Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN MISOL, ..... At loasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH ' YN GAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWya ìîi NODIAÎít gan M. O. JÖSES, A.C. Rhif 18. RHAGFYR 1, 1881. Pris 2g (Tenor) Medallist ofthe R.A. ofMusic. Will be glad to accept engagements for. Oratorio's or Miscellaneous Concerts. Audruss : —12 Edward Street, Hampstead Road, JLondoîî, N.W. ŵe €itcgdo|)«î)w €ambreit0Ì0. T GWYDDOWADül CYMREIG: NEÜ, GYLCH GWYBODAETH GYFFREDINOL PAN OLYOTAD Y Parch. JOHN PARRY, D. D., Bala. Gydag ATTODIAD, yn cynnwys amryw Erthyglau nas gallesid ei cyhoeddi ar y pryd yn eu lleoedd priodoî, Dan.olygiady Parch. J. OGWEN JONES, B.A, RhyL Y RHAGYMADRODD, gydaHANES BYWYD Dr. PARRY.aSYLWADAU A&EI YSGRIFENIAüAU, gan y Parch. OWEN THOMA8, D. D. LiverpooL Hanes teyrnasoedd y hyd d>lechreu y Jlwyddyn 1879. Yn cynnẁys y prif ffeithiau a berthynent iddynt. Y mae y Gwaith hwn yn awr wedi ei orphen mewn rìeg 0 gyfrolau wythplyg mawr, ac yn cynuwys Darluniau rhagorol o Dr. Parry, a'r cyhoeddwr. Pedwar cant a deg o Ddarluniau i eglurp yr EriJiyglau. A Deg ar Hugain o Pa.piau, ynmharaiymae Darganfyddiadau dhoeddafa wnaèdgan Dr~ lìmngstone a Mr. Stanley a theithwyr enwog ereill, wedi ea nodi. Y maej Gwaith yn cynwys Corph cyflaẁn o Wybodaetb Ysgry- thyrol a Duwinyddol; Dosbarthiad Beirniadol o Eiriau y Beibl yn 01 eugwahanol ystyron; Daearyddiaeth Yagrythyrol; yr Anifeil- iaid, Ehediaid, Pysg, Llysiau.&a.aenwiryny Beibl; Hynafiaeth- ẁu; ArferinnaDefodauDWyreiniol; Hanes Eglwysig; Hanea Enwadau a Chyrodeithasau Crefyddol; Golwg gryno a chynnwys- fawr ar agwedd Cristìonogaeth trwy y Byd; Bywgraflyddiaeth Gretyfldöl; Crefyddau y Byd—eu hanes, eu daliadau, a phrif wrthddrychau eu haddoliad; a llawer o Wybodaeth Gyffiredinol sydd yn terfynu ar y materiomhyn. Y Gwaith T» Rhaitaü.—Ymaeyddwyranddiweddafynun, aef 119a 120, acyn cynẃys Darluniaa o Dr. Parry a'r Cyhoeddwr, • nif r o Fapiau. Dymunir hysbysu y derbynwyr sydd wedi. dechreu cymeryd "TOuyddoniadur"iaewn rhanau, ond heb ei or- phen, y gallant gael unrhyw?ranau hyd 118, pris 1«. yr un; a 119 a 120, pris 6$. o byn i ddiwedd Gorphenaf. Ond ni fwriedir ei gadw na'i werthu mewn rhanau yn hwy. Hakkbb Ottboli.ii.—Geuircaer'FGii>jf<Wo»ia<í«r',mewnugain o Hanner Cyfrolau mewn byrddau:—y pedair-ar-bymtheg cyn- taf yn ol 7$. 6<j. yr un; a'r ddiweddaf am 14». Y Ctí aotAW.