Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CBONICL Y CERDDOE: CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH TN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO "SN NODLâNT gan M. O. JONES. A.C. Rhif 17. TACHWEDD 1, 1881. Pris 2g. EISTEDDFOD MEIRION, CALAN, 1882. BHESTR O'R PRIP DESTYNAU. BARDDONIAETH. Pryddest, "Y Goron Ddrain." Gwobr £5. Beirniad, Parch. J. H. Evans (Cynfaen), Caernarfon. CANIADAETH. I'r Côr o unrhyw nifer a gano yn oreu, "The Heavens are telling" (Creation), geirian Cymreig neu Seisnig. Gwobr £30. I'r Côr heb fod dros 40 a gano yn oreu, "Mor hawdd- gar yw dy bebyll" (Dr. Joseph Parry). Gwobr £8. 1 lais Tenor, "Total Eclipse" (Samson). Gwobr £2. Ilais Bass, "Revenge, Timotheus Cries" (Alexander's Eeast). Gwobr £1. CERDDORIAETH. Am yr Anthem oreu ar y geiriau canlynöl, er cof am y diweddar Mr. Eobert 01iver E.ees. Gwobr £5. *.' Y cyfìawn a obeithia pan fyddo marw." "Da was, da a ffyddlawn, buost ffyddlawn ar ychydig, mi a'th ©sodaf ar lawer, dos i mewn i lawenydd dy Arglwydd.'> "Mor ddedwydd yw y rbai drwy ffydd Sy'n myn'd o dir y by w, Eu henwau'n perarogli sydd, A'u hun mor felus yw," &c. *'Ac ni bydd nos yno, ac ni raid iddynt wrth ganwyll, na goleuni haul; oblegid y mae yr Arglwydd Dduw yn goleuo iddynt, a hwy a deyrnasant yn oes oesoedd." D.S. -Bydd y cystadleuwyr at eu rhyddld i dde/nyddio y geiríau yn y drefn afynont. Y cyfansoddiadau i'w danfon i'r Beirniad, Mr. D. 0enkins, Mus. Bac, Aberystwyth, erbyn Tachwedd 30ain, 1881. K. TRE"oNES.} Y.gritenyddion Dolgelley. ÎT Cartref Oddicartref; Y CERDDOEION CYMREIG. TY GWALIA. (Private Hotel and Boarding HouseJ 9, Upper Woburn Place, LONDON, W.C. Perchmog {ProprietorJ E. JENEIN8. Argraffiad newydd WEITHIAU °CERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Prîs 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidfaol, Pris l£. Y Ddau Nodiant ai yr un copL GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road Chester ; William Hughes, Dolgelley ; I. Jones Treherbert; a'r holl Lyfrwerthwyr. JhEO^Y 0F ^USIC AND £oMP03ITION TAUGHT BY C0RRESP0NDEN0E. Addrrss:—Mr. C. FRANCIS LLOYD, Mus. Bac, Oxon., L. Mus., T. C. L., 12 Frank Plaoe, North Shields. Cerddoriaeth "Cronicl y Cerddor." Yn yr Hen Nodiant dr Sol-ffa. BHTF. 1 *CanyMede1wyr; Rhan-gan i T.T.B.B ... D. Em'.rn Evans. 2 Yr Arglwydd eydd yn teyrnasu; Anthem Jch:i TnomaB. 3 *Clyw f.;ÌQyr 'BLedydd; Rhau-gan ... Alaw Ddu. 4, 5 Y Crieiion j'D m.ii-wj Cyd-gan ... G. Gw< tit. 6, 7 *Yr iTanc swynol Cìoe: Canig ... C. L. \\ renshall. 7 Gwyn fyd y tangnefeddwyr j Ton i blant (S.A.B.)... Molianwn Dduw: Cyd-gan 9 «Hiraeth ; Rhan-gan i T. T. B, B. 10 Gwir yw'rgair; Anthem 11 Ar hyfryd hafaidd foreu ; Rhan-gan 12 Yr Arglwydd yw fy nghraig; Anchem 13 I bwy y mae gwae ? Anthem „ Glyn Galar : Emyn-don 14 *Bedd y dyn tylawd : Rhan-gan i T.T.B.B. D. Em'yn Eyans. 15, 16 Molianaf Ef etto; Anthem ... ... John Tiiomas. „ Pencraig; HenDon... ... ... D. J. Moigan. Yn y Sol-ffa yn unig:— D. Emìyn Evans. Paroh.fc.Piephen. J.W.Pa sonPriee. Owain Alaw. R. Wüls. T. Pnce. G. Gwtnt. Eos Liechyd. 8 *Nos Ser-belydrog (I blant) 9 O dywed i'm b'le caret fyw (I blant) R. S. Hug>-es. E. E. Davios. 10 Twrgwyn (Cynghaneddiad buddugol)... D. C. DaviF. 11,12 Beth a dalaf i'r Arglwyddj Anthem ... D. W. Lf-wis. Alaw Af; n. ... T. Jone* ... E. E. Dav.es. With English words also. Pris : Hen Nodiant, 2g. y rhifyn; Sol-fFa. Ig. Cartref (Iblant) Mae'r Iesu gyda ni (I blant) I fyny mae*r nef (I blant) Telbrau am " Caoirict T Cbrddob."—Anfonir tr*vy y poBfcJyu flsol am flwyddyn, un copi am 2s. 6ch.; dau am 4-. 3.; tri &m 6s. Yr elw arferol i Lyìrwerthwyr a dosbartb.yyr. PoJ archebion i'w hanfou i I. Jomm, Siotionora' 11 a:l. Trehar- bert, Glam.