Skip to main content

Sánê^y gèoës, %hf. 5. EBRILL, 1857. . Cyf. III. g Ẃpẃettfiag Ẅjioatoiatìẁ. -n Öddiwrth y ífaith fod cynnifér o bleidiau crefyddol yri ÿ Wlad, yn ymsefydiu yn yr un gymmydogaeth—pob un yri 'nonni hawl i gäel éi chyfrif yn rhan wirioneddol o Egìwys Crist ar y ddaear, y mae dynion da, a gwir Gristìonogol, tl myfyrgar, yn canfod achos i alaru a gofìdio, o herwydd fod- gwrthgiíiad mor gyffrèdinol wedi cymmeryd lie, oddiwrth egwyddorìon safadwy y Testament Newydd. Nid hawdd- yw cael gan ddynion ystyried y matter hwn fe'l ag y dyì- ent. Y maent yn rhy aml yn cymmeryd yn ganiattaol fod pethau fel ag y maent, ar y cyfan, yn lied dda; neu, os oes drygau yn bodoh, eu bod y cyfryw nas gallesid eu- gochel. ■'.-'■ '"' '' . Fel hyn, cymmerir agwedd grefyddol y wlád yri brèsefî- nol megis safon, ac esponir gair Duw yh/y fath fodd agi gydweddu â'r safon hon. Nid gwaitli doeth ydyw hyjúu' Ös gwir yw y bernir ni Gristionogion, ar y dydd olaf^ yn ol y Gair Dwyfol, yr hwiî sydd ysgrifenedig yn Llyfr Duw, y mae yn tẅiyfg ei bod hi yn íattèr o anféidroi bwys i bob dyn^ a eilẃ eíìttiri yn Gristion, ei fod yn jâ^ÿ - ddeall y Gair hwníiw. Deddf y Cristion a roddwyd íddo, gan yr Arglẃydd Iesu, trWy ysgrifeniàdau ëi Eíengyiwyr a"i Apostolion. Nid rhyw philosophyddiaeth, yn gynnwŷs- edig o ddrydh-feddyliàu yn unig, heb fod yn gorclíỳmyn ufudd-dod o un math, megis eflaith éi dérbyniad, yw.ý dadguddisd a roddwyd i'r byd gari Gristí Pè bfŵÿ