Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEONICL T CERDDOR: CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTETẂYO TN «ÒDlÀNt gan M. O. JONES, A.O. Riiif 19. IONAWR 1, 1882. Pris 2s. (Tenor) Medallist ofthe fì.A. oftöusic. Will ì>e glad to accept engagements for Oratorios or Miscellaneous Concerts. Address :—12 Edward Street, Hampstead Road, London, N.W. yH£Or\Y OF 'jAüplC AND £oMPO£ITION JAUGHT BY COfìRESPONDENCE. Addekss:—Mr. O. FftANCIS LLOYD, Mus. Bac, Oxon., L. Mus., T. C. L., 12 Frank Place, North Shields. Argraffiad newydd WEITHIAU °CERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. yn awr yn barod GWEDDI HABACUC, Canteta Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidfaol, Pris l\. Y Ddau Nodiant ar yr un copi. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road Chester ; William Hughes, Dolgelley; I. Jones, Treherbert; a'r holl Lyfrwerthwyr. ALLAN O'R WASG, PRIS 3c. yn y ddau nodiant, ANTflEM NEWYDD, "Fy Ntjw, Fy Nuw, Paham y'm Gwrthodaist," Gan W. Rees. I'w chaeL gan I. Jones, Treherbert Yn yr Hen Nodiant, Pris 6ch. ANTHEM ANGLADDOL EEQUIEM, GAN Y Parch. E. STEPHEN (Tanymarian). i'W OHAEL GAN I. Jones Stationers' Hall, Trcherbert., At y Cerddorion. Cynygir PUM GINI (Ẃ5 0)am y ddwy Anthem oreu ar eiriau o'r Ysgrythyr; rhoddir y wobr gan B. Evanb, Ysw., Abertawe, ä chyhoeddir yr amodau yn ein rhifyn nesaf. Beirniaid :—Mr. Joün Owen (Owain Alaw), a Mr. D. Emlyn Evans. CAN NEWYDD, / Soprano neu Denor, 'Hen Gadair Wag y Teulu," Gan J. PETERS (Afan Alaw). Geìriau Cymreig a Seisnig yn nghyda'r ddau nodiant ar yr un copi. Pris 6ch. I'w chael gan y cyhoeddwr, C. DAVIES (Alaw Meudwy^Music Warehouse, Llan- elly, Carm. Cartref Oddicartref; TY Y CERDDORION CYMREIG. . T Y GWALIA. (Prîvate Hotel and Boarding HotisoJ 9, Upper^Woburn Place, LONDON, W.C. Perchenog (Proprietor) E. JENRIN S. Oerddoriaeth "Cronicl y Cerddor." Yn yr Hen Nodiant a'r Sol-ffa. bhie. ~~ 1 *Can y Medelwyr; Rhan.gan i T.T.B.B ... D. Emlyn Evans. 2 Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu; Anthem John Thomas. 3 *Clywgânyr'Hedydd; Rhan-gan ... Alaw Ddu. 4, 5 Y Crisiion yn marw; Cyd-gan ... G. Gwent. 6, 7 *Yr ifanc swynol Cloe: Canig ... C. L. Wrenshall. 7 Gwyn fyd y tangnefeddwyr; Ton i blant (S. A. B.)... ... ... ... D. EmlynErans. 8 Moüanwn Dduw: Cyd-gan ... ... Parch.E.Stephen. 9 *Hiraeth; Rhan-gan i T. T. B, B. ... J.W.ParsonPrice. 10 Gwir yw'r gair; Anthem ... ... Owain Alaw. 11 Ar hyfryd hafaidd foreu ; Rhan-gan ... R. Mills. 12 Yr Arglwydd yw fy nghraig; Anthem ... T. Price. 13 I bwy y mae gwae? Anthem ... G. Gwent. ,, Glyn Galar : Emyn-don ... ... Eos Llechyd. 14 *Bedd y dyn tylawd : Rhan-gan i T.T.B.B. D. Emlyn Evans. 15, 16 Moüanaf Ef etto; Anthem ... .. "' "" „ Pencraig; HenDon... 17fMolwnDiArglwydd; (Toniblant) " (.* Arglwydd trugarha; Kyrie 18 * Chwi a adwaenoch râs ein Harglwydd. „ Düiau Cân rCarol) ....... Yn y Sol-ffa yn unìg:— 8 *Nos Ser-belydrog (Iblant) ... ... R. S. Hughes. 9 O dywed i'm b'le caret fyw (I blant) ... E. E. Daries. 10 Twrgwyn (Cynghaneddiadbuddugol)... D. C. Davis. 11,12 Beth a dalaf i'r Arglwydd; Anthem ... D. W. Lewis. 12 Cartref (Iblant) .........Alaw Afan. 14 Mae'r Iesu gyda ni (Iblant) ... T. Jones. 16 I fyny mae'r nef (I blant) ... E. E. Davie9. * With English words ateo. Pris : Hen Nodiant, 2g. y rhifyn; Sol-ffa lg.. Tblbbau am " Cronici, t Cbbddob."—Anfonir trwy y post ya fisol am ^flwyddyn, un copi am 2s. 6ch.; dau am *s. 3c.; tri am6s. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr a dosbarthwy*-. l'ob archebion i'w hanfon i I. JohíS, Stationers' Hall, Trehe*. bert, Glam. John Thomas. D. J. Morgan. D. LewiP. R. S. Hughes. Owain Alaw. Eos Llechyd.