Skip to main content

OOCf OOCXX«X»OÛOCOOÛ30C<XOCOX00300ÜOI3000CŴC; BANER Y GROES; SEF, ©ölc^graton lEglfogsíg, IONAWR, 1855. Cyfrol I. ¥ ©gnntogstaö. Parch i Dý Dduw .. .. * . Dafydd Llwyd, neu Ddyddiau Cromwel Corganu Briwsion:—Y Ffydd Gatholig Mis Ionawr Adolygiad y Wasg :—Y Pren Yw Enw yr Iesu Emyn yr Ystwyll Y Bhyfel; Hyspysiadau, &c. . 13 . 15 . 18 . 19 . 20 . 21 . 23 . 24 Clawr. Piiinau Ysjrrifenu Dur OilIoU. PENNODODD y FrenhÌDes Joseph Gillott, Bhnoingham, yn ẁneuth- urwr Pionaa Ysgrifennu Dur i'w Mawrhydi, Ebrill 13,1840. Gwneir y pinnau Braint Lythyr tra rhagorol hyn oddur a metteloedd eraill, a gwerthir hwy gan holl lyfr a phapur werthwyr y deyrnas. Gwneir droa gan miliwn ar hugain o'r pintfau hyn-bob blwyddyn yng ngweithfèydd Joseph Gillott! Bhybudd.—Arwyddir yr holl binnau o'i fasnachdy ef *' Joseph Gillott;" a dymunir ur werthwyr nodi fod ei gardenau o binnau wedi en rhwymo yn syppynau yn cynnwys dwsin ym mliob un; a cihanddynt labedyn oddi allan gyd à'i arwydd-nôd ef. *** Bydded i brynwyr nodi fod ar boh pin o'r rhif 303, yr argraph, " Joseph Gillott's extra Fine," ac hefyd fod pob syppyn yn cynnwys, heb- law y rhif, enw y gwneuthurwr ar y labedyn. Y mae y rhybudd hwn yn angenrheidiol o herwydd fod gwneuthurwyr eraill yn mabwysiadu y rhif arwyddocçáol uchod, trwy ba un yr adnabyddir pin gynllunol Joseph Gillott, yr hwn sydd mor enwog yn Unol Daleithiau yr America, ymha le y gwerthir y pirinau dilynol hyn. •Sf" Ymae J. G. wedi parottôi, ar ddymuniad rhai sy ganddynt cryn lawer i wneud â gofal athrawaidd, ei binnau gwarrantedig, i ysgolion a'r cyhoedd, o amryw raddau o ystwythder, y rhai a addaswyd yn neillduol i'w harferion, a chanddynt flaenion cul, canolig, a llydain, i'r amrywiol fathau o ysgrifenu mewn ysgolion- Cyfanwerth, &c, yngweithféydd Victoria, Heol Graham, Birmingham, a 37, Grace Church-street, Lluudain. LLUNDAIN : HUGHES A BUTLEB, ST. MABTIN'S-LE-GRANT>. TREFFYNNON : W. MORRIS. S^^°OOOOOCÇ^OCOCO?XOOOO,X!q025|.