Skip to main content

LLEUAD YR OES. Rhif. 8.] AWST, 1827. [Cyf. 1. AT OLYGYDD LLEUAD YR OES. Syr,—Byddai yn drahoffgenyffl yn gystal a lluaws eraill, fel yrydyswedi am- lygui ini,pe cawn ychydig o hanes Morgan Llwyd o Wynedd, awdwr y Llyfyr rhagorol a elwir ' Y Tri Aderyn.* Nis gwn i, ac yr wyf ÿn roethu cael gwybod gan neb arall, gwr oba le ydoedd,—pauuai offeiriad, pregethwrymnesHduoJ, neu aelod yn mysg rhyw blaid neu gilydd. Yr hysbysrwydd lleiaf am y fath ysgrifenydd go- didogafyddaidderbyniol iawn. Yr Eiddych, &c. E. Trefortjs. SYLWAD. Buasaî ynhyfrydwch cyfartal genym roddi boddlondeb idd ein cyfaill ar y pen iichod, ond nid oes genym ar hyn o bryd ond dethol yr hyn oll a wyddom o'i gylch o Hanesy Bedyddwyr, gan Mr. Joshua Thomas, ond gwelsom hysbysiaeth ychydig amser yn ol bod yn meddiant Mr. Ellis Evans, Cefn Mawr, amryw llythyrau ysgrif- cnediggan Mr. Morgan Llwyd, a'i fod ar fwriado'u cyhoeddi yn mysg pèthau ereill. Dichon y gwyr un neu rai o'n gohebwyr yn mhellach yn ei gylch, osgwyddont, derbyniol iawn fyddai eu hysbysrwydd ar y pen.—Gou COFIANT BYR AM MR. MORGAN LLWYD, O WREÎHAM, GWYNEDD. YMAE yn debyg mai dan weini- dogaeth Mr. Walter Caradoc t y cafodd Mr.MorganLlwyd droedig<ieth. Yr oedd ef yn wr deallus iawn, ac yn barod anghyffredin ei ateb a'i ymad- rodd. Bu flynyddau yn weinidog ar dref | Wrexham. Yr oedd yn enwog iawn trwy Gymrn. Byddai gwyr y deheudir yn ei alw Morgan Llwyd o Wynedd. Yr oedd ef yn wr o ddwfn fyfyrdodan, ac yr oedd Uawer e bethau dirgelaidd, anhawdd i lawer eu deall yn ei ymadroddion, ei lythyr- au, ei lyfrau, &c. Yr oedd cymdeithas trwylythyrau rhwngMr. Wm. Erbury f Dywedir eni Mr. W, Cradoc mewn lle a clwir Trefela, plwyf Llangwm, wrth Lanfach- es, Monwy: ei fod yn etifedd cyfrifol yn y wlad, ondiddo gael ei ddwyn i fynu yn Rliydychen, mae yn debyg, mewn bwriad i fod yn weinidog yn eglwys Loegr. Pan oedd cymaínt o sou am Mr. Wroth trwy y gyniydogaeth, aeth ynteu i'w wrandaw, achafodd ei ddwysbigo, athrodd allan yn weinidog enwogiawn, ac a ymdrechodd lawer i daenu gwybodaeth yn mhlith y Cymry. Nid liir y bu nes ei sefvdlu trwy ryw raglun- iaeth yn weinidog ar dre'f Wrexham.' V mae yn ag ef, o gylch 1G45. Y mae rhai o'11 llythyrau wedi en hargraffu. Darfn i Mr. ThomasMcredithgerllaw y Dief- newydd yn sir Drefaldwyn,ail argraffa rhai o lythyrau Mr. Erbury yn ddi- weddar. Ysgrifenodd Mr. Llwydarr- ryw o lyfrau bychain yn Gymraeg, megys Llyfyr y tri Aderyn, Gair o'r Gair, Yr Ymroddiad, &c. Y mae genyf fi dri ilythyr o waith Ilaw Morgan Llwyd ei hun, y rhai a ddanfonodd ef at ei fam. Gan nad ydy w yn faith iawn, gosodaf on o hon- ynt ar lawr yma, er mwyn i'r darllen- ydd weled ei ddnll yn ysgrifenn. debyg ei fod ar y dechreu yn canlyn flfordd eg- Iwys Loegr, mcwn amryw bethau ; ond yn bre- geihwr nerthol ac awdurdodawl. Gwelodd Duw yn dda lwyddo ei weinidogaeth yno. Cy- fododd hyniddo lawer o elynìon. Eto pregethu yn ffyddlon yr oedd Mr. Cradoc, nid yn unig yn y dréf, ond hefyd arhyd y wlad. Mor fawr oedd llid had y ddraig yn ei erbyn trwy holl Wynedd, felnad aiighoriwyd eienw'ef ynò hyd heddyw. Os bydd yn y parthau hyny rai yn ymddangos yn fwy crefyddnl na cliyfl'redin, gelwir hwynt Cradociaid, mewn ffordd o wawd ac erlid. 2 F