Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL Y CEEDÜOE: CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlitli y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNORTHWYO YN NCDIANT gan M. 0. JONES, A.C. Rhif 16. HYDREF 1, 1881. Pkis 2<?. EISTEDDFOD MEIMONf CALAN, 1882. RBESTH O'R PRIP DESTYNAU. BARDDONIAETH. Pryddest, "Y Goron Ddrain." Gwobr £5. Beirniad, Parch. J. H. Evaus (Cynfaen), Caernarfon. CANIADAETH. I'r Côr o unrhyw nifer a gano yn oreu, "The Hearens are telling" (Creation), geiriau Cymreig ueu Seisnig. Gwobr£30. I'r Côr heb fod dros 40 a gano yn oreu, "Mor hawdd- gar yw dy bebyll" (Dr. Joseph Parry). Gwobr £8. 1 lais Tenor, "Total Eclipse" (Samson). Gwobr £2. I lais Bass, "Revenge, Timotheus Cries" (Alexander's Feast). Gwobr £L CERDDORIAETH. Am yr Anthem oreu ar y geiriau canlynöl, er cof am y diweddar Mr. Robert 01iver Rees. Gwobr £5. " Y cyfiawn a obeithia pan fyddo marw." "Da was, da a ffyddlawn, buost ffyddlawn ar ychydig, mi a'th osodaf ar lawer, dos i mewn i lawenydd dy Arglwydd." "Mor ddedwydd yw y rhai drwy ffydd Sy'n myn'd u dir y byw, Eu henwau'n perarogli sydd, A'u hun mor felus yw," &c. "Ac ni bydd nos yno, ac ni raid iddynt wrth ganwyll, na goleuni haul; oblegid y mae yr Arglwydd Dduw yn goleuo iddynt, a hwy a deyrnasant yn oes oesoedd." D.S. -Bydd y cystadlemcyr at eu rhyddíd i ddefnyddio y geiriau yn y drefn afynout. Y cyfansoddiadau i'w danfon i'r Beirniad, Mr. D. Jenhins, Mus. Bac, Aberystwyth, erbyn Tachwedd 30ain, 1881. Dolgelley. O. O. ROBERTS, ì v -t ,,. R. TRE VOR JONES. j ^ ^grifenyddion Cartref Oddicartref; TT Y CERDDORION CYMREIG. TY GWALIA. (Private Hotel and Boarding House) 9, Upper Woburn Place, LONDON, W.C. Terchmog (Proprietor) E, JENEINS. Argraffiad newydd WEITHIAU CERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABACUC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem Gynulleidíaol, Pris lf. Y Ddau Nodiant ar yr un copi. GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road Chester ; William Hughes, Dolgelley; I. Jones, Treherbert; a'r holl Lyfrwerthwyr. ALLAN O'R WASG, PRIS 3c. yn y ddau nodiant, ANTHEM NEWYDD, "Fy Ndw, Fy Nuw, Paham y'm Gwrthodaist," Gan W. Rees. I'w chael, gan I. Jones, Treherbert Cerddoriaeth "Cronicl y Cerddor." Yn yr Hen Nodiant ar Sol-ffa. BHTF. 1 *Can y Medelwyr; lthan-gan i T.T.B.B ... D. Emlyn Evans. 2 Yr Arglwydd eydd yn teyrnasu; Antiiem John Thomas. 3 *Clyw gân yr'Hedydd; Rhan-gan ... Alaw Ddu. 4, 5 Y Crisüon yn marw; Cyd-gán ... G. Gwent. *Yr ifanc swynol Cloe: Canig ..* C. L. Wrenshall. i blant D. Emlyn Evans. Pan-h.E.Stephen. J. W.ParPonPrice. Owain Alaw. R. Mills. T. Frice. (í. Gwent. Eos Llechvd. 6, 7 7 Gwyn fyd y tangnefeddwyr; Ton i blant (S. A. B.)......... 8 Molianwn Dduw: Cyd-gan 9 *Hiraeth : Rhan-gan i T. T. B. B. 10 Gwir yw'rgair; Anthem 11 Ar hyfryd hafaidd foreu ; Rhan-gan 12 Yr Arglwydd yw fy nghrai«r; Anthem 13 I bwy y mae gwae ? Anthem „ Glrn Galar : Emyn-don 14 *Bedd'y dyn tylawd : Rhan-gaû i T.T.B.B. D. Emlyn Evan». 16, 16 Moîianaf Ef etto; Anthem ... ... JohnThomas. „ Pencraig; HenDon... ... ... D. J. Morgan. Yn y Sol-ffa yn unig:— 8 'Nos Ser-belydrog (I blant) ......{ÿ™ nuglei 9 0 dywed i'm b'le caret fyw (I blant) ... E. E. Davies. 10 Twrgwyn (Cynghaneddiad buddugol)... D. C. Davis. 11,12 Beth a dalaf i'r Arglwydd; Anthem ... D. W. Lewis. 12 Cartref (Iblant) ... ... \.. Alaw Afan. 14 Mae'r Iesu gyda ni (Iblant) ... T. Jones. * With English words aho. Pris : Hen Nodiant, 2g. y rhifyn; Sol-ffa lg. Tjslbbaü am " Cbonicl t Cbbddob."—Anfonir trwy y post yn fisol am flwyddyn, un copi am 2s. 6ch.; dau am 4s. 3.; tri am 6s Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr a dosbartbwyr. Pob archebion i'w hanfou i I. JoajU, Statioaois' H*ll. TtẁBê* beit, Glam. >•