Skip to main content

LLEUAD YR OES. Rhif. 11.] TACHWEDD, 1830. [Cyf. IV. ADGITFODIAD Y OTEmW A'R FÄHN FAWR, 'PARHAD O TU DAL. 291. "%J~ MÂE yr athrawiaeth hon, yndwýn -*■ perthynas agos íl holl ddeiliaid llywodraeth y Iehofah, o fewn terfynau ainser. O'r pryd y sefydlwyd y íFurf o lywodráeth arch-deyrnawl dan Nim- rod, hyd nes yr adferirhi í saint y Duw goruchaf; nid oedd terfynau y brenin- iaethau ond cyfyng, y gorscddfeydd ond isel, a'r deiliaid ond anaml, mewn cjferbyniad i eiddo yr hwn sydd a chalonau bicninocdd y ddacar dan ei lywyddiacth, ^Canys Brcnin mawr yw Ârglwydd y ddacar. O begwn y gog- ledd hyd eithaf terfynau y dehau, o'r dwyrain hyd bellhafoedd caerau y gorllewin, ac o uchdcr gwynfa hyd ddyfnderau isclaf gwlad machludiad haul, yr Arglwydd IGr sydd yn teyrn- asu, a'i ddeiliaid ef yw dynion trwy gylchynol oesocdd y byd. Amlwg yw, nad yw dynion dayncacleu gwobrwyo yn y bywyd presennol; neu mewn geiriau creill, nad yw yr ymarferiad o rinwedd a daioni yn cael ei goroni â niawredd, gegoniant, a llwyddiant byd- ol, îs yr haul ; ac mor wir hefyd, nad yw drygedd dynion yn derbyn y gosp ddyladwy yn y fuchedd hon. Ond i'r gwrthwyneb, fod llawer o'r rhai a ym- droant yn mhob gwyd yn derbyn gwyn- fyd mewnbywyd, yncaeleu hamgylchu â thrugareddau, a'u holl amcan-waith yn cyfarfod a'r Hwydd mwyaf. Yn awr, pa fodd yr ymddengys fod gweinydd- iadau Uywodraeth y Goruchaf yn syl- faenedig ar gyfiawnder, barn, a thru- garedd ? Rhaid penderfynu oddiwrth natur pethau, gwobrwyir dynion yu egwyddor uniawn, ac y dangosir yr an- foddlonrwydd mwyaf i bawb a wcith- redasant yn groes i linell gwirdeb : ond gan na wneir hyn o fewn terfynau am- ser, mae'n sicr o gymeryd Ile pan na fyddo amser mwyach. Gan fod dyn yn sefyll yn mlaenaf yn Uech-res y gread- igaeth, wedi ei godi uwch holl waith y chwediwrnod, a delw Duw yn argrafi- edig arno ; fel y mae corft', enaid, ac ýsbryd yn un dyn, ac nid tri ; wedi ei gynnysgaeddu á doniau, galluoedd, ac amgyft'redion mawr; mae yn sicr y dis- gwylir i hwn ateb dybenion mawrion ei gieadigaeth, trwy weithredu hyd der- fyn ei oes y pethau hyny a fyddant er gogoniant i ddeddfau llywodraeth ei Grewr '" Duw," medd ýbreninol dùysg- awdwr, "a ddwg bob gweithred i farn." Ond, bocd hyn mewn cof genym, ni ddygir y gweithredoedd yno heb y gweithredwyr hefyd;—"Canys rhaid i ni oll ymddangos ger bron brawdle Crist;" felly bydd pob dyn yno mewn corff, yn rhoddi cyfrif am yr hyn a wnaethwyd yn y cnawd. Yma y mae yr athrawiaeth hon yn dyfod yn agos atom: canys trwy borth yr adgyfodiad yr awn i neuadd bam. Pa le y mae. boreuwyr y byd ? Yn eu beddau; ond ni fyddant yno ynhír; ohlegid y raae yr awr yn dyfod, yn yr hon y caifT pawb a'r sydd yn y beddau glywed ei leferydd ef; a hwy a ddeuant nllan. Pa le ntae y cyndeidiau ? Oll yn y llwch; ond nid wedi eu hannghofio; oblegid yr rhai sydd yn llwch y ddaear a ddefTro- ant. Pa le y byddwn ninau, y rhai 41