Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

I \ ; Vì li\JV\J1\) 4 ÖŸLCHGRAWN MI.SOL, At wasanaeih Cerddoriaetfi yrí mhUtti y Cyntry^ O DAN OLYGIAETH tN tíAEL EI Y T0NIC SOL-FFA B, EMLYN ÈVANS, GYNOUTHWYO TN K0D1A^T 6vn M. O. JONES, AC. ttaijf 1. GÖRPHENAF 1, 1880. Pris 2gí OYNWYSIAD. Cerddoriaeth :—" Cân y Medelwyr " (Tke Peaperá Song). Rhan-gan i Leisiau Gwry waidd gan D. Emlyn Evans. TUDAL. Rhaglith .................. _ 2 Congl y "Tonic Solffa"........... Ì, 3 Difyripn—Congl y Cyfansoddẃr ..< ... 3 Barddöniaeth ... t...... ... 4 At pìn Gohebwyr "/» Memoriani" ... ... ö Nodion ... ............... 6,7 Beiruiadaethau ............ 7,8 Ý Gerddoriaeth yn y Sol-ffa ... ... 9, 10 Gohehiaethau ............... 11 Hanesion ............... 12, 13,14 Bysbysiadau ... . ... 1, 15, 16 Ôantawdaü Newydd, cynoeddetüg gan t. Jones, Stationers' Hall, Tfettërttert' Y TYLWYTH TEG: gan D. Emlyn Evans Pris Hen Nodiant* 2/tf.; Sol-ffa, 9d. PLANT Y TLOTTY: Cantaẃd Fuddugol Nawfed Éisteddíod Flynyddol Carmel, Treher- t>ert, Nadalíg, 3 »78. T Farddouiâeth gän Brynfab; y Gérddoríaeth gan Gwilym Gweut. Prìs Hen Nodiant, 2/6 ; Sol-ffa, 6eh. CYNWtfSlAD—RHAN I *HI V. 1—Full Ohobùs...u Molaẅd Dyrigarwch......... 2—Solo (ÀÜo)..."H&wdd ywcânu"............ âr-SoLo (Soprano)..." D'wedwch imi beth y# hawddfyd/' é—Fül'l CHOKUS...f,FélMaî ỳn hardd"......... '. J^rSoLO (2nd Bùpräno).. "O mami anwŷl"...... 4MDùbt (Sopräno éc Aléo)..." Dyddiau hyfryd " í-^-Dujct &> Choäus. .." Os- ýdym yn amddifaid " ÈflAN H. &~Sòto(Sòprẅtff)..<"Ar orsedd fy ngofal" ... 9-rẄouo(AtéoJ. "Btì genyffam a thad " ...... Ẁ—DrE» (Sop. de Messto Sopráno) ffP* U ìnae'n cŵtref" tí*-CnoTivB (PUtní).... ."Ehedodd éíri dýddiatf dedwydd" 12—Taio/lŵ <fc 2nd Sop., and AUo)...ftPhsẂ ý Tyddyh Gwyn " Í3—Solo (Meszo Soprano) "Ar oí fý anwyl fam" 14—Qẁáktet "Dyngarwch a'n géilẁ yn nghyd" I&--FrajtLE No. I .."Molawd dyngarwch"...... I6ì~Fim-ax.b No. 2 .." Molawd dyngarwch ".. ... ÒfehéMl Parts gan Mr. G. R. Jones, (Caradog.) CANEUÖN Ỳ GWYNFYDAÜ—Sol-ffa. Ÿ FarddoniaethJ(o'rYsgrythyr) gaü ílit'hàrd ìiíyrií yddog Davies, y Gerddoriaeth gan D. ËmlyÖ Evans. At wasanaeth yr Ysgol Sabbotholf Band of Hope, Cymanfaoedd Cerddorol, &e; Pris 4c. ÖYNWYSÍÀH. Rriif: 1—-'Mae'r dyrfa ar lechwedd y nrynydd." (Soltí} Quartet, ánd CJtorua. j 2-" Y tlodion yn yr yspryd." (S. Ä. T. Ë.) 3—'' Y sawl sy^n nyfndef du." (S. À. T. B.) 4—"Dysgwn wir addfwynder." (S. À. T. B.) 5—" Gwyn fyd meddai dynion." (S. A. T. B.) 6—"Gwna drugaredd." (Soprano or TenorSolo.) 7—"Bechadurtrodylygad." (S.A.T.B.) 8—"Gwyn fyd y taugnefeddŵyr." f Trio—S. A. B) 9— "Bydoerlidiau." (Chorué.) . 10—" Mawr ỳ'w eich gwobr." (Anthem—Tenor Èecit.i A Uo Soío, and Chorus.) Chromdtic Pitch or Tuning Pipè PRÍS 57- YR UN. Cýnínyrcha sain egltiT a chyẃir o íiìoll raddáu cromatigf y raddfa. Ỳ mae yn ufferyn hynod gyfleus i'r llogell acf ÿn gywrain a gorphenedig; nid yw ei bwysau ood I owns-ychydig yn fwy na'r JEoüan Pitch Pipe. Bydd yn dra defnyddiol i offerynẁyr, a ehantorion o bob? gradd, a rítodda berffaith ioddloíirwydd, af' gỳfrif ei ^ywireòid â'i sỳmlder—g#ehí eî ragbroldeb wrth eì gydmaru a Piich Pipt cyffredin gah nad yẁ, hono yrf rhoddi allan ond u.n sain, pryd y mae y Cromatic Tuning! Pipeyti. cynnyrchü tair-sain-ar-ddeg y raddfà gÿda' manylrẃydd a chywirdeb perffaith. T# caeí gM Mr/ L Jònes, Staíioners' Hafl, Treherbérf, Glani. (G, A, tíeu 0.)f Y maé y Turìng Forìa hyn ẁedi eÄ gwneuthur ó*r. dür goreu ac wedi eu tymheru yri ofalus ac yri, EÍec(ftí Plated âg ariàn ac âg aui. 0 ran ffurf a nŵänt gtÖ^ eu gwisgo f el addurn Wrth gadwyn ýr oriaŵr^ È mewn golchiad arian, 2/- j ac mewn golchiad síot/ 2/i I'w cael oddiwrth Mr. I. Jonea, Statìorierii íáâm Treherberfe. ' .;