Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL Y CERÜDOE: CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeih Cerddoriaeth yn mhlitìi y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL Eí Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS,- GYNORTHWYO 1N ÄODIANÍ gan M. O. JONES, A.C. Riiif 22. EBRILL 1, 1882. Pris 2ff. YhEORY OF ^U3IC AND £<0]VIPOSITION TAUGHT BY CORRESPONDENCE. Address: -Mr. C. FRANCIS LLO\D, Mus. Bac, Oxon., L Mus., T. C. L., 9 Alma Place, North Shields. Argraffiad newydd WEITHIAU CERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidfaol, Pris l£. Y Ddau Nodiant ar yr un copi. DEFFRO, GWISG NERTH ; Anthem. Pris, Hen Nodiant, 6ch., Sohffa, 3c. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road Chester ; William Hughes, Dolgelley; I. Jones, Treherbert; a'r holl Lyfrwerthwyr. At y Oerddorion. Cynygir PUM GINI (i5 5 0)am y ddwy Anthem oreu ar eiriau Cymreig o'r Ysgrythyr ; rhoddir y wobr gan B. Evans, Ysw., Abertawe, a pherchenog Cronicl y Cerddor. Beirniaid :—Mr. John Owen (Owain Alaw), a Mr. D. Emlyn Evans. Teleraü : — 1. Y cyfansoddiadau i lanw nid |dan un, nä thros ddau, rifyn yr un o'r Crovicl (H.N.). 2. Bydd gan y Beirniaid hawì i attal mewn rhan neu yn hollol, i ranu neu ad-drefnu, y wobr yn ol teilyng- dod. 3. Etto, os bernir yn angenrheidiol, i 'fynu profion mai yr un a hawlia y wobr, ydyw gwir aẁdwr y gerdd- oriaeth. 4. Y Cyfaosoddiadau buddugol i fod yn eiddo rhoddwyr y wobr. 5. Y Cyfansoddiadau i fod yn llaw y Golygydd, He- reford, nid cyn y laf, nac ar ol y 15fed, o Fai 1882. ■• D. 8. Dymunir ar y cystadleuwyr, cyn belled ag y byddo ynbosibl, ìyrn eu cyfansoddiadau meum llawysgrifau dyeithr, a chystadleuwyr yn Nodiant y Sol-ffa i yrn copi- «u htfyd yn yr• Hen Notliant. (tobùonaetlt fletogöfj qnn D. EMLYN EYANS. CHWECH 0 ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL (hollol syml), yn cynwys:—(1) "Gadewch i blant bych- ain," (2) " Yn mlaen, yn mlaen chwitilwyr L>uw, !(3) "Er i'r ffigysbren, na flodeuo," (4)"Gwyn ei fyd y gwr," (5) "O Dduw! rho im' dy hedd," (6) " Gias ein Har- glwydd Iesu Grist." Gyda geiriau Cymreig a Seisnig, ac yn y ddau nodiant, pris yn.gyflawn 9ö.; i'w caebhet- yd ar wahan. Rhanganau i Leisiau Gwrywaidd. H.N.S. Vik 1 " Cân y Medelwyr " (Reapers' Song) 2g. lg. 2 '' Bedd y dyn tvlawd " ( TUe poor man's gra >:e) 2g. lg. 3 " Dewr feibion yr Eryri " ( Te sons of proua Snnwdonia) 3c. l£g. "Haleliwia ! Amen;" Cydgan (Chorus). 4c. 2g. "Pa foddd y cwympodd y cedyrn;" Anthem. 4c. 2g. "Bryniau Caersalem ;" Anthem. 2g. * "Y Tylwyth Teg ;" Cantata............ 2/6. 9c * "0 ddedwydd ddydd;" Recit. & Air (T.) 1/6. 6c * «'Brenin y Tylwyth teg;" Oàn (Song) (B.) 1/6- 6c. * With English words aleo, Yr oll i'w cael, gyda blaendâl yn unig, oddiwrth y cyfanscddwr, Meyrich Terrace, Hereford ; neu—yn nghyda chyfausoddiadau diweddar ere^ll yr awdwr—o swyddfa " Cronicl y Cerddor," Treherbert. CAN NEWYDD, / Soprano neu Denor, 'Hen Gadair Wag y Teulu," Gan J. PETERS (Afan Alaw) Geiriau Cymreig a Seisnig yn nghyda'r ddau nodiant ar yr un copi. Pris 6ch. I'w chael gan y cyhoeddwr, C. DAV1ES (Alaw Meudwy^Music Warehouse, Llun- elly, Carm. Telhratj am " Cbonicl t Cíbddoh."—Anfonir trwy y rcetyn fteol am flwyddyn, uu copi am 2s. 6ch.; dau am 4s. Sc.j «ri atnfe. Tr elw arferol i Iyfrwerthwyr a dosbartbwyr. Pob aj-ebebion i*w hanfon i I. Joiris, Stationer»' Ball, Ỳrẅér- bert, Glání.