Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CERDÜOE: CYLCHGRAWN MISOL, At wasanacth Cerdäoriaeth yn mhlith y Cymry. o i5an olygiaetii yn cabl ki Y TONIC SOL-FFA D. EMLYN EVANS, GYNOliTllWY.O \N NOIHANT gan M. 0. «IGNES, A.C. lluiv 13. GORPHENAF 1, 1881. Pris 2<r. CYNWYSIAC Certldor'-aetíi.—"I Bwy Y mae uwar?" Anthem gan (ìwilyin Gweut. "Clyn Galau." lSuiyu-dôu gau y Parch. O. Daviës ( Eos Ele^hyd ). Aaerehiaíl Ailioüidau Lleol yr Athrofa GTrddorolFreu Barddoniaeth ... ... ... ; Cyfeiliant Vr Emyu-dôn yn y Sol-ffa ,, yu yr Hen >Todiant ... V yrif dd.irn yn ySol-ffa... ('ongl y Tonio "Scl-ffa — Y Bryfddinas Bwrdd y Golygydd— ln Mèmoriaui Kistt'ddiod Gadeiriol y Cloehfaen-— Líanesioi Hysbysiadau TU hinol DAL. 193 194 191 195 197 198 193 201 20-_> •20:'. 204 të~T Oerddoriasth tin rhifyn nesaf : —" Bedd y dyn tylawd,'" líhan-gan i leisiau gWrywaidd gan 'ì). Endyn Evans, a dain í'r plant Yu yr nn rliifyu eyehwynir cyhoeddiad y CvKMK- ÌAOYUD ChHDDOHoL. ANER0HIAD. Brllach y mae y "• Chonicl" wedi cyrhaedd pen ei flwydd £yutaf, ne uid annihiiödol, nac anfuddiol hwyraeh, í'yad i iiinati duflu golwg yn ol ar ein gweithrediad.au yn ystud y deuddeg mis diweddaf, Nid yw yn angenrheidiol i ni nodi yma yr liyn a'n cymhellodd fel oyhoeddwr ac fel gol- ygwyr i anturio i faes tnifferthusCjlehgronhieth gerddorol, gosodasom allanein rhesymau yn bur gyflfun yn Un o'n rhifynau blacnorol, a<- nid oes eisiau gwell profion o'r dytnunoldeb u'mngen oedd am gyhoeddiad o'r faih na'r derbyniad y nuie y tl Chonicl" wedi ei gael gan y cyhoedd, a'r gymeradwyneth y niae wedi dderbyn oddiar law y mwyafrif mawr o brif gerddorion Cymru, ac o rai Cymreig Lloegr a'r Átncrig. Yr ydym Jiior bell ag y gall ein critig mwyaf gwr'ih- wynebus fod o gredu eiti bod eisioes yu holl-ber- ffaith, yn imig honwn i ùi wnend ein go.cu o dan yr amgylchiadau, ac y gobeithiwn o ris i ris welfa ar eîn hyindreehiüu a'u cyrhaeddiadau preseuol. Gydag yn mron unfrydedd hollol y mae ciu cerddorion wedi eiu cynorthwyo gyda'r parod- rwydd mŵyaf drwy ein cynysgaeddu â chyfan- soddiadau newydd a phwrpasol, heb fod yn rhy anhawdd ar y naill law na diddim ar y llall; y inae ein rhestr am y flwyddyn a batiodd yr hou a gynwysa enwau y Parch. E. Stephen ( Tan- yinarian ). Owain Alaw. Gwilym Gwent, Jol.n. Thonias (Llanwrtyd), Alaw Ddu, F. S. Hughe^, J. W. Parsou Priee, ft. Mills, Alaw Afan, 1. Price ( Rhymni), I). W. Lewis (Brynamau ), y Golygydd, a chyfansoddwyr diweddarach, yu brawf o'r hyn a gyflawnwỳd ac yn ernés o'r hyn a obeithiwn gyflawni yu y < yfodol. Tra yn gofaluauigyfasnoddiadaugan ein prif gerddorion, guelír nad ydym yíi aunghofus o ysgrifenwyr ieuaingc Yn annibynol ar y jnif ddarn yr hwn a gyhoeddir yn y Ddau Nodiant, ac yn fynych yn y ddwy iaith, yr y<lys gyda'r amcan o ofalu miii y tô ieuanc we<li dyfod i'r penderfynìad o gyhoeddi jn íisol ddarnau byrion addas i blant, anthemau i gôr yr ysgol, ambell i hen dón wedi ei h'id-drefnu, ac ni a obeithiwn, ambeìl i dôn newydd ag a fydd yn werth ei rhoddi ar gôf a chadw. Yn ystod y flwyddyu hefyd rhoddwyd gwobrau niewu llyfrau ac ntewn ariau am ddad- ans<xl<li, cyngliHneddu broddegau byiou ac uu hen dôn, cyfansoddi darnau i blant, a rhan- ganau; eredwn ein bod yn byn yu gwneud gwasanaeth da i gerthloriaeth a£ i gerddorion Cymru, ac y mae yr ugeiniau Jawer o ysgrifau a dderbyniwyd yn proíi y dyddordeb a grëlwyd drwy hyn. Yn mysg pothau ereill cyhoeddwyd beirniadae'hau gan rai o'n prif ddynion, ysgrifau ar byngeiai' gwahanol, a rhai o honynt yu byngciau nad oedd hyd yn hyn unrhyw driniaeth o honynt wedi ymddangos yn y Gymraeg; y mae testunau ereillyrun mor bwysig a allein ddodi yu yr un rhestr agagant eiu sylw o bryd ibryil. Yn eiu colofn adolygia<lol yindicchasom fod yn oncst hcb ddolurio teiinladau neb; nid ydym wedi caniatliau yr un gair o gecraeth i ym- ddangds aui, na chan, neb ; gwir i ni gael ein tcintio i/'dalifr pwyth" yn ol <lroion i'r rhai a gamddcí'nyddiant y wasg i'w dybeuiou persouol,