Skip to main content

LLEUAD YR OES. Rhip. 8.] AWST, 1830. [Cyf. IV. Al WÄITH YR YSBRYD GIiAN. >i®l®i< TMTAE yr ysgrythyrau santaidd yn y -*-"-*• wedd egluraf, yn priodoli adnew- yddiad y galon i'r Ysbryd Glan mewn cysylltiad a'r gwiriodedd dwyfol. Ac er bod yr efengyl yn neillduol addas i amgylchiadau agangheniondynion, eto y fath ydyw gwrthwynebiad y galon i'w hathrawiaethau ysbrydol, fel nad dim llai na gallu Duw, aduedday pech- . adur i'w dderbyn. Geill Paul blànu, ac Apolos ddyfrhau, ond y Goruchaf Dduw ei hun, sydd alluog i roddi ycyn- nydd. yn gystal agadnewyddu yrenaid i ddelw ei Fab ein Harglwydd Iesu Grist. Athrawiaeth sicr a digyfeiliorn yr Ys- grythyrydyw, nadderbyn ydynanian- ol bethau Ysbryd üuw, nad alleugwy- bod, am mai yu ysbrydol y bernir hwy nt: o gânlyniad drwy allu Duw yr agorwyd calon Lydia, i ddàl ar y pethau a lef- arid gan Paul; y Corinthiaidasanteidd- iwyd drwy ysbryd Duw, ac er mwyn Crist y rhoddwyd i'r Philipiaid gael credu. Mae yn wirionedd dilys, beth bynag a gredir, a ddywedir, neu a ys- grifenir gan ddynion, mai yn ofer y pregethir yr efengyl, ac y cyhoeddir y gwirioneddau mwyaf pwysig, oni fydd i'r Ysbryd Glan daflu ei lewyrch nefol i'r meddwl, nes effeithio argyhoeddiad ar, ac yn nghalon y pechadur, er ei ddwyn i weled ac i ystyried ei sefyllfa ddaroniol yn wyneb deddf Duw. Mae ewyllys dyn mewn hollol wrthwyneb- iad i wirioneddau dwyfol, acmaemewn gwrthryfel yn erbyn awdurdod ac ew- yllys y nef; ara hyny y raae yn angen- rheidiol anhepgorol i hon gael ei phly- gu i'r llywodraeth uchod, cyn y delo dyn i rodio gyda Duw mewn newydd- d«b buehedd. 29 Cwyn ein Harglwydd yn nýddiau ei gnawd ydoedd, ei fod yn llafuiio yn ofer, ac yn treulio ei nerth am ddim; yr hyn a ddengys i ni yr angenrheid- rwydd o oruchwyliaethau yr Ysbryd Glan, er byddugoliaethu ar gyndyn- rwydd yr ewyllys, a dwyn y creadur i ufuddhau iddei Grewr. Os oedd efe, yr hwn a lefarodd, ac a ddysgodd uwch law pawb, mòr aflwyddianus yn ei wei- nidogaeth, ac yn ei ymwneuthur â dyn- ion, pwy a ymddiried i'r pregethiad o*r gair yn unîg, gan nad pa mòr oleu ac awdurdodol ygwneirhyny? Ond wedi adgyfodiad y Gwaredwr, a'i ddyrchaf- iad ar ddeheulaw y Mawredd yn y gor- uwch-leoedd, efe a dderbyniodd gan ei Dad yr addewid o'r Ysbryd Glan, yr hwn a dywalltwyd yn helaethar y dys- cyblion, fel trwy eu hofferyngarwch y dygwyd miioeddd i dderbyn y gwirion- edd raegis y mae yn yr Iesu. Rhodd- wyd yr ysbryd cynhyn, ondnidi'rfath helaethrwydd ; eithr pan y gogonedd- wydd yr Iesu, dyscynodd y dylanwad- au nefol yn helaeth o'r uchelder, fel yr oedd megis ftlam, yn goddeithio fwy fwy, nes y rhoddwyd yr holl ddwyrain ar dân mewn ysbaid fèr. Ar ddydd y Pentecost, daeth swn o'r nef, megis gwynt nerthol, er arwyddo ei gyflawn- der, yn nghyd a'i nerth anorchfygol yn ei weithrediadau dwyfol ar galon dyn. A chadarn yn wir yr effeithiau a gan-. lynasant, nid yn gymaint yn y gwyrth- iau rhyfeddol a wneid yn yr oes hòno, ac yn argyhoeddiad y tyrfaoedd hyny, a gydredent er ymofyn am iechydwr- iaeth trwy Gyfryngwr. Y raae eysylltiad rhwng iawn Crist à dawn yr Ysbrjd Glan, yn eglur iawn