Skip to main content

BAflER Y GROES. Rhif. 6. MAI, 1857. Cyf. IIL "Pẅy a ddiystyrodd ddydd y peihau bychain ?"—Zecii. 4. ÌO. Megis ag yr ydoedd adeg llefariad y frawddeg hon gan y jproffwyd yn amser dychweliad Israel o gaethiwed Babi- lon ac yn gyfnod o bwys i'r genedl, a digwyddiadau mawr- ion i esgor o ddechreuadau egwein, cyfnewidiad trwyadl yn amgylchiadau y genedl yn dibynu ar weithrediadau Zorobabel a'i lu a diwygiadau mawrion i'w cynyrchu o *'' ddydd y pethau bychain." Felly héfyd y gwelir wrth drafod holl helyntion yr oesau terfyûoí fòd y canlyniadan mwyaf pwýsig a màwreddog, pa un bynnag ai da ái drwg, wedi dechreu mewn pethau bychain; heb son am engreifft- iau o'r ysgrythyr îan y mae hanes diweddarach méwn bÿd ac Eglwys yn dysgu i ni wersi pwysig, ac yft rhybùcfdion amlwg na ddylem er dim "ddiýstyru dydâ y 'pethau 'bychain."—Nis gwyddom beth fydd canlyniadau y weith- red fwyaf ddisylw ; y daioni Ue'wf yn awr a all gynyrchu y digwyddiadau mwyaf dylynwadol; ycamddealltwriaeth lleiaf yn bresenol a ail esgor ar ganlyniadau dychrynllyd rhagllaw mewn amser dyfodol, gan hynny, " na ddiys- tyra ddydd y pethau bychain." Gwaith Seithnyen feddw yn gadael y dyfrddorau'n agored am ùn noson, fu'n foddion i foddi'r Gantre'r Gwaelod a thrigolion ei holl faesdrefi. Buchedd aflan Gwytherin Frenin a dynodd i lawr felldith ar y genedl, àmrafael Artìmr àc ychydig anghydfod gwladol, ynghyd a ffolineb o wahodd cstroniaid i'r ang- 4iy<.lfodji rhoddai fantais i"r Saxouiaid wlâdychu, ac ynr-