Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN MISOL, At icasanaeth CerädoHfyetJi ynmhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFÀ : D.. EMLYN JJTàNS, GYNORTHWYO ÎN NODIANT gan M. O. JONESi A.C. Ehif 15. MEDI 1,-1881. =r Peis % EISTEDDFOD MEIRION, CÄLAN, 1882. ItHESTIt © ©ESIÌ'MAr, BARDDONIAETH. P4$ddest, "YGoronDdrain." Gwobr £5. Beirniad, Parch. J. H. Evans (Cynfaen), Caernarfon. CANIADAETH. I'r Côr o un'rbyw nifer a gano yn oreu, "The Heavens are telling" (Creation), geiriau Cymreig neu Seisnig.. Gwobr £30. I'r Côr heb fod dros 40 a gano yn oreu, "Mor hawdd- gar yw dy bebyll" (Dr. Joseph Parry). Gwobr £8. I lais Tenör, "Total Eclipse" (Samson). Gwobr £2 I lais Bass, "Revenge, Timotheus Cries" (Alexander's Feast). Gwobr £1. CERDDORIAETH. Amyr Anthem oreu ar y geiriau canlynöl, er cof am y diwêddar Mr. Robert Ohver Rees. Gwobr £5. " Y cyfiawn a obeithia pan fyddo m arw.'' ' 'Da was, da a ffyddlawn, buost flyddlawn ar ychydig, mi a'th ©sodaf ar lawer, dos i mewn i îawenydd dyvArglwydd." "Mor ddedwydd yw y rhai drwy flydd Sy'n myn'do dir y by w, ffëk ' . ú Eu henwau'n perarogli %d<L - A'u hun mör felus yw^' &c. '£-" ni bydd nos yno, ac ni raid iddynt wrth gajfwyll, ji haul; oblegid y mae yr Arglwydd Dduw yn a hwy a deyrnasant yn oes oesoedd." D.S.- y geiriau yn y iadleuwyr at eu rhyddid&ddefnyddio ■ fynont. Y cyfansoddiadau i'w^dànfon i'r Beirniad, Mr. D. Jenkins/Mus. Bac., Aberystwyth, erbyn Tachwedd 30ain, 1881. Dolgelley. O. O. ROBERTS, 1 v .. ,,. R. TRÈV0R JONES. / Ysgnfenyddion ArgrafiBad newydd ^| weithia€ cerddorol Y DIWEDDAE JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROD GWEDDI HABAC LÍC, Cantata Gysegredig, Pris 1/6* ADDOLIAD, Anthem GynuUeidfaol, Pris 1|. Y Ddau Nodiant ar yr un copL GOSTYNGIAD 1 GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,GrosvenoT Park Roaò Chester; William Hughes, Dolgelley ; I. Joneb Treherbert; a'r holl Lyfrwerthwyr. ALLAN O'R WA.SG, PRIS 3c. yn y ddau nodiant, ANTflEM NEWYDD, "Fv Nuw, Fy Nüw, Paham y'm Gwrthodaist," Gan W. Rees. I'w chael, gan L Jones, Treherbert Cerddoriaeth "Oronicl y Cerddor." Yn yr. Hen Nodiant dr Sol-fa. BHIF. 1 *Can y Medelwyr; Rhan-gan i T.T.B.B ... D.EmlynEvan*. 2 Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu; Anthem John Thomas. 3 *Clyw eân yr'Hedydd; Rhan-gan ... Alaw Ddu. 4, 5 Y Crisiionyn marw; Cyd-gan ... G. Gwent. 6, 7 *Yr ifano swynol Cloe: Canig ... C. L. WrenshalL 7 Gwyn fyd y tangnefeddwyr; Ton i blant ,(S. A. B.)... ... ... ... D. Emîyn Evans. 8 Molianwn Dduw: Cyd-gan ... ... Parch.E.Stephen. 9 «Hiraeth ; Rhan-gan i T. T. B, B. ... J.W.ParsonPrice. 10 Gwiryw'rgair; Anthem ... ... Owain Alaw. JJL Ar hyfryd hafaidd foreu ; Rhan-gan ... R. Mills. .12 Yr Arglwydd yw fy nghraig; Anthem ... T. Price. 13 Ibwy ymaegwae? Anthem ... G. Gwent. / „ GlynGalar: Emyn-don ... ... EosLlechyd. Ti-i *(Eedd y dyn tylawd : Rhan-gan ... D. Emlyn Evan&. / ^>H;. Yn y Sol-ffa yn unig:— èY^Nos Ser-belydrog (Iblant) {Llew Llwyfo. R. S. Hughes. 9 Odywedi'mb'lecaret fyw (Iblant) ... E. E. Davies. 10 Twrgwyn (Cynghaneddiadbuddugol)... D. C. Davis. 11,12 Beth a dalaf i'r Arglwydd; Anthem... D. W. Lewis. 12 Cartref (Iblant) ....... ... Alaw Afan. i Mae'r Iesu gyda ni (Iblärit) 'j. ... 1. Jones. . * With English worà\aUo*- Pris : Hen Nodiant, 2g. y rhifyn; So%& l^ 11 -ŵ Telerau am "CRoìttCL y Cerddor. "—Anfonir trwy j post yn fisol am flwyddyn, un copi am 2s. 6c.; dau am 4s. 3c.; tri am 6s. îr elw arferol i Lyfrwerth- wyr a Dosbarthwýr. Pob archebion i'w hanfoa ■ * i L Jones, Sfeationers' HaH, Treherbept. r.