Skip to main content

">|wniJ'"U,*,ll,,'ll,,,nIMU",U,utlM,U,nBM,St',^l,1'üí»,B,'n!l'l:''M! t4)',,U,"ir'*',>«',ll',>(r' 11! ii"*.!' '. i "Hl,,il,-il' h "T'W 't.- 'il "ü"1;!' .i- »■'»- "j' --.p-u ■"if!,M'-ii,"8........i!,,'-,,í: "i! ',!!,,,!l'"l!,,HI,,,!lll"l";U,"ll1,lll",lll"ll",f,,"ll,,íP"il"«B,"IJ',K|"llí-"l|»iU»< JMkutl.,IU^a,<Wl'JMkiifci;RiJWftAifc^ -------------.........-......~----------- —........- ■--fî&B&^9mtL>i!j*sm&&Bssv&miiAiM------- •■ - - CYLCHGRAWN Y BLAID GENEDLAETHOL GYMREIG. O DAN OLYGIAETH MR. T. J. HUGHES (ADFYFYR) DOLGELLAU. Cyf. II. CHWEFROR, ií Rhif. 2. CYNWYSIAD: — ẄELSH lÍADICALlSM AND German Socialism. By Mr. Ivor Bowen, Gray's Inn, London.................. 57 Addyso Elfenol yn Nchymru. Gan Mr. Owen Prys, Leipzig, Germani ........................ 63 The Responsiiultty OP YOUNO Wales in Relation to Histoeical Research. By II. Foullces-Griffiths ...... 74 Ychydio Feddyliau ar Lywodraethiad Cartrefol. Gan ►A.-M. y Parch. J. Eiddon .Tones, Llanrug ............ S£> The Church in Wales and Nonconformíty. Gan J. Daviea, Salford..................•......... 91 Y Cynoiiorau Siroi...................... 9ö OlJOANTSATlON REPORTS : South Wales Liberal Federation: Arrangements for Annual Meetings ................. 10*2 North Wales Liberal Federalion ............ 103 CYMUU YN Y COLEOAU : r Edinburgh Welsh Srudeuts Sooiety........... Notes frotn Glasgow ......... *......... CORRESPONDENCE: Ysgolion Canolraddol < -ymrn ... ........... Barddoniaeth: Alluring Love; Tlie Mountain Brook .........