Skip to main content

.'ama'ji n'trw ... ^ bitf'. ■•■»••■' il-'.--. ■• ■: <»/'ff.';.*■ :-j;i.-..^ . .',- r.- I %... . .:";■>,•: ; ............. .•'..,. ■ ì_ hmtÍMHÍi h ■i^j-iìly/lL J.k-L.-;-;.'::' •:, -lá ì o.iv ii up • ;, ., . ■ .,.; G .,: ;,.,.■,,, :■>»! íanl c i*J [ẁiewg v Mt7i ä ;fo 1 •■-:■-'..; hseJBiä d .:•....;• «,„' r< «ftifca-• i -i ríìfi"-J;;iíi:iiìv:;ir"iií"-" j • - - " " ■ \ : JULÌAN Ý GWETHGIt-IWft, YM^RAWDWR RHÜFJSINIG. " TptAÎÍ farw Constantius yt ymerawd- eu hen orsafion er ahertho a rhoí gwas- I™ ttryy»oeddJuiian ýnlUirỳcum, yn anaéth ac. addoüad i'r eilunod. Galwai yniofyn ei dyngeddrwy arwyddiôn ym- yr hojl esgobion a ddeolwyd gan Cun- ýsgároeddaMÌfeiliaidyyrbaiyrtolei dÿb stantiUs yn oU y.rhai uniawn a gwyr- *f a ymddangosynt weithiau yn ffafriol gred, i'r rhaj y rhoddes efe bob rhyddid, • iddej auturiaeth, a phryd arall yn dar- gan dybiaw'y. buasai eu hymrafaelion oganu aflwydd iddéi.fesurau. Ond pan ya gwanhau. Crîstionogaeth, i'r h.ou yr yr oédd fel-hŷn yn annnhcuüs o barth oedd:efeyn elynmawr^etoÿmgatLwotM -ei i ỳsgbgiádttUJ dcuent TWeolaiphus ac Thágerlidyn gyhoedtì, am ei fod wedi - Aliguldus'atogyda?riiewyddo fodCon- syíwi mái y pryd h'yny.ý llwyddai efe Mahtúw Avedlmàrw, ac iddo ei enwi ef fwyaf. Troes bawb allaá' o'uswyddau yn galilynièdyddfr ymerodraeth j ar ar na;abei*bent i'r eilu*né4;vgwaharddai hỳn efe; a brysurodd gyda'i fyddin i y Cristionogion i gadẃ ysgolion, nàc i Tnÿace/ggn gyleirioiyn uniortgyrch tua ddysgU unrhyw geifyddyd oi oddefîd ■ Chaercysténynjynmhaleyderbyniwyd ' hwynt, oni chofleidient baganiaeth yn rfgyda llawenydd a bloeddiadau'r wer- gyntaf; a'bwriadodd dòri pènau rhyw irios[ - Ẅedi iddö gymerydímeddiant yn . niYeri o'rtnilwyr am eu hyralyniad with yÝymèrodraëth,*iorclẃylcyntaf oedd grefydd, ond galwodd y ^ddedrýd. hon còfepiiyn'llym yrhaiaaŷbiai oeddynt ynol. i ,.'- i:>•? bo&Tr-» ocifeyîB ÿrt- «lynibn> iâdo; gorciiymynodd losgi i Cyhyd ag ýr arosódd éfe yn Ngháer Nigrîrtus yn fywi cafodd Apodemiusyr Oystenyn, deuaì cèuadaU à't hoU wled • ẅnrdihenýddí ac' Eusebîus yr eünych a ýdd atö«rej gyfárch, canys yr oefldefe drlygWÿd FHJOjá.o Ond nid oeddynt y yn enwog am wroldèb, s^ibrwÿdd, gwy- ; fflffl ä nbdẃÿd 'ámgen dynion dr-ygionus, bodau milwraidd, =ac auirai rinweddau éi«hr marwolaëtliÜrsulus fyddynfrych- ereill; ẃpatìcb aroddediddog^4dy- *»jrhíbythÿn«^bÿmeriad Jiilian. j eitbriàida acbosoddi'wipddwl^dÿrehu Jŵlian a ddÿgwyd i fynu,acaddysg- fel y tyhai gynlUwiau, mwy nagí a oedd ;wyd yn egwyddorion y ,grefydd ẅist- yn ddiehonadwyi ddyn; «u d?«yjkoddî- • ibnpgbljyr hbnia ärddelwodd efe. tân ; amgyjcb.; Rhedai ei'feddwi m Ŵ1- fatwolaeth Côhstanitius, pryd yr ystyr- ; nyddiol »tryfel â4r Çersiaid^^oud cjín iodd ei.buti jrn ígwbl *ydd, i feddwl ac i iddo%ýchwyn- j*r anjtur hon^ ymgyng- I îweithredUryn oireifympwy aÿ ewylî'ys ..horai yn gyntaf â'roraçiau paganaidd, i i| thun., iGoi^byinyaodd^ i'f hqll demlau j^ai olí a addawenl,^' çorqn'id ei ym - , Wgftnaidd- gae^eu J^^goryiyr rhai ,fn£^^|S^í^ nilo a fwriasid i )awr gael eu haÙ adeila^" '2--- W—**--•- --.-*iẃ--ii V_._il'--i. iÄ jrowẂí^fád] yr,ÿffeifiaif. pâgana^ i/