—Dymnna y Cyhoeddwr hefyd hysbysu pawb si/dd wedi dechreu cymeryd y Gwaith gn gyfrolau, y gellir cael y rhai di- flygiol myrM rhwumiadau, fel y canlyn:—Mçwn byrddau, yn ol li$. rr un—ond y ddiweddaf yn lp. 2». Oe. Yn hanner rhwym, y oyfrolau am 16». 6dk. yr un—o»d y odiweddafyn lp. 4». Oe. Mfwn rhwymiad llawn, y cyfrolau yn 17». 6efc. yr un—ond y daiweddaf yn lj>. 6$. Oc.-Cyhoeddedig gan T. Gbb, Dinbych. Argraffiad newydd WEITHIAÜ °CERDD0R0L Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidfaol, Pris 1 £.. Y Ddau Nodiant ar yr un copi. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloýd,Grosvenor Park Road Chester; William Hughes, Dölgellèÿ; I. Jones, Trèherbert; a'r holl Lyfrwerthwýr. ThÊOF^Y OF f^USIC AND £o]tfPOSITION TAUGHT BY 00RRESP0NDEN0E. Addrrss:—Mr. C. FftANCIS LL0\D, Mus. Bac., Oxon., L. Mus., T. C. L., 12 Frank Place, North Shields. Oerddoriaetli "Cronicl y Cerddor." Yn yr Hen Nodiant a'r Sol-ffa. BHrp. 1 *Cän y Medelwyr; Rhan-gan i T.T.B.B ... D. Emlyn Evans. 2 Yr Arglwydd sydd yn teymasu; Anüiem Jchn Thomas. 3 *Clywgânyr'Hedydd; Rhan-gan. ... Alaw Ddu. 4,5 Y Crisiion yn marw; Cyd-gan ... G. Gwent. 6, 7 *Yr ifanc swynol Cloe: Canig ... C. L. Wrenshall. 7 Gwyn fyd y tangnefeddwyr; Ton i blant (S. A. B.).„ ... ... ... D. Emlyn Evans. 8 Moliauwn Dduw: Cyd-gan ... ... Tarch.E.Stephen. 9 «Hiraeth ; Rhan-gan i T. T. B. B. ... J.W.ParsonPrice. 10 Gwir yw'r gair; Anlhem ... ... Owain Alaw. 11 Ar hyfryd hafaidd foreu ; Rhan-gan ... R. Mills. 12 Yr Arglwydd yw fy nghraisr; Anthem ... T. Price. 13 I bwy y mae gwae? Anthem ... lí. Gwent. „ GlynGalar: Emyn-don ... ... ÉosLlechyd. 14 *Bedd y dyn tylawd : Rhan-gan i T.T.B.D. D. Emlyn Evana. JjhiiThbma0. D. J. Moigan. D. Lewis. R. S. Hughes. 15, 16 Molianaf Ef etto; Anthein „ Pencraig ; Hen Don... ,, f Molwn Di Arglwydd ; (Ton i blant) 1 * Arglwydd trugarha; Eyrie ;. Yn y Sol-ffa yn unig:— 8 *Nos Ser-belydrog (Iblant) ......R. S.Hughes. 9 O dywed i'm b'le caret fyw <t blapt) ... E. E. Davies. 10 Twrgwyn (Cynghaneddiad buddugol)... D. C. Davis. 11,12 Beth a dalâf i'r Arglwydd; Anthem ... D. W. Lewis. 12 Cartref (Iblant) ... ... ... Alaw Afan. 14 Mae'r Iesugydani (Iblanl) ... T. Jonès. 16 I fyny maffi nef (I blant) ... E. E. Dayies. * With English words aìso. Pris: Hen Nodiant, 2g; y rhifyn; Sol-flFa lg. Tbi.bba.t7 am " Cbowicl t CEBnnoB."—Anfonir trwy y-i ost y i fisol am flwyddyn, un copi am2s. 6ch.;*flau am4s. 3.; tri' am Ö8. Yr elw arferol i Lyfrwerthwvr a dosharthwy . . ob archebion i'w hanfon i I. Johm^ Btatwàèrs' Hall. Sr her- bert, Qlam.