Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry, O DAN OLYGIAETH YN CAfiL Eí Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO TN NODLANT gan M. O. JONES, A.C> Rbif 21. MAWRTH 1, 1882. Pius 2g» (Tenor) Medallist ofthe fí.A. ofMusic. WiU be glad to accept engagements for Oratorios or Miscellaueous Concerts. Aiidress:—12 Edward Street, Hampstead Road, Loxdon, N.W. Argraffîad newydd WEITHIAU °CERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidfaol, Pris l£. Y Ddau Nodiant ar yr un copi. DEFFRO, GWISG NERTH ; Anthem. Pris, Hen Nodiant, 6ch., Sol-ffa, 3c. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J- Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road Chester; Wilüam Hughes, Dolgelley; I. Jones, Treherbert; a'r holl Lyfrwerthwyr. At y Cerddorion. Cynygir PUM GINI (£5 5 0) am y ddwy Anthem Gymreig oreu ar eiriau ot Ysgrythyr; rhoddir y wobr gan B. Eyans, Ysw., Abertawe, a pherchenog Gronicl y Cerddor. Beirniaid :—Mr. Jonn Owen (Ówain Alaw), a Mr. D. Emlyn Evans. Telerau : — .. 1. Y cyfansoddiadau i lanw nid dan un, na thros ddau, rifyn yr un o'r Croìtiol (H.N.). 2. Bydd gan y Beirniaid hawl i attal mewn rhan neu yn hollol, i ranu neu ad-drefnu, y wobr yn ol teilyng- dod. 3. Etto, os bernir yn angenrheidiol, i fynu profion mai yr un a hawlia y wobr, ydyw gwir awdwr y gerdd- oriaeth. 4. Y Cyfansoddiadau buddugol i fod yn eiddp rhoddwyr y wobr. & ¥ Oyfansoddiadau i fod yn llaw y Çolygydd, He- reford, nid cyn y laf, nac ar ol y löfed, ó* Fai 1882. D.S. Dymunir ar y cyatadleuwyr, cyn belled ag y byddo y+hoŵl, iyru: eu cyfanaoddiadau mewn üawyagrifau dýeihr, a chyatadleuwyr 'yn Nodiant y Sol-ffa iyru topì- au heýyd yn yr ffen&odiant. JhEORY OF ^ÎU^IC AND f GjYIPOglTlON JAUGHT BY COfífíESPONDENCE* Addrrss:—Mr. C. FftANCIS LL0\D, Müs. Bac, Oxon., L. Mus., T. C. L., 9 Alma Place, North Shields. CAN NEWYDD, / Soprano neu Denor, 'Hen Gadair Ẁag y Teulu," Gan J. PETERS (Afan AlawJ. Geiriau Cymreig a Seisnig yn nghyda'r ddau nodiant ar yr un copi. Pris 6ch. I'w chael gan y cyhoeddwr, C. DAVIES (Alaw Mtudwy^,Music Ẅarehouse, Llan- elly, Carm. Cerddoríaétli "Cronicl y Cerddor." Yn yr Hen Nodiant aW Sol-ffa. BHIF. 1 *Can y Medelwyr; Rhan-gan i T.T.B.B ... D. Emlyn EvaU4. 2 Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu; Anthetn J( hu Thomas. 3 *Clyw gân yr'Hedydd; Rhan-gan ... Alaw Ddu. 4, 5 Y Crieuon yn marw; Cyd-gan ... G. Gwent. 6, 7 *Yr ifanc swynol Cloe.- Canig ... C. L. WrenshaH. 7 Gwyn íyd y tangnefeddwyr; Ton i blant (S.A.B.)............ 8 Molianwn Dduw: Cyd-gan 9 *Hiraeth ; Rhán-gan i T. T. B. B. 10 Gwir yw'r gair; Anthem 11 Ar hyfryd hafaidd foreu; Rhan-gan 12 Yr Arglwydd yw fy nghraig; Anthem 13 I bwy y mae gwae ? Anthem „ GlynGalar: Emyn-don ... .. ... 14 *Bedd y dyn tylawd : Rhan-gan i T.T.B.B. D. Emlyn Evans. 15, 16 Mouanaf Ef etto; ADthem ... ... JohuThomas. „ Pencraig; HenDon... ... ... D. J. Morgan. 17fMolwnDi Arglwydd; (Toniblant) ... D. Lewis. (* Arglwydd trugarha; Kyrie ... R. S. Hughes. 18 * Chwi á adwaenochrâs em Harglwydd... Owain Alaw. „ Diliau Cân fCarol) .........Eos Llechyd. 19 *Hydref.- Rhan-gan i S.A.T.B.......J.W.Fa.-sonPriw Yn y Sol-ffa yn unig:— 8 *Nos Ser-belydrog (Iblant) ......R. S. Hughes. 9 O dywed i'm b'le caret fyw (I blant) ... E. E. Davies. 10 Twrgwyn (Cynghaneddiad buddugol)... D. C. Davis. 11,12 Beth a dalaf i'r Arglwydd; Anthem ... D. W. Lewis. 12 Cartref (Iblant) ... ... Alaw Afan. lé Mne'r Iesu gydani (îblant) ... T. Jores. 16. I fyny mae*r nef (I blant) ... E. E. Davies. 19 Hiraethgan y Pererin (iblnnt)... ... D.WylorOwen. * Wìth English toords aleo. Pris : Hen Noàiant, 2g. y rhifyn; Sol-ffa lg. Tel-eeau am " Crostici. t CERnDOR."— Anfonir trwy y post yn flsol am fiwyddyn, un copi am 2s. 6ch.; dau am 4s. 3c.; tri am6s. Yrelwarferol iLyfrwerthwyr adosbartbwrr. Pob archabion i*w hanfon ì I. Jo*i, Stationers' Hall, Treher- betfc, Glam. D. Emlvn Evans. rarch.É.Stephen. J.W.ParsonPi-ice. Oẁrtfn Alaw. K. Mills. T. Hrice. l'. Gwent. Eos Llcchyd.