Skip to main content

tt< «"Ç^ f BANER Y GROES. " Gwelwch pan gyfodo Efe FANER ar y mynydd- oedd."—Esaiah xviii. 3. Rhif. ü.]________MAI, 1856.________cyf. II. ffl | ŵpiWJÌSÌai. & Gweinidog yr Alban............................... 65 Barddas......................................... 63 Gwyddoniaeth Gymraeg........................ 70 Son am Ysprydion.........-..................... 72 Athrawon yr Ysgol Sul, (parhad o'r Rhif. diweddaf) .74 YGronyn'Yd .................................... 7ö Y Pader......................................... 76 GOHEBIAETH : Y'Cnul—Attebiafl i Torrwr BedJau............... 76 Priodas o D«iwyfol OHeiniai.................... 77 BARDDONIAETH: Mai............................................. 77 M Bwth fy Nhad.................................. 78 M amrywiaeth: $$ Adolygiad y Wasg—"Yr Olyniaeth Apostolaidd," 70 f\ Cwestiwn anhawdd ei Atteb .................... 79 "3 Hanes y Gymanfa Rglwysig .................... 80 Chwedlau—Ffraethineb—Swmbwl i'r Gydwybod.. 80 Hanes Cyfarfod y GymdeithasLeygol—Hyspysiadau, Clawr B@ AT DDOSPARTHWYR A DERBYNWYR ' BANER Y GROES.' DYMMUNIR arnoch anfon eiçh Orders yn brydlon i , , ' Swyddfa Madog,' Tremádog, ac anfonir ùnrhyw nifer íH Esi o ddwsin ac uchod yn ddidoll drwy'r Po*t; yr elw arfeiol i ^ 1§ lyfrwerthwyradosparthwyr; acymddiriedir ich ffyddlondeb M P? chìçi am ehangn ei lledaeniad. Canfyddir helaethiad "Baner g|í y Groes" yn y Rhifyn hwn, am yr un bris. ý'R» llundain: hughes a butler, st. martin's.-le- grand. tremado.g: r. i. jones. ^lfew ^RIS GEINI0G-Í .Jár^*