoeddedig yn swyddfa "Cronicl y Cerddor."