Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN MISOU Ât wasanaeth CerMonoMhy^ wMith y Cymry. i 0 DAN OLỲÇIAETH TN CAEÍ. EI Y TONIC SOL-FFA t). ËMLYN ËVé.NS, GYNOÇTHWYO 1N NODIANT QAN M. O. JONES, A.C. Ehif 23. . MAI 1,-1882. Pbis 2g* • JHEORY OF ^Ü^IC AND £oMPO£ITION TAUÚHT BY CORRESPÖNDENCè: AdorrsS:—Mr. C. FRANCIS LLOID, Mua. Bac., Oxon., L. Mus., T. C. L, 9 Alma Place, North Shieìds. Argrafíìad newydd. WEITHIAU °CERDDOROL ■Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE U.OYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pria 1/6. ADDÒLIAD, Anthem Gynulleídfaol, Pris 1$* Y Ddau Nodiant ar yr un copi. DEFFRO, GWISG NERTH; Anthem. Pris, Hen Nodiant, 6ch., Sol-ffa, 3c. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvehor Park Road Chester; William Hughes, Dolgelley; I. Jones, Treherbert; a'r holl LyfrwèrthWyr. At y Cerddorion, • Cynygir PÜM GINI (£5 5 0) am y ddwy Anthem oreu ar eiriau Cymreig orYsgrythyr; íhoddir y wobr gan B. Evans, Ysw., Abertawe, a pherchenog Cronicl y Gerddor. Beirniaid :—Mr. John Owen (Owain Alaw), a Mr. D. Emlyn.Evans. ■ Telerüí/ : — 1. Y cyfansoddiadau i Ianw nid dan un, íi» thros .ddau, rifyü yr uu o.'r Crosucl (H.N.). • 2. Bydd gaa y Beirniaid hawl i attal mewn rhan neu yn hoilol, i ranu neu*ad-drefnu, y wobr iyn-'bl- 'teiiyag- éoá. 3. Etto, os" bernir yn angenrheidiol, i fynù profion mai yr un a hawlia y wobr, ydyw gwir awdwr y gerdd- <>riaeth. . 4. Y Cyfansuddiadau buddugol i fod yn eiddo rhoddwyr y wobr. 5. Y Cyíansoddiadáu i fod yn llaw y Golygýdd, Ile- reford, nid cyn y laf, nac ar ol y löfèd, ó'Fai 1882.'" P.S. I)yiì\mirarycyetadleuun/r,ci/nbelledagÿbyddo yntbon'il, Pyru m cyfansoddiadatí mewfi ilawysyrifau dyeithr, a qhystadleuwyryn #odiant-y Soì-ffa i ytu capi- «m heýyd yà yr Hcn Nbdmnt. I ... Cer&botiáeih ^etogôò jjan D. BHLYN EVANS. • CHWECH 0 ANTHEMAÜ CŸNtíLLEIDFAOL (hollol syml), yn cynwys:—(1) "Gadewch i bjant bych- ain," (21 " Yn inläen, yn mlaen chwi filwyr Duw," (3) "Eri'xfflgysbr'enVüa flodeuo,." (4)'"GWÿneifyd y gwr," (5) " 0_ Dduw! rho jinj. dy hedd," (6) " Gias ein Har- giwÿddîeimGrìst." Gydageíriau Cymreig a Seisnig, ac yn y ddau nodiant, pria yn gyflanFn 9c, ;• i w caelJief- ydarwahsin. Rìianganau i Leisiau Grwrywaidd. H. N. S. Ffi. 1 " Cân y Medelwyr " (Reapers7 SongJ . 2g. ^ lg. •2 '' Bedd y dyn tvlawd " ( Tìie poor marfs grave) 2g. lg. 3 " Dewr feibion yr Eryri " ( Ye soné of proud ■■• Snnwdonia) 3c. ljg* "Háleliwia ! Amen;" Cydgan (Chorus). 4c. 2g. "Pa foddd y cwympodd y cedyrn;" Anthem. 4c. 2g. "Bryniau Caersalem;" Anthem. ; 2g. * "Y Tylwyth Teg ;" Cantata............ 2/6. 0c * "0 ddedwydd.ddydd;" Recìt. &^ir(T.) 1/6. [ 6c * "BreninyTylwythteg;"Cân/'iSoní)r>)>(B.) 1/6- 6c * With English words also. • Yr oll i'w- cael, gyda blaendâl yn unig, oddiwrth y cyfansoddwr, Meyrici Terrace, Hereford; neu—yn nghyda chyfansoddiadau diweddar ereül yr awdwr-^-a swyddfa " C&omch y Ckr»0or," Treherbert. CAN NEWYD.D, / Soprano neu Denor, 'JEÍm Öadair Wag y Teulu,* . Gan J". PETERS (Afan AlawJ ■ ■ ■ Geiriau Cymreig a ^eisnig yn nghyda'r ddau nodiant ar yr. un copi. Pris 6ch. I'.w chael gan y cyhoeddwr, ,Ç. DAVlES/^áto«f Meudwy),Muaic Warehouse, Llan- eÙy, Carm. TBI.EEAU am v' Crohici * Cbbdbo»."—Anfonir trwy y post yn; fiftol am flwyddya, un copi am 2s. 6ch.; aaaam.4s.3c.; trì •• am 6s. Yr eíw arfÌBroli Iy&werthwỳr a â$»bart|wyr. Pob •'" %rh*tâänr-ẁ *«àf«à i t. Jojr»», 8t*tí«ar«' 2*1, Tréh»-- **rt> Gìam. (