Skip to main content

,"H"i|H>"l ■"t!"1;i'"l!"tl"ni'"<l"'lrì; 'V"ll''1i-I!i ■■, Hr■»■'U ~1<"»iî■ ">"« -'<I"S' 'IP':;ì ■,0*,>tll"HM,U1,<l1",U'-WU',qr'«'1Mi"*ll"'H",il",ll"'ll",«!',t»''1H*'U-,*",tl'-W,li-^-',il";i,-'lj iìii>;<i:"<ii,"ü!",-S",.|-'«P"ẁ "'tí- -.."■"lí- -^- L,(ä,,IUMI<iil!..,!Mkiikulk,ifi uft ■!•., .:,'.„ ii,,!.....ii,,,lh,ii,,:H,.,;ii,.:l, ll,,fi,.,|!,,,n,Jli,;^ll»:l<rO»ilt,^ CYLCHGRAWN Y BLAID GENEDLAETHOL GYMREIG. O DAN OLYGIAETH MR. T. J. HÜGHES (ADFYFYR) DOLGELLAU, Cyf. II. , IONAWR, iì Rhif. i. C Y N W Y S I A D : - The Eecord OF a Yeah. By the Editor ............ 1 JpHN JONES. Gan Mr. Owen M. Edwards, Rhydychen ...... 7 THE PllOSPECTS OF WALES. By B................ 13 Tafodieithoedd Cymru. Gan Mr. D. M. Lewis ......... 23 Y Nadolig a'r CALAN. Gan y Proffeswr John Rhys, M.A., Rhyd- ychen ......... .................. 28 Wales AND SOCIALISM. By Richard Roherts, London ...... 35 Welsh National Notes : Art in Wales, Sir Theodore Martin and Welsh Culture, Welsh Industrial Arhitration......... 40 Wales in Parliament ......... ... ...... 41 Welsh Parliamentary Diyisíons ........ ... ... 47 Obôanizátion Reports..................... 40 Cymry yn y Colegau...... ............... 50 Correspondence : Mr. Lewis líorris, M.A., on "A Univërsity for Wales."............................ 53 Barddoniaeth : The Blind Girl, Maes Crogen, &c.......... 54 PRIS CHWECHEINIOG. DOLGELLAU : ARORAFFEDrO A CliTH0KDDKDlG QAN E. W. EVANS, SmITHFIBLD LaNS. i»v'»iV'<'v,,i^''«'v«tHvu|ivii|"i"v»ipi),rHi"wvwvum1i1 tron"!1 vvvvvvm %uvnwvw <v<wwvv<rvwwvv'Vi v uŵr* (ALL RI0HT6 RE8£«VED).