Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CBONICL Y CEEDDOEi CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVàNS, GYNORTHWYO TN NODIANT gan M. O. JONES, A.C. Rhif 20. CHWEFROR 1, 1882. Pris 2ff. (Tenor) Medallist ofthe fì.A. ofMusic. Will be glad to aecept engagements for Oratorios or Miscellaneous Concerts. Address:—12 Edward Street, Hampstead Road, London, N.W. Argrafíìad newydd WEITHIAU CERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidfaol, Pris l£. Y Ddau Nodiant ar yr un copi. DEFFRO, GWISG NERTH ; Anthem. Pris, Hen Nodiant, 6ch., Sol-ffa, 3c. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road Chester ; William Hughes, Dolgelley; I. Jones, Treherl>ert; a'r holl Lyfrwerthwyr. At y Cerddorion. Cynygir PUM GINI (i5 5 0)am y ddwy Antîiem Gymreig oreu ar eiriau o'r Ysgrythyr ; rhoddir y.wobr gan B. Evans, Ysw., Abertawe, a pherchenog Gronicl y Cerddor. Beirniaid :—Mr. John Owen (Owain Alaw), a Mr. D. Emlyn Evans. Teleatj : — 1. Y cyfansoddiadau i lanw nid dan un, na thros ddau, rifyn yr un o'r Croìíicl (H.N.). 2. Bydd gan y Beirniaid hawl i attal mewn rhan neu yn hollol, i ranu neu ad-drefnu, y wobr yn ol teilyng- dod. 3. Etto, os bernir yn angenrheidiol, i fyny profion mai yr un a hawlia y wobr, ydyw gtoir awdwr y gerdd- oriaeth 4. Y Cyfansoddiadau buddugol i fod yn eiddo jrhoddwyr y wobr. 5. Y Cyfansoddiadau i fod yn Uaw y Golygydd, He- reford, nid cyD y laf, nac ar ol y löfed, o Fai 1882. D. S. Dymunir ar y cystadleuwyr, cyn belled ag y byddo yn besŵl, i yru eu cyfansoddiadau meion llawysgrifau ayeithr, a chystadleuwyr yn Nodiant y Sol-ffa i yru copi- au hefyd yn yr Hen Nodiant. JhEOF^Y OF ^U^IC AND pOMPOÊITION TAUGHT BY CORRESPONDENCE. ADDRrss:—Mr. O. FRANCIS LLOlD, Mus. Bac., Oxon., L. Mus., T. C. L., 9 Ahna Place, North Shields. CAN NEWYDD, / Soprano neu Denor, *Hen Gadair Wag y Tenlu," Gan J. PETERS (Afan Alaw). Geiriau Cymreig a Seisnig yn nghyda'r ddau nodiant ar yr un copi. Pris 6ch. I'w chael gan y cyhoeddwr, C. DAVIES (Alaw Meudwyj,Music elly, Carm. Tarebouse, Llan- Oerddoriaeth "Cronicl y Oerddor." Yn yr Hen Nodiant aW Sol-ffa. HHTF. 1 *Can y Medelwyr; Ithan-gan i T.T.B.B ... D. Emlyn Evang. 2 Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu; Anthem John Tnomaa. 3 *Clyw gân yr 'BLedydd; Rhan-gan ... Alaw Ddn. , r v,,.,-.;----------„----- r.„i---- G. Gwent. C. L. Wrenshall. 4, 5 Y Crieüon yn marw; Cyd-gan 6, 7 *Tr ifanc swynol Cloe: Canig 7 Gwynfydy tangnefeddwyr; Toni blant D. Emlyn EvanB. Parch.B.Stçplien. J.W.ParsonPrice. Owain Alàw. R. MiUs. T. Price. G. Gwent. Eos Llechyd. (S. A. B.)... 8 Molianwn Dduw: Cyd-gan 9 *Hiraeth ; Rhan-gan i T. T. B. B. 10 Gwir yw'r gair; Anthem 11 Ar hyfryd hafaidd foreu ; Rhan-gan 12 Yr Arglwydd yw fy nghraig; Anthem 13 I bwy y mae gwae ? Anthem „ Glyn Galar : Emyn-don 14 *Bedd y dyn tylawd : Rhan-gan i T.T.B.B. D. Emlyn Ev»ns. 15, 16 Molianaf Bf etto; Acthem ... ... JohnThomas. . „ Pencraig; HenDon... ... ... D. J. >forgan. . „ ( Molwn Di Arglwydd; (Ton i blant) ... D, Lewis. u\* Arglwydd trugarha; Kyrie ... R. S. Hughee. 18 * Chwi a adwaenochrâs em Harglwydd... Owain Alaw. „ Diliau Cân (Carol) ... ... ... Eos Lleohyd. 19 *Hydref: Rhan-gan i S.A.T.B. ... ... J.W.FareonPric» Yn y Sol-ffa yn uiûg'i— 8 *Nos Ser-belydrog (I blant) ... •..; R. S. Hughes. 9 O dywed i'm b'le caret fyw (I blant) ... E. E. Davies. 10 Twrgwyn (Cynghaneddiadbuddugol)... D. C. Davi». 11,12 Beth a dalaf i'r Arglwydd; Anthem ... D. W. Lewia. 12 Cartrôf (Iblant) .........Alaw Afan. 14 Mae'r Iesu gyda ni (Iblant) ... T. Jones. 16 I fyny mae*r nef (I blant) ... E. E. Davies. 19 Hiraethgan y Pererin (i bl-mt)... ... D.Wylor Owen. * With English words also. Pris : Hen Noàiant, 2g. y rhifyn; Sol-ffa lg. Tbleratt am " Crowici. t Cbrddor."—Anfonir trwy y post yn fisol am flwyddyn, un copi am 2s. 6ch.; dau am 4s. 3a; tri am 6s. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr a dosbarthwyr. Pob archebion i'w hanfon i I. Jçhi», StatáoHsrs* Hall, Treher- bert, Glam.