Skip to main content

.. ''■■■■•'.'.'.''. ' • ■" ' - ■ - CYLCHGRAWN Y BLAID GENEDLAETHOL GYMREIG. O DAN OLYGIAETH R. H.MORGAN.M.A., Menai Bridge, AC O. M. EDWARDS, B.A, Rhydychen. Cyf. II. AWST, 1889. Rhif 8. CYNWYSIAD :— CROESAW'R Cymry i'r REIRL Cymraeg.—Llythyr Richard Davics; Gobaith Dr. Powel; Llawcnydd Sion Tudur; Deisyfiad- Dr. Morgan; Cyn'gor Syr Tomos Jones, Rhybudd Charles Edwards .. .. .. .. 401 Welsh Piety. By the Rev. Grifhth Jones, of Llanddowror 408 Pwys A Mesur. Gan John Jones, M.A., Rhydychen .. 416 Welsh Nationalism and Revolutionary Politics. By J. Arthur Price, B.A., Lincoln's Inn .. .. 424 ' Llafar Gwlad.—I. Llanfair Pwll Gwyn.cryll. Gan J. M. Jones, B.A., Coleg- y Gogledd .. ,. .. 438 The Hymns of Wales .. .. .. _ i .. 441 BARN'Y Wlad.—Hynafiaethau, gan M.; Dwy Ffon ynEisiau, gan y Frif Athraw Gethin Davies ; Orgraff ac Arddull, gan R. Hughes, Prifysgol Cyniru .. .. .. 444 NOTES. 450 AWGRYMIADAU. V 456 LLYFRAU'R Mis.—"Troyn yr Eidal;" " Llyfr y Tri Aderyn ;" " St. Dayid's College Magazine." .. .. .. 461 PRIS CHWE'CHEINIOG. Arçraffedig a Chyhocddcdiggan E. W. Eratis, Smifhjìeld Laric, Dolgellau. (ALL RIGHTS RE8ERVSD.)