Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Cerddoriaeth yn mhlith y Cymry. O DAN OLYGIAETH YN CAEL EI Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVA.NS, GYNORTHWYO ÎN NODIANT gan M. O. JONES, A.C. Rhif 14. AWST 1, 1881. Pris 2e. Newydd eu Oyhoeddi. YFANWY (MWANWY): Ceiriog, a'r geiriau Seisnig gan Titus Lewis, f.s.a. Y gerddoriaeth (yn y ddau nodiant) gan D. Emlyn Evans. Pris 6cL yK ENETH WEN ( The lovely I Maid) : Balad i Mezzo Soprano. Y geiriau Cymreig gan Mynyddog, yn nghyda lled-gyfieithiad i'r Saesneg gan Brythonfryn. Y gerddoriaeth gan D. Emlyn Evans. Pris Swllt. ADSAIN O'E GLYN (Echo from j[\_ the Valley/. Cân i Baritone er cof am y diweddar Alaw Buallt. Y Geiriau gan Eurfryn, a Titus Lewis, f.s.a. Y gerddoriaeth gan D. Emlyn Evans. Pris, Hen Nodiant, ls. Sol-ffa, 4c. VR ENETH DLAWD AMDDI- X FAD ; Cân i Sorano^ neu Denor. Y geiriau gan Parch. Gurnos Jones, a'r. gerddoriaeth ( yn y ddau nodiant) gan R. S.Hughes. Pris 6ch. LLAM Y CAEIADAU (Lovers' Leap )j Cân i Soprano neu Denor. Y geiriau fn Ap Ceredig, Llundain; a'r gerddoriaeth gan S. Hughes. Pris Swllt. rtAN Y FAM I'W PHLENTYN ; \J Mezzo Soprano. Y geiriau gan Glan Padarn, a'r gerddoriaeth (yn y ddau nodiant) gan R. S. Hughes. Pris 6ch. Î1FABWEL! (Farewell!) Cân i Denor (yn cael ei chanu gan Eos Morlais), gan M. W. Griffiths. Pris ls. Docísing Catch, NEU YMRYSON RHWNG GWEITHWYR A'U GORUCHWYLWYR, GAN GWILYM GWENT. YN Y DDAU NODIANT, PRIS TAIR CEINIOG. Treherbert : Cyhoeddedig ac *r werth gan I. Jonefc, Stationer»' Hall. Argrafiaad newydd WEITHIAU CERDDOROL Y DIWEDDAR JOHN AMBROSE LLOYD. YN AWR YN BAROÖ GWEDDI HABACÜC, CantataGysegredig, Pris 1/6. ADDOLIAD, Anthem GynuUeidfaol, Pris l£. Y Ddau Nodiant ar yr un copL GOSTYNGIAD I GORAU. Ymofyner a J. Ambrose Lloyd,Grosvenor Park Road, Chester ; William Hughes, Dolgelley ; I. Jones, Treherhert; a'r holl Lyfrwerthwyr. ALLAN O'R WA.SG, PRIS 3c. yn y ddau nodiant, ANTflEM NEWYDD, "Fy Nuw, Fv Nttw, Paham y'm Gwbthodaist," Gan W. Rees. I'w chael, gan I. Jones, Treherbert Oerddoriaeth "Cronicl y Cerddor." Tn yr Hen Nodiant a'r Sol-ffa. BHIF. 1 *Can y Medelwyr; Rhan-gan i T.T.B.B ... D.EmlynEvan«. 2 Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu; Anthem John Thomaa. 3 *Clyw gân yr'Hedydd; Rhan-gan ... Alaw Ddu. 4, 5 Y Crisiion yn marw; Cyd-gau ... G. Gwent. 6, 7 *Yr ifanc swynol Cloe : Canig ... C. L. Wrenshall. 7 Gwyn fyd y tanguefeddwyr j Ton i blant (S. A. B.) 8 Molianwn Dduw: Cyd-gan 9 *Hiraeth ; Rhan-gan'i T. T. B. B. D. Emlyn Evans. Parch.E.Stephen. J.W.ParsonPrice. Owain Alaw. R. Mills. T. Price. G. Gwent. . , Eos Llechyd. 10 Gwir yw'rgair; Anthem H Ar hyf ryd hafaidd f oreu ; Rhan-gan 13 Yr Arglwydd yw fy nghraig; Anthem ... 13 I bwy y mae gwae'? Anthcm „ Glyu Galar : Emyn-don Tn y Sol-ffa yn unig:— 8*N08Ser-belydrog(Iblant) ......{ ^S. hÄ'. 9 O dywed i'm b'le caret fyw (I blant) ... E. É. Davies. 10 Twrgwyn (Cynghaneddiad buddugol)... D. C. Davis. 11.12 Beth a dalaf i'r Arglwydd; Anthem... D. W. Lewis. 12 Cartref (Iblant) ... ... ... Alaw Afan. * With Engìish toords also. Pris : Hen Nodiant, 2g. y rhifyn; Sol-ffa lg. Teleratj am "Ceonicl y Cerddor."—Anfonir trwy y post yn fisol am flwyddyn, un copi am 2s. Cc; dau am 4s. 3c.; tri am 6s. \'r elw arferol i Lyfrweita- Pob archebion i'w hanfon wyr a Dosbarthwyr. Pob i I. Joaes, Stationer*' Hall, Treherbt rt.