Skip to main content

BANER Y GROES. Rhif. 7. MEHRFIN, 1855. Cyf. J. £ul g DrtntHŴ, Braidd cya i'r lliuellau hyu daraw ar sylw ein darllenwŷr bydd Sui y Drindod wedi myued heibio! Uu liauuer o flwyddyu yr Eglwys wedi ciìio yinaith. Nid allwu nioi gaiw yu ol. Y niae wedi passio; a plia beth a adawodd hi o*i hol? Pa olion o honi a welir yu nhragywyddoldtíb ? Daeth yr Adfeut gyd â'i syniaduu tawel, ofnadwy, gyd â llygaid yn edryoh yralaen ac yn ol. Yinlaen at farn arswydus; yn ol at yr hyu yn uuig a wua'r meddwl am y farn honno yu oddefadwy. Parai i ni edryeh yu ol at ben- tref bychan a tliawel, lle y preswyliai morwynig ieuangc, mewu bwthyu isel, heb i'awr o ueb yu gwybod nacyn ineddwl am daui, oddi gerth y Sant yu y nef, yr Hwn a roddod iddi ras; Yspryd y Goruchaf a'i cysgododd:—" Ain hynuy hefyd y Peth Sanctaidd a aner o honot ti, a elwir yn Fab Duw." Yna daeth y Nadolig, ai garolau Uawen, gau lefaru am ei Enedigaeth Ef, yr Hwn yw ein Hathraw, ein Prynwr, ein Harsjlwydd; ond yn gymmysg ai orfoledd Ef y mae llais o wae, oblegid braidd yr ymddangoswn fel yn dechreu aruo cyn clywed y honom am yr Enwaediad—tywalltiud cyntaf Gwaed yr Oeu, ac arwydd hefyd y rhaid i uiunau ddioddef poen cyu cael mwyuhad o ddedwyddwch cyflawn. Yu nesaf daw yr Ystwyll, gau ddwyu newyddion da, Iachawdwriaeth i bawb, luddew a Cheuedlddyu hefyd; ond y inae gau hwu yu yr un ruudd ei alaw lieddí', yn dwyn dagrau i'u llygaid, oblegid sonia am anrbegion yu cael eu dodi wrth draed ein Hathraw. Oud pa ryw aurhegion a roddwn ni? A gawn ni roddi pethau rhad ? Oui i'ydd i ui roddi wrth ei grỳd y goreu ar ein belw ? Gadawodd Efe'r nefoedd er ein mwyn ni. CYF. 1. H