Skip to main content

LLEUAl) YR OES. Rhn. 3.] MAWRTH, 1827. [Cyf. 1. îtHAI O DDYWEDIADAU SATHREDIG Y DIWEDDAR BARCH. GRYFFYDD WILIAMS, [Cofiant yr hwn a ymddangosodd yn Rhifyn Ionawr] DADGUDDIEDIO GAN GYFAILL. YMAE Duw yu aml yn goddef cyflwr ei bobl i ddyfod braidd yn annobeithiol cyn ymddangos er eu cynnorthwy. Yr oedd pob drẃs yn gauedig pan oedd Moses wrth y môr coch, ond yr hwn oedd rhyngddo â'r nefoedd. Clywodd Duw ei gri, (er yn ddirgel- aidd) ac a:>fonodd ymwared; felly, gredadyn, pan yr ydw^tyn y fath an- hawsdra, nad ydwyt yn canfod un llwybr trwyddo, ymddengys Duw fel y gwnaeth i Moses: yna saf ac ed- rych ar y waredigaeth fawr hon. Pan y mae Duw ỳn ngh) lch gwared ei bobl, y mae yn cael allan foddion i effeithio eu gwaredigaeth, fel ag yr yd\ra yn darllen am waredigaeth Is- rael yn amser y Barnwyr, cyfododd Duw Gideon, a Sainson, a Jeptha; ac nid jw ddiffygiol o foddion yn bresen- nol i fendithio a gwared ei bobl. Cael ewyllys blygedìg i Dduwinewn cj fyngder, sydd arwydd o r gras mwy- af. Ymdrechodd y dìafol i ddistrywio y dyn ieuanc agoedd yn d\ fod at Grist; taBodd ef i*r tàn; dywedodd y tân, Nis gallaf ei losgi, y mae yn perthyn i Dduw, ni fydd i mi a woelwyf ag ef: taflod d cf i'r dwfr; y dwfr a ddy wedodd, Nis gallaf ei foddi, canys nis goddef Duw i mi. Bendigedig fyddo Daw, y mae ei holl bobí yn anfárwol hyd onî orphenir eu gwaith. Cyfyngder sydd genadwri yn dyfod oddiwrth Dduw, i ein dwyn ar ein gliniau ger el fron; eithr nid ydym yn ei hoffi; eto, y mae Duw yn gweled fod yn rbaid i ni wrtho, fel y cofiem ef; gan hyny pan y mae yn cael y fath effaith, y mae yn dyfod gyda bendith i ni. Cyn cyfyngder yr oedd yr en- aid tylawd yn ddiffrwyth ddigon, Duw a ẃyr; eithr yn awr y mae wedi ei ddwyn, fel Jonah, i alw ar Dduw. Trwy ba gynifer o flyneddoedd y dygodd yr Arglwydd di, gredadyn, hyd yn hyn; gan hyny, benditbia ei enw. Dal gyflawnder Crist yn ngwyneb ein tyíodi, canys y mae helaethrwydd ddigon yn Nghrist i ddiwallu ein hang- enion, o ba natur bynag y maent. Nid oes sefyllfa ag y gellwch fod ynddi, nad yw Crist yn dwyn enw addas i'r sefyllfa hòno ; pan ydwyfyn ystyried Duw fel Bugail, dylwn ddiolch iddo ei fod we.Hi fy nghadw àr ei dir hyd yn bresennol. Y cysuron yr ydwyf yn eu mwynhauyn awr, ydynt ond blaen- brawíìadau o'r cyflawnder ag a gaf ei fwynhau gyda ChrUt ar y bryniau tra- gywyddol am byth. Yn fyr, nid oes dim yn dda i ein heneidiau a'n cyrph ond profiad o gariad Duw. Gallaf