Skip to main content

müMfrni Trt'ì_______ ^^U^..MUUh.MWftA,M'ihU>JL.I>Uk.l>AJ,^^.AArt^A.!1^WAJk.tUK,llt,.r.,'»,,HtA.AaMllMJl.^^li * k I ilUUUUUUUUUUUUM^dUUUUUIi -......- ■■-----ssmmms ■----------------------------------- ■u Ní H:i • CYLCHGRAWN Y BLAID GENEDLAETHOL GYMREIG. O DAN OLYGIAETH MR. T. J. HUGHES (ADFYFYR) DOLGELLAU. Cyf. II. MAWRTH, iJ Rhif. ;. C Y N W Y S I A D : - Wrlsh History in thk Lioht of Wrlsii Law. By Judge Brynmor Jones, LL.B. ... ... ... ... ... ... 113 Enyd oyda Chatwg Ddoeth. Gan Alafon .. ........122 The Reyolution in Monmouthshire. By Gwent ......131 Plaid (îymreio yn Nhy y Cyffredin. Gan E..........135 FORKI(îN ELEMENT8 IN THE WELSH LaNOUAOE. By Professor D. J. Evans, Ohio (InÌYP.rsity ... ...........140 NODIADAl' CYMREIO ..................... 144 NoTES.............................. 153 (JROANISATION llEPORTS : North Walos Liberal Eederation............... lí»9 Cymry yn y Coleoac : Rhydychen ........................ 1»V2 Aberystwyth........................ 1(5:1 BaRDOONIAETH: Byrfyfyr. ... .....................Iti7 Translafions from Welsh Hynins ... ... ... .. ldS PBIS CHWECHEINIOG. DOLGELLÀÜ : AK0RArkKDi8 a CHTaosDMDia cìa» K. W. Rvakb, Smithfibld La;««.