Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN MISÖL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI ' Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EYANS, GYNORTHWYO YN NODIANT gan M. 0. JONES, A C. Rhif 2. AWST 1, 1880. Pris 2<r. Cantawdau Newydd, cyhoeddedig gan I. Jones, Stationers' Hall, Treherbert. Y TYLWYTlTrÎGTJIírD. E.nlyn Evans Pris, Hen Nodiant, 2/6.; Sol-ffu, Dd. PLANT Y TLOTTY: Oantawd Fuddugol Nawfed Eisteddfod Flynyddol Carmel, Treherbert, Nadolig, 1878. Y Farddoniaeth gan Bryntab ; y Gerddor- iaeth gan Gwilyin (àwent. Pris, Hen Nodiant 2/tí; Solffa, Gch. CYNWYSIAD-RHAN I B HIF. * 1—Füll Oiíorus..." Molawd Dyngarwch "...... 2—Solo (AUo) .."Hawdd yw cânu "............ 3—Solo (SopranoJ .."D'wedwch imi beth yw hawddfyd." 4—Füll OiiORUS...«'Fel Mai yn hardd "........ 5—Solo (2nd Soprano).. "U mami anwyl "...... 6—Duet (Sjprano <b Alto)..." Dyddiau hyfryd " 7—Dukt & Chorus... " Os ydym yn amddifaid " $ RHAN II. 8—Solo (Soprano)..."Ar orsedd fy ngofal" ... 9—Solo (Altoj . " Bu genyf fam a thad " ..... 10—Duet (Sop. ít- Mezzo Soprano) " Pa le mae'n cartref " 11—Chorus (Plant) ... ."Ehedodd ein dyddiau dedwydd " 12—Trio (lst d,- 2nd Sop., and AUo)...l'^\&at y Tyddyn Gwyn " 13—Solo ( Mezzo Soprano) "Ar ol fy anwyl fam" 14—Qüartet "Dyngarwch a'n geilw yu nçhyd" 15—Finale No. l.."Molawd dyngarwch "...... 16—Finalb No. 2..."Molawd dyngarwch "..... Orcìiestral Parts gan Mr. G. R. Jone?, (Caradog.) CANEÜON Y GWYNFYDATJ—Sol-ffa. Y Farddon- iaeth (o'r Ysgrythyr) gan Richard Mynyddog Daries, y Gerddoriaeth gan D. Einlyn Evaus. At wasauaeth yr Ysgol Sabbothol, Baud of Hope, Cymanfaoedd Cerddorol, &c.; Pris 4c. CYNWYSIAD. Rhif. 1—"'Mae'r dyrfa ar lechwedd y mynydd." (Solo, Çuartet, and Ohorus.) 2—"Ytlodiouynyryspryd." (S.A.T.B.) 3-'«Y aawl sy'n nyfnder du." (S. A. T. B.) 4—«'Dysgwn wir addfwynder." (S.A. T.B.) 5—" Gwyn fyd meddai dynion." (S. A. T. R) ..- 6—"Gwna drugaredct" (Sopranoor Tenor Soíà,) 7-"Becliadurtrody lygad." (S. A. T.B.) 8—"G\*yn fyd y tangnefeddwyr." ( TrUt—S. A. B) 9—'« Byd o erlidiau." (Ohorus.) 10—* • Mawr y w eich gwobr." (A tUhem—Tenor RecU., Álto SotOi aml Chontê,) v . Oerddoriaeth "Cronicl y Cerddor." Rhif 1.—'«Cân y Medelwyr " (The Reapirs1 Song). Rhan-gan i Leisiau Gwrywáidd gan D. Emlyn Evans. Pris,«Hen Nodiant, 2g. ; Sol-ffa, le. AT Y CERDD0RI0N. Dymupa cyhoeddwr ' Cronicl t Cerddor" gynyg gwobr o Dd.m Gini—gini a haner mewn arian, a gwerth hanergiui o Gerddoriaeth—am y Gan Bedair-rhan oreu, i S.A.T.B , neü T.T.B.B., ar unrhyw eiriau moesol neu wladgarol, y cyfryw eiriau i fod yu rhai ag y byddir at ryddid i'w cyhoeddi yn yn y "GttONiCL "—h. y., yn Non-copijriyht. Y íihan-gan i fod o'r hyd gofynol i lanw 4 tud , o'r cyhoeddiad. Ni wubrwyir os na fydd teilyngdod digonol. Y cyfansoddiadan i'w gyru i'r golygydd erbyn y laf o Hydref, 1880. OYPANSODDIA.DAU NEWYDD GAN D. EMLYN EVANS. ADSAIN O'R GLYN (Echo from the Valley) Cân i Baritone er cof am y diweddar Alaw Buallt. Y geiriau gaü Titus Lewis, F S.A., ac Eurfryn.Pris, HeuNodiant, 1/-; Sol-ffa, 4c. Allan o'r Wasg, yrSfed fil,upA fodd y cavtm- rooD y ckdyrn," Autìiem goffadwriaetnoi Mynyddog, ac un o destunau Côrawl Eistedd- fod Deheudir Cymru. Hen Nodiant, 4c. Sol-ffa 2g. A gyhoeddir ar y laf o Fedi :—u Bryniait Caersalem." Anthem gynulleidfaol er cot' am y diweddar Mr. Thomas Morgans, Cas- tellnewydd Emlyn. Dygir i fewn yr Alaw Gymi-eîg "YrHen Dderby." Pris Sol-ffa, 2g. • Cyhoeddedig yn swyddfa "Cronicl y Cerddor^'