Skip to main content

yiff1* CYLCHGRAWN Y BLAID GENEDLAETHOL. O DAN OLYGIAETH R. H. MORGAN, M.A., Menai Bridge, AC O. M. EDWARDS, B.A., Rhydychen. Cyf. II. HYDREF, 1889. Rhif 10. •VI»<Vb,U/iíyb''i,VWVV'j/fcVO/V^^ CYNWYSIAD :— Dau RagymadRODD. i. Barn Theophilus Evans am gyfieithu. 2. Hanes Elis Puw .. .. .. 529 A Chat about America. By W. Lewis Jones, B.A., Bangor . . .. .. .. 534 CANU'R Cysegr. Gan L. J. Roberts, B.A., Aber Aeron 541 The Hymns of Wales. iii. By the Rev. Ellis Edwards, M.A., YBala .. .. • ■ 55<> Pulpud Cymru Fydd. Gan y Parch. Z. Mather, Abermaw .. .. 551 ClASSICS IN London. By J. Young Evans, B.A., Oxford 566 Yr ORGRAFF. 1. Dyblu'r Cydseiniaid. Gan E. Jones, B.A., Lerpwl. 2. Penbleth Dyn Gonest. Gan G. M. Roberts, Tan y Bwlch. 3. Difrawder^Pechadur, Gan S. Wynn, Llunden .. .. .. .. 574 Notes ... .. .. - .". .. 579 Llafar Gwlad. iv. Tyddewi. Gan H. W. Evans, Solfach .. .. .. .. .. 584 The Blacrsmith (Hiraethog). By R. M. Lewis, Swansea 586 Llyfrau'r Mis .. .. .. .. .. 587 Emynnau Gwledydd Eraill. II. Emyn Heber. Gan y Parch. Ellis Edwards, M.A., Y Bala .. . . 592 PRIS CH WE'CHEINIOG. Arçraffedìg a Chyhoeddcdìg gan E. W. Evans, Smithfield Lane, Dolgellau.